Kuranda geçen isimler

'Bunları biliyormusunuz' forumunda HazaN tarafından 23 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu


 1. Kuranda geçen Kız Ve Erkek İsimleri

  Adem
  Cinsiyet : Erkek

  1. Allahın yarattığı ilk insan, insan soyunun atası ve ilk peygamberi.
  2. Adam.
  3. İyi, temiz kimse. Adem (a.s.) ilk insan ve ilk isimlendirilen varlık. Kuranda Hz. Ademin 25 yerde ismi geçer.

  Aziz
  Cinsiyet : Erkek

  1. Muhterem, sayın.
  2. Sevgili.
  3. Veli, evliya, ermiş.
  4. Az bulunur.
  5. Allahın izzetli kıldığı, mümin. - Aziz (İmadettin Abulfeth Osman el-Aziz): Selahaddin Eyyubi-nin II. oğlu. Kardeşi el-Efdal, Melik iken kendisi Şamı terkederek Mısır Eyyubileri hükümdarlığını ilan etti. Fakat daha sonra kardeşiyle barıştı. Kuran-ı Kerimde Âl-i İmran ve Yusuf surelerinde geçmektedir.

  Firdevs
  Cinsiyet : Kız

  1. Cennet,
  2. Bostan, bahçe. - Firdevsi: İranın milli destanı olan "Şeyhname"nin yazarıdır. Adı, Mansur b. Hasandır. 934-1020 yıllan arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. Kuran-ı Kerimde Kehf ve Müminün Surelerinde Geçmektedir.

  Furkan
  Cinsiyet : Erkek

  Hakkı, batıldan, doğruyu yanlıştan ayırma, tefrik. Kuran-ı Kerimde Bakara suresinde geçmektedir.

  Havva
  Cinsiyet : Kız

  Esmer kadın. Havva: Hz. Adem (a.s.)in karısı, ilk kadın. Adem (a.s) cennette uyurken sol kaburga kemiğinden yaratılmıştır. İnsan soyunun başlangıcı yani türeyiş, onların bir arada yaşamaya başlamasıyla vaki olmuştur. Kuran-ı Kerimde TÂ HÂ suresinde geçmektedir.

  Huri
  Cinsiyet : Kız

  1. Cennet kızı.
  2. Sevgili. - Daha çok lakab olarak kullanılır. Kuran-ı Kerimde Vakıa, Rahman, Tur, Duhan Surelerinde Geçmektedir.

  İrem
  Cinsiyet : Üniseks

  1. Cennet bahçesi.
  2. Ok veya kurşun atılan nişan tahtası.
  3. Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı.
  4. Ad kavmi zamanında, Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup, Şamda veya Yemende bulunduğu söylenir. Kuran-ı Kerimde Fecr Suresinde Geçmektedir.

  Kevser
  Cinsiyet : Kız

  1. Maddi ve manevi çokluk, kalabalık nesil.
  2. Cennette bir havuzun ırmağın adı.
  3. Kuran-ı Kerimde 108. ve en kısa sure.

  Melek
  Cinsiyet : Kız

  1. Allahın nurdan yarattığı varlıklar. Allahın emirlerine tam itaat eden varlıklar.
  2. Halim, selim güzel huylu kimse. Kuran-ı Kerimde toplam 98 ayette geçmektedir.

  Merve
  Cinsiyet : Kız

  Mekkede bir dağın adı olup hacılar, Merve ile Safa arasında Say ederler yani 7 defa gidip gelirler. Kuran-ı Kerimde bakara suresi 158. ayette geçmektedir.

  Nas
  Cinsiyet : Kız

  Yardımcı, yardım eden (Allahın kulu). Ayrıca kuran-ı kerimde bir sure ismidir.

  Nisa
  Cinsiyet : Kız

  1. Kadınlar.
  2. Kuran-ı Kerimin 4. suresi, özellikle kadın haklarından, onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır.

  Nur
  Cinsiyet : Kız

  1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran.
  2. Mekkedeki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osmana verilen unvan, onur sahibi. Kuran-ı Kerimin 24. suresinin adı ve toplam 20 ayette geçmektedir.

  Şuara
  Cinsiyet : Kız

  Kuranda sure ismi. Şairler anlamına gelmektedir.

  Tarık
  Cinsiyet : Erkek

  Sabah yıldızı, zühre, venüs, yol. Kuran-ı Kerimin 86.Suresinin adıdır.Mekke döneminde inmiştir. 17 âyettir. Tarık b. Ziyad (Öl. Şam 720): Berberi asıllı İslam komutanı. Cebeli Tarıkı geçip İspanyayı fethetti. İslam egemenliğini sağlayıp Endülüs İslam Devletinin kurulmasını sağladı.

  Yasin
  Cinsiyet : Erkek

  Kuran-ı Kerimin 36. suresinin başlangıcı. Asıl manası bilinmemekle birlikte, "Ey insan, Ey Seyyid" gibi muhtelif anlamlar çıkarılmıştır.

  Yelit
  Cinsiyet : Üniseks

  İhlas suresinde geçmektedir. Anlamı konusunda bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler.

  Zülkarneyn
  Cinsiyet : Erkek

  1. İki boynuzlu anlamında.
  2. Kuran-ı Kerimde adı geçen şahıs.
  3. Büyük İskender. Kuran-ı Kerimde toplam 6 ayette geçmektedir.