Kuranı Kerimde Dua Ayetleri

'Ayetler ve Hadisler' forumunda Sitem tarafından 22 Ekim 2011 tarihinde açılan konu


 1. Kuranda Dua Ayetleri
  Dua ile ilgili Ayetler

  Kuranı Kerimde Dua Ayetleri


  1- "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin." ( Bakara- 28 )

  2- "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahirette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

  3- "Ey Rabbimiz Unutursak veya hataya düşersek bizi hesaba çekme(yarlığa).Ey Rabbimiz Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme." ( Bakara- 285 )

  4- "Rabbimiz Bizim gücümüzün yetmediği işlerden bizi sorumlu tutma, bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Çünkü sen mevlamızsın. Kâfir kavimlere karşı bize yardım et." ( Bakara- 286 )

  5- "Rabbimiz Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Eminiz ki, lütfü en bol olan sensin." (Âli İmran- 8)

  6- "Rabbimiz Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde insanları mutlaka toplayacak olan Sen'sin. Allah asla sözünden dönmez." ( Âli İmran -9 )

  7- "Ey Rabbimiz İman ettik, öyleyse bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru." ( Âli İmran -l6 )

  8- "Rabbimiz İndirdiğine inandık ve Peygamber'e uyduk Şimdi bizi (birliğini ve peygamberlerini tasdik eden)şahitlerden yaz." ( Âli İmran- 53 )

  9- "Ey Rabbimiz Günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla, ayaklarımızı (yo1undan) kaydıma, kâfirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kıl." ( Â1i İmran-147 )

  10- "Rabbimiz Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru." ( Âli İmran -191 )

  11- "Rabbimiz, doğrusu sen, kimi cehenneme koyarsan artık rüsva etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur." ( Âli İmran- 192 )

  12- "Ey Rabbimiz, Gerçek şu ki biz, "Rabbinize iman edin" diye seslenen bir davetçiyi (Peygamberi, Kur'anı) işittik. Artık günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al, ey Rabbimiz." ( Âli- İmran- 193 )

  13- "Rabbimiz' bize peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi perişan etme: Şüphesiz sen vaadinden caymazsın." ( Âli- İmran -194 )

  14- "Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz." ( Araf- 23 )

  15- "Lutfedip hidayetiyle bizi buna(bu nimete) kavuşturan Allah'a hamdolsun, Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik. Andolsun ki, Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişlerdir." ( Araf- 43 )

  16- "Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!" ( Araf- 47 )

  l7- "Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın." ( Araf- 89 )

  l8- "Rabbimiz üstümüze sabır yağdır ve bizi müslüman olarak öldür." ( Araf- l26 )

  l9- "Allah'a dayandık. Ey Rabbimiz, bizi. O zalimler topluluğuna bir fitne (konusu) yapma. Ve bizi rahmetinle 0 kâfirler topluluğundan kurtar." ( Yunus 85-86 )

  20- "Ey Rabbim beni ve soyumdan gelenleri namazı devamlı kılanlar eyle. Ey Rabbimiz duamı kabul et! ( İbrahim-40 )

  21- "Ey Rabbimiz (amellerin) hesap olunacağı gün beni ana-babamı ve mü'minleri bağışla." ( İbrahim- 4l )

  22- "Rabbimiz, Bize tarafından rahmet ver ve bize, şu durumumuzdan kurtulacak yolu hazırla." ( Kehf- 10 )

  23- "Rabbimiz, Biz iman ettik, öyleyse bize acı. Sen merhametlilerin en iyisisin." ( Mü'minun 109 )

  24- "Rabbimiz, Cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı gelip geçici bir şey değildir." ( Furkan- 65 )

  25- "0rası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır." ( Furkan- 66 )

  26- "Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl." ( Furkan-74 )

  27- "Bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir." ( Fatır- 54 )

  28 "Rabbimiz bizi ve iman ile daha önce bizi geçmiş din kardeşlerimizi bağışla, kalplerimizde, iman edenlere karşı hiç bir km bırakma. Rabbimiz, Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin." ( Haşr- 10 )

  29- "Rabbimiz, Sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş sanadır." ( Mümtehine-4 )

  30-"Rabbimiz, Bizi inkâr edenler için bir fitne kılma bizi bağışla, Ey Rabbimiz, yegâne galip ve hikmet sahibi ancak sensin." ( Mümtehine-5 )

  31- "Ey Rabbimiz, Nurumuzu tamamla, bizi bağışla, çünkü sen her şeye kadirsin." ( Tahrim- 8 )

  32- "Başıma bu dert geldi. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin." ( Enbiya- 83 )

  33- "Senden başka hiç bir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben (nefsine zulmeden) za1im1erden oldum." ( Enbiya- 87 )

  34- "Rabbim beni yalnız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. (Her şey sonunda senindir.) ( Enbiya- 89 )

  35- "Rabbim bağışla ve merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin." ( Mü'minun- 118 )

  36- "Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun." ( Mü'minun- 28 )

  37- "Rabbim beni yalanlamalarına karşılık bana yardımcı ol." ( Mü'minun- 38 )

  38- "Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bizi merhametine kabul et. Zira sen merhametlilerin en merhametlisisin." ( Araf- 151 )

  39- "Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, sen de onları esirge."( İsra-24 )

  40- "Rabbim gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana, tarafından hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver." ( İsra- 80 )

  41- "Allah bana yeter. Ondan başka tanrı yoktur. Ben sadece O'na (güvenip)dayanırım. Çünkü 0 büyük arşın sahibidir." ( Tevbe- 129 )

  42- "Rabbim, bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla İnanıyorum ki sen, duayı hakkıyla işitensin." ( Âli-İmran- 38 )

  43- "Rabbim, Ruhuma genişlik ver."

  44- "İşimi bana kolaylaştır."

  45- "Dilimin bağını çöz. Ki sözümü anlasınlar" ( Taha- 25-26-27- 28 )

  46- "Rabbim, benim ilmimi artır." ( Taha- 114 )

  47 "Rabbim, Bana hikmet ver ve beni iyiler (zümresi ne ) kat." ( Şuara- 83 )

  48- "Bizi mü'min kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun." ( Neml- 15 )

  49- "Ey Rabbim, Bana ve ana-babama verdiğin nimet şükretmemi ve hoşnut alacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle, beni iyi kulların arasına kat." ( Neml- 19 )

  50- "Rabbim, doğrusu kendime zulmettim. Beni bağışla." ( Kasas- 16 )