Kur’an–ı Kerim’in her yirmi sayfadan oluşan bölümüne ne denir?

'Etüt Merkezi' forumunda Masal tarafından 11 Mart 2012 tarihinde açılan konu


 1. Kuran–ı Kerimin her yirmi sayfadan oluşan bölümüne ne denir?

  Kelime olarak sözlükte parça, bir bütünün parçalarından herbiri manasınadır. Kur'ân-ı Kerim'in otuz bölümünden herbirine cüz denildiği malumdur. Çoğulu eczâ gelir.

  Hadis ilminde cüz veya öteki tabiriyle hadis cüzü (çoğulu eczâ-yı hadîsiye) daha ziyade belli bir kişiden gelen hadisleri toplamak maksadiyle tertip edilen çoğu küçük çapta hadis kitalarına denir. Bununla birlikte bir konudaki veya muayyen sayıdaki hadisleri yahut bir hadisin bütün rivayet yollarını bir araya getiren birkaç sahifelik hadis kitapçıklarına da cüz adı verilmiştir. Bunun yanısıra hadis tedvininin ilk zamanlarında hadislerin yazıldığı defterlere de sahîfe veya cüz denilmiştir.

  Belli bir raviden rivayet edilen hadisleri toplayan cüze misal olarak Süheyl b. Ebî Salih'in Ebu Hureyre'den rivayet ettiği 49 hadis ihtiva eden cüzü; belli konudaki hadislerin toplandığı cüze misal olarak da Ru'yetullâh konusundaki hadisleri bir araya getiren cüzü vermek mümkündür.Bu çeşit cüzler pek çoktur.
    2. Kuran–ı Kerimin her yirmi sayfadan oluşan bölümüne Cüz denir
    3. Kuran–ı Kerimin her yirmi sayfadan oluşan bölümüne Cüz denir