Kur'an'da Adı Geçen Peygamberler

'Sorularla İslamiyet' forumunda Dark tarafından 6 Kasım 2010 tarihinde açılan konu


 1. Kur'an'da Adı Geçen Peygamberler

  Peygamberlerin ilki Hz. Âdem, sonuncusu ise Hz. Muhammed'dir. Bu ikisi arasında birçok peygamber gönderilmiştir. Yüce Allah Kur'an'da: Her ümmetin(toplumun) bir peygamberi vardır." buyurarak, her topluma bir peygamber gönderildiğini haber vermektedir. Ancak Kur'an'da Allah peygamberlerin sayısını bildirmemiştir. Konu ile ilgili olarak Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır:
  "Ey Muhammed! Ant olsun, senden önce de birçok peygamber gönderdik. Sana onların kimini anlattık, kimini de anlatmadık" ( Mümin suresi, ayet 78)


  Peygamberlerden 25 tanesi Kur'an'da yer almaktadır. Onların isimleri şöyledir:

  1.Hz Âdem (as) :

  Kuranda adı 25 defa geçmektedir. İlk insan, ilk peygamber, ilk örtünen, toprağı ilk işleyendir. Allah onun cesedini topraktan yaratmıştır. Daha sonra eş olsun diye Havvayı yaratmıştır. Kendisine kitap olarak 10 sayfa verilmiştir.


  2.Hz. İdris (as):

  Kuranda adı 2 defa geçmektedir. Astronomi ve matematikle ilk uğraşan, ilk defa iğne ile dikiş diken ve elbise yaparak giyen, ölçü ve tartı aletlerini ilk defa kullanan, ilkyazı yazanın olduğu rivayet edilir. Kendisine 30 sayfalık kitap indirilmiştir.

  3.Hz. Nuh (as):

  Kuranda adı 43 defa geçmektedir. Kuranın 71. suresi onun adını taşımaktadır. Kavminden kendisini çok az kişi iman etmiştir. Karısı ve çocuklarından biri de iman etmeyenler arasındadır. Nuh tufanından sonra yeni bir nesil yaratılmıştır.


  4. Hz. Hud (as):

  Kuranda adı 10 defa geçmektedir. Kuranın 11. suresi onun adını taşımaktadır. Yaşadıkları yer olan İrem şehrinde, yüksek binalar inşa etme yarışına girmiş Âd kavmine gönderilmiştir. Ticaretle uğraşmıştır.

  5. Hz. Salih (as):

  Kuranda adı 8 defa geçmektedir. Dağları ve yüksek kayaları oyarak inşa ettikleri görkemli evlerle ünlü Semud kavmine gönderilmiştir. Semudlular kendilerine denemek için gönderilen Salihin devesini öldürdüler. Ticaretle uğraşmıştır.  6.Hz. İbrahim (as):

  Kuranda adı 69 defa geçmektedir. Kuranın 14. sure onun adını taşımaktadır. Oğlu Hz. İsmail (as) ile birlikte Kâbeyi inşa etmiştir. Çok misafirperver biriydi. Kurban kesmeyi bize o öğretmiştir. Kendisine 10 sayfalık kitap verilmiştir. Babil hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atılmış, ateş kendisini yakmamıştır. Allahın dostu olarak anılır.

  7.Hz. Lût (as):

  Kuranda adı 27 defa geçmektedir. Hz. İbrahime (as) iman eden ilk kişidir, onunla birlikte hicret edenlerdendir.  8.Hz. İsmail (as):

  Kuranda adı 12 defa geçmektedir. Çobanlık yapmıştır. Babası Hz. İbrahim (as) ile birlikte Kâbeyi inşa etmiştir. Hacla ilgili pek çok merasim ve kurban kesme konularında Hz. İbrahim (as) ile birlikte Müslümanlara örnek olmuştur. Hz. Muhammed (as) onun soyundan gelmektedir.

  9.Hz. İshak (as):

  Kuranda adı 15 defa geçmektedir. Hz. İbrahimin (as) oğludur. İsrailoğullarına gönderilen, Kuranda adı geçen bütün peygamberlerin atasıdır.


  10.Hz. Yakup (as):

  Kuranda adı 16 defa geçmektedir. Hz. İbrahimin (as) torunudur. Evlat acısı ile evlat ihaneti ile imtihan edilmiştir. Oğlu Hz. Yusufun (as) acısı dolayısıyla gözleri kapanmış, sonra ona kavuşmasıyla yeniden açılmıştır. Mısıra gitmeden önce Filistin civarında peygamberlik yapmıştır.

