Kur’ân’ın Amacı ve Muhtevası hakkında bilgi

'Dini Bilgiler' forumunda Ezlem tarafından 30 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


 1. Kur’ân’ın Amacı ve Muhtevası hakkında bilgi

  Kur’ân-ı Kerîm’in gönderiliş amacı insanların inançlarını düzeltmek, ahlâkını
  güzelleştirmek, dünya hayatlarını düzene koymak; ilâhî irade, rızâ ve düzene uygun bir
  dünya hayatından sonra ve bu sayede onlara ebedî saadetlerini kazandırmaktır. Bu amaca
  ulaşabilmek için:
  Emir ve yasaklara ihtiyaç vardır.
  Bu emir ve yasakların hayata geçmesi, bunların kaynağının, “yaratıcı, varlığı
  zaruri, kemal sıfatlarına sahip, her çeşit eksiklik ve kusurdan uzak bulunan Allah”
  olduğunun bilinmesine bağlıdır.
  Bu iman, bilgi ve şuuru desteklemek üzere de mükâfat ve ceza vaadi gerekir.
  Kur’ân-ı Kerîm’e giriş mahiyetinde olan Fâtiha sûresinin başından “yevmü’d-dîn”e kadar
  bu hususların birincisi, “müstakîm”e kadar ikincisi ve buradan sonuna kadar da üçüncüsü
  veciz bir şekilde ifade edilmiştir. Üçüncü kısımda mükâfat ve ceza vaadi ile –konuları
  desteklemek, canlı bir şekilde tasvir etmek ve geçmişten ibret alınmasını sağlamak üzere
  verilen– Kur’ân kıssalarının özü yer almış bulunmaktadır. Kur’ân-ı Kerîm’in bilgi, irşad ve
  tâlimatla ilgili bütün muhtevası “bilinmesi ve inanılması gerekenler”le “yapılması
  gerekenler” diye ikiye ayrılabilir. Birincisinde Allah, peygamberlik, gayb âlemi hakkında
  bilgilerle öğütler, misaller, hikmetler ve kıssalar vardır. İkincisinde ise ibadetler ve hayat
  düzeni gibi amelî ve ahlâkî hükümler, öğretiler yer almaktadır.
  Kur’ân-ı Kerîm’in gönderiliş amacı ve muhtevası hakkında özlü bilgi veren Şah
  Veliyyullah şunları ifade etmektedir: Kur’ân-ı Kerîm’in geliş amacı Araplar’ın ve başka
  kavimlerin, göçerlerin ve yerleşiklerin, hâsılı bütün insanların nefislerini terbiye etmektir.
  Kur’ân’ın doğrudan (lafzı, mantûku) ifade ettiği bilgiler beş bölüme ayrılabilir.
  1. İbadetler, sosyal, hukukî ve siyasî hayatla ilgili hükümler (farzlar, vâcipler,
  menduplar, mubahlar, mekruhlar, haramlar...). Bu konulardaki bilgilerin açıklanıp
  geliştirilmesini fıkıhçılar üstlenmişlerdir.
  2. Yahudiler, hıristiyanlar, müşrikler ve münafıklardan ibaret bulunan –doğru yoldan
  sapmış– dört grupla mücadele bilgisi. Bu bilginin açıklaması kelâmcılara aittir.
  3. Yer ve göklerin yaratılması, Allah’ın kemal sıfatlarının açıklanması ve kullara
  gerekli bulunan diğer bilgilerin ilham edilmesi kabilinden olan ilâhî nimet ve lutufların
  (âlâullah) hatırlatılması.
  4. İnsanlık tarihi boyunca itaat edenlerin ödüllendirilmesi ve isyan edenlerin
  cezalandırılmasıyla ilgili olayların (eyyâmullah) bilgisi.
  5. Ölüm ve sonrasıyla ilgili bilgiler. Bu bilgileri, ilgili hadislerden de yararlanarak
  detaylandırma işini de vâiz ve eğitimciler üzerlerine almışlardır (el-Fevzü’l-kebîr, s. 1 vd.)
  Bazı tefsirciler Kur’ân-ı Kerîm’in muhtevasıyla ilgili olarak aşırıya kaçan
  açıklamalar yapmışlar; beşerin Kur’ân’dan önce ve sonra elde ettiği ve edeceği bütün
  14
  bilgilerin bu kitapta bulunduğunu ileri sürmüşler, bu abartılı iddiayı haklı göstermek için
  zorlama ürünü açıklamalara girişmişlerdir. İşin doğrusu şudur ki Kur’ân-ı Kerîm’in asıl
  muhtevası, yukarıda açıklanan ve amacını gerçekleştirmek için zaruri bulunan bilgi
  kümelerinden ibarettir. Bunların dışında çeşitli sûrelerde temas edilen bilgiler, verilen
  örnekler, yapılan benzetmeler asıl muhtevayı açıklamaya, zihin ve gönüllere yerleştirmeye
  yönelik olup bu ölçüler içinde verilmiştir.