Kuranda Cennet Ve Cehennem İle İlgili Ayetler

'Ayetler ve Hadisler' forumunda zamaneanne tarafından 3 Ocak 2013 tarihinde açılan konu


 1. Kuranda Cennet Ve Cehennem Hakkındaki Ayetler


  Kuran-ı Kerim'de yer alan cennet ve cehennem ile ilgili ayetler şunlardır:

  Cehennem İle İlgili Ayetler

  Bakara Sûresinin 206 . Ayetinde
  Ona “Allahtan kork denildiği zaman gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. O ne kötü yataktır!


  Bakara Sûresinin 217 . Ayetinde
  Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki: “O ayda savaş büyük bir günahtır. Allahın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haramın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük günahtır. Zulüm ve baskı ise adam öldürmekten daha büyüktür. Onlar, güç yetirebilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse öylelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da, ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir, orada sürekli kalacaklardır.55

  Bakara Sûresinin 39 . Ayetinde
  İnkâr edenler ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte bunlar cehennemliktir. Onlar orada ebedî kalacaklardır.


  Bakara Sûresinin 81 . Ayetinde
  Evet, kötülük işleyip suçu benliğini kaplamış (ve böylece şirke düşmüş) olan kimseler var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.


  Bakara Sûresinin 119 . Ayetinde
  Şüphesiz biz seni hak ile; müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemlik olanlardan sorumlu tutulacak değilsin.


  Bakara Sûresinin 126 . Ayetinde
  Hani İbrahim, “Rabbim! Bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allaha ve ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır demişti. Allah da, “İnkâr edeni bile az bir süre, (bu geçici kısa hayatta) rızıklandırır; sonra onu cehennem azabına girmek zorunda bırakırım. Ne kötü varılacak yerdir orası! demişti.

  Bakara Sûresinin 257 . Ayetinde
  Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin velileri ise tâğuttur. (O da) onları aydınlıktan karanlıklara (sürükleyip) çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedî kalırlar.


  Bakara Sûresinin 275 . Ayetinde
  Faiz yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların, “Alış veriş de faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de (o öğüte uyarak) faizden vazgeçerse, artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allaha kalmıştır. (Allah onu affeder.) Kim tekrar (faize) dönerse, işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır.


  Âl-i İmrân Sûresinin 12 . Ayetinde
  İnkar edenlere de ki: “Siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena yataktır!


  Âl-i İmrân Sûresinin 116 . Ayetinde
  İnkar edenlerin ne malları ne evlatları, onlara Allaha karşı bir yarar sağlar. İşte onlar cehennemliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

  Cennet İle İlgili Ayetler

  Bakara Sûresinin 25 . Ayetinde
  İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için; içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde, “Bu (tıpkı) daha önce (dünyada iken) bize verilen rızık! diyecekler. Halbuki bu rızık onlara (dünyadakine) benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır.


  Bakara Sûresinin 35 . Ayetinde
  Dedik ki: “Ey Adem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.


  Bakara Sûresinin 38 . Ayetinde
  “İnin oradan (cennetten) hepiniz. Tarafımdan size bir yol gösterici (peygamber) gelir de kim ona uyarsa, onlar için herhangi bir korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir dedik.


  Bakara Sûresinin 82 . Ayetinde
  İman edip salih ameller işleyenler ise cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.


  Bakara Sûresinin 94 . Ayetinde
  De ki: “Eğer (iddia ettiğiniz gibi) Allah katındaki ahiret yurdu (cennet) diğer insanlar için değil de, yalnız sizinse ve doğru söyleyenler iseniz haydi ölümü temenni edin!


  Bakara Sûresinin 111 . Ayetinde
  Bir de; “Yahudi ve Hıristiyanlardan başkası Cennete girmeyecek dediler. Bu, onların kuruntuları! De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz (iddianızı ispat edecek) delilinizi getirin.


  Bakara Sûresinin 214 . Ayetinde
  Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber müminler, “Allahın yardımı ne zaman? diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allahın yardımı pek yakındır.  Bakara Sûresinin 221 . Ayetinde
  İman etmedikleri sürece Allaha ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Allaha ortak koşan kadın hoşunuza gitse de, mümin bir cariye Allaha ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. İman etmedikleri sürece Allaha ortak koşan erkeklerle, kadınlarınızı evlendirmeyin. Allaha ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de, iman eden bir köle, Allaha ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar ateşe çağırırlar, Allah ise izniyle, cennete ve bağışlanmaya çağırır. O, insanlara âyetlerini açıklar ki, öğüt alıp düşünsünler.


  Âl-i İmrân Sûresinin 15 . Ayetinde
  De ki: “Size, onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allaha karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında, içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allahın rızası vardır. Allah, kullarını hakkıyla görendir.


  Âl-i İmrân Sûresinin 133 . Ayetinde
  Rabbinizin bağışına, ve genişliği göklerle yer arası kadar olan, Allaha karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun.