Kurban kimlere vaciptir

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 26 Eylül 2011 tarihinde açılan konu


 1. kurban kesmek kimlere vaciptir.Kimler kurban kesmelidir


  Bir kimseye kurban vacip olması için dört şart aranmaktadır:
  1 — Müslüman olmak. Kurban bir ibadettir; gayr-i müslim bu ibadete ehil değildir.
  2 — Mukim olmak. Misafire kurban vacip değildir. Şayet vacip olsaydı, bu vazifeyi ifa etmek için meşgul olurken yolculuktan geri kalırdı.
  3 — Hür olmak.
  4 — Zengin olmak.
  Kurban vecibesinin misafire vacip olmaması, kesmediği zaman mes'ûl olmayacağını ifade eder. Fakat kesecek olursa nafile olarak kurban sevabına erişir.
  Bu şartlar arasından zenginliğe gelince; havâyic-i asliyesinden fazla olarak ikiyüz dirhem gümüş veya bu kadar ticaret malı olan kimse zengin sayılır. Bu miktar servete sahip olan kimseye kurban kesmek vacip olur.
  Havâyic-i asliye:
  Oturacağı ev ve evin mefruşatı,
  Binek için kullandığı at, merkeb, bisiklet, motosiklet ve taksi,
  Çift sürmekte kullandığı bir çift öküz ve sapan veya bugün kullanılan traktör ve ona takılan çift malzemeleri,
  Bir silâh,
  Günlük, iş ve bayramlık olmak üzere üç kat elbise,
  San'atkânn âletleri ve ilim adamının kitapları,
  Nafakası üzerine vacip olanların bir yıllık nafakasından ibaret ihtiyaç maddeleridir.
  Bu sayıîan şeyler, aslî ve zarurî ihtiyaçlardır. Bunların gösterilen miktardan fazlası, kurban nisabına hesap edilir.

  Meselâ; bir kimsenin ikinci bir evi olur, ikinci bir binek hayvanı veya vasıtası yahut silâhı bulunur da değeri iki yüz dirhem gümüşe denk olursa kendisine kurban vacip olur.

  Bir Müslümanın bir çift öküzden fazla olarak üçüncü bir öküzü olsa veya üç kattan fazla elbisesi bulunup değeri ikiyüz dirhem gümüşe denk olsa zengin sayılır ve kurban kesmek vacip olur.
  Okumasını bilmeyen kimsenin elinde bulunan kitaplar, satılmak için tutulmuş olmasa bile, kurban nisabına hesap edilir. Değeri ikiyüz dirhem gümüşe denk olduğu zaman kurban kesmek vacip olur.
  Bir mü'minin ikiyüz dirhem gümüş kıymetinde bağı veya bahçesi olsa kendisine kurban vacip olur.
  Bir kadının boğazında bu kıymette inci bulunsa kurban kesmesi vacip olur.