Kuranı Kerimde Örnek İnsanın Özellikleri

'Dini Bilgiler' forumunda EyLüL tarafından 20 Kas 2011 tarihinde açılan konu

 1. Kur'an-ı Kerim'de İnsanın Özellikleri


  Rabbimiz, insanoğlunun yaratılmışlar içindeki üstünlüğünü Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i celilede beyan buyumuştur Bu üstünlük hem insanın beden yapısı hem de manevi şeref ve itibarı bakımındandır
  Eşref-i mahluk olan insan, nimetlerin de en büyüğüne layık görülmüş, aklı, hisleri, yetenekleri ve iradesi ile diğer bütün varlıklardan ayrı tutulmuştur
  Bu şekilde sayısız ihsan ve nimetler bahşedilerek bu aleme gönderilen insanın düşünmesi gerekir: Acaba neden böyledir, kendisinden ne istenmekte, nasıl olması ve ne yapması gerekmektedir Bunca nimetlere karşılık Rabbinin ondan beklediği nedir?
  Bu sorular, akl-ı selim olan her insanın, özellikle müslümanın düşünmesi, cevap araması, bulduğu cevaba göre hayatını şekillendirmesi gereken sorulardır
  Rabbimiz, insanoğlunu boşuna yaratmadığını, ba şı boş bırakmadığını beyan etmekte, bir mükellefiyet taşıdığını açık seçik belirtmektedir
  İnsanoğlu kendisi dışındaki her şeye kolaylıkla sahip olabilmektedir Gücünün yetmediği, sahip olmakta güçlük çektiği hemen hemen tek şey kendi nefsidir Uzayın derinliklerini avucunun içi gibi bilse de, bilgisinin kavrayamadığı şey de yine kendi hayat cevheri, kendi ruhudur O halde insan bir yönü ile aciz, eksik ve yarımdı.

  Kuranı Kerimde Örnek İnsanın Özellikleri Aşağıdaki Gibi Sıralanabilir
  Örnek Müslümanlar Örnek İnsanlar

