Kur’an’da İbadet İle İlgili Ayetler

'Ayetler ve Hadisler' forumunda Aderito tarafından 23 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


 1. Kuranda İbadet Ayetleri


  Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Senden yardım dileriz..

  “Rabbimiz, ikimizi sana teslim olmuş kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuşbir ümmet (ver) Bize ibadet yöntemlerini (yer veya ilkelerini) göster ve tevbemizi kabul et Şüphesiz, Sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin

  Yoksa siz, Yakubun ölüm anında, orada şahidler miydiniz? O, oğullarına: “Benden sonra kime ibadet edeceksiniz? dediğinde, onlar: “Senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshakın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz; bizler ona teslim olduk demişlerdi

  (Hacc) ibadetlerinizi bitirdiğinizde, artık atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anma ile Allahı anın İnsanlardan öylesi vardır ki: “Rabbimiz, bize dünyada ver der; onun ahirette nasibi yoktur

  “Gerçekten Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir Öyleyse Ona ibadet edin Dosdoğru olan yol işte budur

  Allaha ibadet edin ve Ona hiç bir şeyi ortak koşmayın Anne-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sağ ellerinizin malik olduklarına güzellikle davranın Çünkü, Allah, her büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez

  Mesih ve yakınlaştırılmış melekler, Allaha kul olmaktan kesinlikle çekimser kalmazlar Kim Ona ibadet etmeye karşı çekimser davranırsa ve büyüklenme gösterirse (bilmeli ki,) onların tümünü huzurunda toplayacaktır

  Andolsun, “Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesihtir diyenler küfre düşmüştür Oysa Mesihin dediği “Ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allaha ibadet edin Çünkü O, kendisine ortak koşana şüphesiz cenneti haram kılmıştır, onun barınma yeri ateştir Zulmedenlere yardımcı yoktur

  De ki: “Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allahındır

  Onların içinde bulundukları şey (din) mahvolucudur ve yapmakta oldukları şeyler de geçersizdir

  Şüphesiz Rabbinin katında olanlar, Ona ibadet etmekten büyüklenmezler; Onu tesbih ederler ve yalnız Ona secde ederler

  Onlar, Allahı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini rablar edindiler ve Meryem oğlu Mesihi de Oysa onlar, tek olan bir ilaha ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar Ondan başka ilah yoktur O, bunların şirk koştukları şeylerden yücedir