Kuran'da Güneş'in Hidrojen ve Helyum İçeriği

'Dini Bilgiler' forumunda MeriH tarafından 5 Kasım 2011 tarihinde açılan konu


 1. kuran'da güneş'in hidrojen ve helyum
  kuran'da güneş'in hidrojen ve helyum içeriği

  [​IMG]

  Güneşin %70′i Hidrojen (H), %28′i de Helyum (He) atomlarından oluşmaktadır.1Geri kalan diğer maddelerin hepsi %2′den daha az oranlardadır. Güneşte her saniye 600 milyon ton Hidrojen, 596 milyon ton Helyuma dönüştürülmektedir. Kalan 4 milyon ton ise ısı ve ışık enerjisi olarak açığa çıkmaktadır.2 Bu bakımdan Güneş denildiğinde akla ilk olarak, H (Hidrojen) ve He (Helyum) atomlarını simgeleyen harfler gelir. Kurandaki “Güneş anlamına gelen “Şems Suresinde ise, suredeki onbeş ayetin hepsi istisnasız olarak H ve E harfleriyle bitmektedir. Bu harflerin Arapçadaki karşılıkları şöyledir:

  (Arapçada He harfi)


  [​IMG]

  (Arapçada Elif harfi)

  [​IMG]

  Aşağıda Şems Suresindeki ayetlerin Arapça yazılışları ve son kelimelerinin okunuşları görülmektedir:


  [​IMG]


  Tablodan da görüldüğü gibi Şems (Güneş) Suresindeki tüm ayetlerin sonu, bu ayetlerin hepsinin sonu he ve elif harfleri ile bitmektedir. Hidrojenin simgesi “H ve Helyumun simgesi “HE harflerini içermektedir. Kuranda Şems Suresinden başka hiçbir sure baştan sona HE harfleriyle bitmez. Bu bakımdan Kuranda sadece bu surede böyle bir harf diziliminin olması son derece dikkat çekicidir. Ayrıca Şems Suresinin numarası olan 91 rakamı da özeldir. Hidrojen dışında doğada tabi olarak bulunan 91 element daha vardır ve bunlar Hidrojen atomlarından meydana gelmektedir. Diğer bir ifadeyle, en hafif element olan Hidrojenden ağır 91 elementteki tüm atomlar, Hidrojenin intra-atomik (atomlararası) bileşikleridir. Bu nedenle Güneşte yer alan H (Hidrojen) atomu, doğadaki diğer 91 elementi de oluşturmaktadır.3

  Evreni içinde var olan tüm detayları ile Yüce Allah yaratmıştır ve yaratmaya devam etmektedir. Bu detaylara ait tüm ilimler de, Rabbimizin sonsuz bilgisini kavramamıza izin verdiği kısımlarıdır. Bir ayette şöyle buyurulmaktadır:

  Allah Ondan başka İlah yoktur. Diridir, Kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Onundur. İzni olmaksızın Onun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, Onun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. Onun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması Ona güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür. (Bakara Suresi, 255)