  • Yalnızca Allah'tan korkup sakınırlar
  • Yalnızca Allah'a ibadet ederler
  • Allah'ı herşeyin üzerinde tutarlar
  • Allah'tan başka ilah aramazlar
  • Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmazlar
  • Atalarına körü körüne uymazlar
  • Hiçbir kuşkuya kapılmadan iman ederler
  • Gayba iman ederler
  • Herşeyin Allah'tan olduğunu bilirler
  • Asıl hedefleri Allah'ın rızasıdır
  • Hayatlarının tamamını Allah'ın rızası için yaşarlar
  • Allah'ın sınırlarını korurlar
  • Allah karşısında acizliklerini bilirler
  • Allah'ın ayetlerine gönülden boyun eğerler
  • Allah'a güvenip-dayanırlar
  • Yardımın ancak Allah'tan olduğunu bilirler
  • Daima Allah'ı anarlar
  • Güç ve imkanlarına değil sadece Allah'a güvenirler
  • Kuran'a kuvvetle bağlanmışlardır
  • Kuran ayetleri Allah korkularınıve imanlarını arttırır
  • Allah'a asla nankörlük etmezler
  • Kıyamet gününe kesin olarak inanırlar
  • Kıyamet gününden korkarlar
  • Ahiretin varlığına kesin olarak inanırlar
  • Dünya hayatına bağlanmazlar
  • Ahirete yönelmişlerdir
  • Gelecek endişesi taşımazlar
  • Kadere tam iman ederler
  • Tüm özelliklerini Allah borçlu olduklarını bilirler
  • Başlarına gelen herşeyi hayır gözüyle değerlendirirler
  • Allah'a, hükümlerine ve elçilerine gönülden itaat ederler
  • Peygamberlerin ve elçilerin yolundadırlar
  • Peygamberin sünnetine uyarlar
  • Şeytanın etkisine girmezler
  • Şeytanı ve yandaşlarını düşman edinirler
  • Sadece Allah'ı ve inananları dost edinirler
  • Diğer müminlerle biraradadırlar
  • Namaza titizlik gösterirler
  • Geceleri de ibadet ederler
  • Allah'tan bağışlanma dilerler
  • Hem kendi günahları, hem de diğer müminlerin günahları için bağışlanma dilerler
  • Allah'a yakınlaşmak için gayret ederler
  • Allah'a şükrederler
  • Tüm güçleriyle Allah yolunda mücadele ederler
  • Zorluklar imanlarından döndüremez
  • Allah'ın dinini tebliğ ederler
  • Allah yolunda mücadelede gevşeklik göstermezler
  • Allah yolunda mücadele için hazırlık yaparlar
  • Birbirlerini mücadele için desteklerler
  • Mücadeleyi zamanında yaparlar
  • Gerekirse mücadelede imanlarını gizleyebilirler
  • İnkar edenlerin ileri gelenleriyle mücadele ederler
  • İnkar edenlere karşı zorlu ve onurludurlar
  • İnkar edenlere karşı tedbirlidirler
  • İnkarcılara tuzak kurarlar
  • İnkarcıların müminlere kurduğu tuzaklar boşa çıkar
  • İnkarcılara karşı caydırıcıdırlar
  • İnkarcılardan yüz çevirirler
  • İnkarcıların zorbalıklarına engel olurlar
  • Münafıklarla mücadele ederler
  • Münafık karakterlileri aralarında barındırmazlar
  • Münafıkları cezalandırırlar
  • İnfak ederler
  • Gizli ya da açık infak ederler
  • Zekatı gereği gibi verirler
  • Gerekirse toplu olarak yer değiştirirler
  • Emanete riayet ederler
  • Güvenilir insanlardır
  • Güçlü kişilikleri olur
  • Cesur ve kararlıdırlar
  • Kötülüğe en güzel şekilde karşılık verirler
  • İyiliği emreder, kötülükten menederler
  • Daima iyi ve güzel davranışlarda bulunurlar
  • Hayırlarda yarışırlar
  • Hoşgörülü ve bağışlayıcıdırlar
  • Adaletlidirler
  • Alçakgönüllüdürler
  • Merhametli ve yumuşak huyludurlar
  • Müslüman olması için kimseye baskıyapmazlar, zor kullanmazlar
  • Öfkelerine kapılmazlar
  • Hakkı söylemekten çekinmezler
  • Tebliğ karşılığında menfaat gözetmezler
  • Birbirlerine danışarak hareket ederler
  • Bilenlere danışırlar
  • Nefislerine göre hareket etmezler
  • İtidallidirler
  • Sabırlıdırlar
  • Duygularıyla değil akıl ile hareket ederler
  • Hatalarında direnmezler
  • Kibirli değildirler
  • Alay etmezler
  • Çoğunluğa değil hakka uyarlar
  • Allah'ın desteği daima yanlarındadır
  • Yapmayacakları şeyleri söylemezler
  • Diğer müminlerin hoşnutluklarını kendi nefislerinden önde tutarlar
  • Sözlerine sadıktırlar
  • Birbirlerine düşkündürler
  • Birbirlerine karşı ölçülü ve saygılıdırlar
  • Ayrılığa ve anlaşmazlığa düşmekten titizlikle kaçınırlar
  • İsraf etmezler
  • Yoksulları korurlar
  • Evlilikleri Kuran'a göredir
  • Şahitliklerini dosdoğru yaparlar
  • Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler
  • Dinde aşırılığa kaçmazlar
  • İffetlidirler
  • Kimsenin hakkını yemezler
  • Fedakardırlar
  • Kıskançlık ve bencillikten kaçınırlar
  • Asla ümitsizliğe kapılmazlar
  • Suçlulara arka çıkmazlar
  • Barıştırıcı ve uzlaştırıcıdırlar
  • Estetik ve sanata önem verirler
  • Arkadan konuşmaz ve kusur araştırmazlar
  • Sağlıklarını korur, bedenlerine eziyet etmezler
  • Anne-babaya iyi davranırlar
  • Zorluklardan yılmazlar
  • Ölmekten veya öldürülmekten kesinlikle korkmazlar
  • Zenginlik ve mevkiden etkilenmezler
  • Kadınları koruyup-gözetirler
  • Temizliğe büyük önem verirler
  • Mümin oldukları yüzlerinden belli olur
  • Allah'ın koruması altındadırlar
  • Sözün en güzelini söylerler
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 16 Mar 2013
 2. Kusuruma bakmayın, ben algılamakta zorluk çektim sanırım. Bir önceki mesajımı iptal edin lütfen.