Kur'an'da İbadetle İlgili Ayetler Nelerdir

'Ayetler ve Hadisler' forumunda Meryem tarafından 26 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz.. (1/4)

  “Rabbimiz, ikimizi sana teslim olmuş (müslümanlar) kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş (müslüman) bir ümmet (ver) Bize ibadet yöntemlerini (yer veya ilkelerini) göster ve tevbemizi kabul et Şüphesiz, Sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin” (2/128)

  Yoksa siz, Yakub’un ölüm anında, orada şahidler miydiniz? O, oğullarına: “Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?” dediğinde, onlar: “Senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak’ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz; bizler ona teslim olduk” demişlerdi (2/133)

  (Hacc) ibadetlerinizi bitirdiğinizde, artık (cahiliye döneminde) atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anma ile Allah’ı anın İnsanlardan öylesi vardır ki: “Rabbimiz, bize dünyada ver” der; onun ahirette nasibi yoktur (2/200)

  “Gerçekten Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir Öyleyse O’na ibadet edin Dosdoğru olan yol işte budur” (3/51)

  Allah’a ibadet edin ve O’na hiç bir şeyi ortak koşmayın Anne-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sağ ellerinizin malik olduklarına güzellikle davranın Çünkü, Allah, her büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez (4/36)

  Mesih ve yakınlaştırılmış (yüksek derece sahibi) melekler, Allah’a kul olmaktan kesinlikle çekimser kalmazlar Kim O’na ibadet etmeye ‘karşı çekimser’ davranırsa ve büyüklenme gösterirse (bilmeli ki,) onların tümünü huzurunda toplayacaktır (4/172)

  Andolsun, “Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler küfre düşmüştür Oysa Mesih’in dediği (şudur) “Ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a ibadet edin Çünkü O, kendisine ortak koşana şüphesiz cenneti haram kılmıştır, onun barınma yeri ateştir Zulmedenlere yardımcı yoktur” (5/72)

  De ki: “Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah’ındır” (6/162)

  Onların içinde bulundukları şey (din) mahvolucudur ve yapmakta oldukları şeyler (ibadetler) de geçersizdir” (7/139)

  Şüphesiz Rabbinin katında olanlar, O’na ibadet etmekten büyüklenmezler; O’nu tesbih ederler ve yalnız O’na secde ederler (7/206)

  Onlar, Allah’ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini rablar (ilahlar) edindiler ve Meryem oğlu Mesih’i de Oysa onlar, tek olan bir ilah’a ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar O’ndan başka ilah yoktur O, bunların şirk koştukları şeylerden yücedir (9/31)
    2. Bir tane de ibadetle ilgili hadis yazmak istedim. Merak edenler için

  Ebû Eyyub el-Ensârî (r.a.)'den şöyle rivayet edilmiştir: Biri gelip peygamber (s. a.v.)'e.

  “Ey Allah'ın Rasûlü (kendisini yapınca) beni cennete koyacak muteber bir ibadet haber verseniz (bildirseniz)” diye bir niyazda bulunmuştu. Resûlüllâh (s.a.v.);

  “Allah'ı tevhid edersin ve Allah'a ibadette hiç bir şeyi şerik (ortak) koşmazsın, namaz kılar zekât verirsin, akrabayı da ziyaret edersin,” diye cevap verdi.

  Hâdisdeki “Allah'a ibadet edersin” cümlesindeki ibadet, “tevhid” manâsına kullanılmıştır, “Allah'a hiç bir şeyi ortak etmezsin” cümlesi de tevhidin manâsını açıklamaktadır. Nitekim “Biz cin ve insanları yalnız bize ibadet ve bizi tevhid etsinler diye yarattık” ayetinde de ibadet, “tevhid” ile tefsir edilmiştir. Şu halde ibadetle ilk olarak kastedilen “Allah'ı bilmek ve O'nu her bakımdan tek tanımak”
   


Yükleniyor...