  11.Hz. Yusuf (as):

  Kuranda adı 27 defa geçmektedir. Kuranın 12. suresi onun adını taşımaktadır. Yakubun 12 oğlundan en çok sevdiği oğludur. Kardeşleri kendisini kıskanmışlar, kuyuya atmışlardır. Kendisine rüyaları yorumlama yeteneği verilmiştir. Bu bilgi ve yeteneği sayesinde Mısıra yönetici olmuştur. Kuranda toplu olarak bir sürede, baştan sona anlatılan tek kıssa onunkidir. Bu kıssa Kuranda “kıssaların güzeli olarak nitelenmiştir.


  12.Hz. Şuayb (as):

  Kuranda 11 defa geçmektedir. Hitabet yeteneğinden ötürü “Peygamberlerin Hatibi olarak anılmıştır. Ölçü ve tartıda hile yapan Meyden ve Eyke halkına gönderilmiştir. Kızlarından biriyle Hz. Musa evlenmiştir.

  13.Hz. Musa (as):

  Kuranda adı 136 defa geçmektedir. Kuranda kendisinden ve mücadelesinden en çok bahsedilen peygamberdir. Hz. Şuaybın (as) damadıdır. İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir. İsrailoğulları onun önderliğinde Mısırdan çıkmışlardır. Kendisine Tevrat verilmiştir.  14.Hz. Harun (as):

  Kuranda adı 20 defa geçmektedir. Hz. Musanın (as) kardeşidir. Onun yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Hz. Musa Medyenden Mısıra dönünce Haruna Allahın buyruklarını iletmiş, o da bunları kabul ederek Musaya yardımcı olmuştur. Güzel konuşması ve hitabet yeteneği, en güçlü özelliğidir.

  15.Hz. Davud (as):

  Kuranda adı 16 defa geçmektedir. Sesi o kadar güzeldi ki sesine dağlar ve kuşlar eşlik ederdi. Önceleri Tâlûtun ordusunda bir asker olarak savaşmış, daha sonra Allahın kendisine verdiği peygamberlik ve hükümdarlıkla birlikte İsrailoğullarına kral olmuştur. Demirciydi. Kendisine Zebur verilmiştir.


  16.Hz. Süleyman (as):

  Kuranda adı 17 defa geçmektedir. Babası Hz. Davuddur (as). Babasının ölümünden sonra onu yerine hükümdar olmuştur. Bütün canlılarla konuşabilme yeteneğine sahipti. Emrinde bütün canlıları çalıştırabilirdi.

  17.Hz. Eyyub (as):

  Kuranda adı 4 defa geçmektedir. Çok ağır bir hastalık geçirmiş, sabrıyla sembol olmuştur.  18.Hz. Zülkifl (as):

  Kuranda adı 2 defa geçmektedir. Hz. Eyyubun (as) oğludur. Sabreden, Allahın rahmetine ulaşan ve Salihlerden olduğu bildirilen peygamberlerdendir.

  19.Hz. Yunus (as):

  Kuranda adı 4 defa geçmektedir. Kuranın 10. suresi onun adını taşımaktadır. Asur devletinin başkenti olan Ninova halkına peygamber olarak görevlendirilmiştir.


  20.Hz. İlyas (as):

  Kuranda adı 3 defa geçmektedir. İsrailoğullarından Bal adlı bir puta tapan topluma peygamber olarak gönderilmiştir.

  21.Hz. Elyesa (as):

  Kuranda adı 2 defa geçmektedir. Hz. İlyasa (as) yardımcı olarak gönderilmiştir


  22.Hz. Zekeriyya (as):

  Kuranda adı 7 defa geçmektedir. Hazreti Süleyman (as) soyundandır. Kudüste Hz. Meryemin himayesini üstlenmiş, ona koruyuculuk yapmıştır. İsrailoğulları tarafından şehit edilmiştir.

  23.Hz. Yahya (as):

  Kuranda adı 5 defa geçmektedir. Hz. Zekeriyyanın (as) oğludur. Adı daha önce hiç kullanılmamış bir isimdir ve Allah tarafından konulmuştur. Hazreti İsanın (as) müjdecisidir.  24. Hz. İsa (as):

  Kuranda adı 25 defa geçmektedir. Babasız olarak doğmuştur. Daha beşikteyken konuşmuştur. Ölüleri diriltmiş, hastaları ve körleri iyileştirmiştir. Onun doğduğu sene miladi takvimin başlangıcı kabul edilir. Kendisine İncil verilmiştir.

  Hz. Muhammed (as):

  Kuranda adı 4 defa geçmektedir. Kuranın 47. suresi onun adını taşımaktadır. Son peygamberdir. Bütün insanlığa gönderilmiştir. Kendisine Kurankerim verilmiştir.