Kur'An'In Kıraatları

'Dini Bilgiler' forumunda By RiZeLi tarafından 26 Mayıs 2010 tarihinde açılan konu


 1. Kur'An'In Kıraatleri

  Peygamber Efendimize indirilen, Fâtihadan başlayıp Nâs sûresinin sonuna kadar Mushaflarda yazılan, tevâtürle nakledilen, tilâvetiyle ibâdet edilen, kendisine has özellikler taşıyan ve benzerinin yapılması konusunda herkesi âciz bırakan ilâhî kelâm şeklinde tanımlanan Kurân-ı Kerîmin lafızlarında, harflerinde ve edasındaki değişik rivâyet hususuna, diğer bir ifadeyle kelimelerdeki med, kasır, hareke, sükûn, nokta ve irab bakımından değişik okumaya “kıraat denilir. Bu hususta küçük farklılıklar olsa da oluşumların esası/mihveri birdir. Ashâb-ı kirâmdan bu hususta hem senetleri sahih, hem de tevâtür derecesine ulaşmış rivâyetler “yedi tarîk/kıraat (yedi okunuş şekli) toplandı ki, bunlara ıraat-i Seba denilmiştir.
  Sonra buna senedi sahih olmakla beraber tevâtür derecesine ulaşmasında ihtilaf edilen üç kıraat daha ilave edilerek kıraatler 10a yükselmiş ve hepsine birden “Kıraat-i Aşere denilmiştir.
  Her kıraatin bir imamı ve meşhur olan iki râvisi vardır. Dünyada genellikle Türkiyedeki gibi Kıraat-i Âsım ve Rivâyet-i Hafs tarîki okunur. Kuzey Afrikanın bir çok yerinde Kıraat-i Nâfi ve Rivâyet-i Verş, Sudanda Ebû Âmir Kıraati okunur. Diğer kıraatlerin ayrıca okuyucusu kalmamışsa da bir ilim olarak muhafaza edilmekte ve öğretilmektedir. Günümüzde de şere öğrenip okuyanlar bu 10 kıraati tatbik edip okumaktadırlar.
  Cenâb-ı Hak bizleri Kurânı Kerîmin lafzından ve mânasından faydalandırsın. Her an Kurân-ı Kerîmin feyiz pınarından kana kana içmeyi nasip eylesin (Âmin).

  kaynak:iskenderpaşa