Kuranda Adı Geçen Peygamberler İsimleri

'Dini Bilgiler' forumunda EyLüL tarafından 20 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


 1. Kuranda Adı Geçen Peygamberler İsimleri Nelerdir


  Kur'an'da Adı Geçen Peygamberler

  Kur'an'da Hangi peygamberin kaç defa ismi geçiyor ! Her topluma bir peygamber gönderilmiştir

  Peygamberlerin ilki Hz Âdem, sonuncusu ise Hz Muhammed'dir Bu ikisi arasında birçok peygamber gönderilmiştir Yüce Allah Kur'an'da: Her ümmetin(toplumun) bir peygamberi vardır" buyurarak, her topluma bir peygamber gönderildiğini haber vermektedir Ancak Kur'an'da Allah peygamberlerin sayısını bildirmemiştir Konu ile ilgili olarak Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır:

  Ey Muhammed! Ant olsun, senden önce de birçok peygamber gönderdik Sana onların kimini anlattık, kimini de anlatmadık ( Mümin suresi, ayet 78)

  Peygamberlerden 25 tanesi Kur'an'da yer almaktadır Onların isimleri şöyledir

  Hz Âdem (as) :

  Kuranda adı 25 defa geçmektedir İlk insan, ilk peygamber, ilk örtünen, toprağı ilk işleyendir Allah onun cesedini topraktan yaratmıştır Daha sonra eş olsun diye Havvayı yaratmıştır Kendisine kitap olarak 10 sayfa

  Hz İdris (as):

  Kuranda adı 2 defa geçmektedir Astronomi ve matematikle ilk uğraşan, ilk defa iğne ile dikiş diken ve elbise yaparak giyen, ölçü ve tartı aletlerini ilk defa kullanan, ilkyazı yazanın olduğu rivayet edilir Kendisine 30 sayfalık kitap indirilmiştir

  Hz Nuh (as):

  Kuranda adı 43 defa geçmektedir Kuranın 71 suresi onun adını taşımaktadır Kavminden kendisini çok az kişi iman etmiştir Karısı ve çocuklarından biri de iman etmeyenler arasındadır Nuh tufanından sonra yeni bir nesil yaratılmıştır

  Hz Hud (as):

  Kuranda adı 10 defa geçmektedir Kuranın 11 suresi onun adını taşımaktadır Yaşadıkları yer olan İrem şehrinde, yüksek binalar inşa etme yarışına girmiş Âd kavmine gönderilmiştir Ticaretle uğraşmıştır

  Hz Salih (as):

  Kuranda adı 8 defa geçmektedir Dağları ve yüksek kayaları oyarak inşa ettikleri görkemli evlerle ünlü Semud kavmine gönderilmiştir Semudlular kendilerine denemek için gönderilen Salihin devesini öldürdüler Ticaretle uğraşmıştır

  Hz İbrahim (as):

  Kuranda adı 69 defa geçmektedir Kuranın 14 sure onun adını taşımaktadır Oğlu Hz İsmail (as) ile birlikte Kâbeyi inşa etmiştir Çok misafirperver biriydi Kurban kesmeyi bize o öğretmiştir Kendisine 10 sayfalık kitap verilmiştir Babil hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atılmış, ateş kendisini yakmamıştır Allahın dostu olarak anılır

  Hz Lût (as):

  Kuranda adı 27 defa geçmektedir Hz İbrahime (as) iman eden ilk kişidir, onunla birlikte hicret edenlerdendir

  Hz İsmail (as):

  Kuranda adı 12 defa geçmektedir Çobanlık yapmıştır Babası Hz İbrahim (as) ile birlikte Kâbeyi inşa etmiştir Hacla ilgili pek çok merasim ve kurban kesme konularında Hz İbrahim (as) ile birlikte Müslümanlara örnek olmuştur Hz Muhammed (as) onun soyundan gelmektedir

  Hz İshak (as):

  Kuranda adı 15 defa geçmektedir Hz İbrahimin (as) oğludur İsrailoğullarına gönderilen, Kuranda adı geçen bütün peygamberlerin atasıdır

  Hz Yakup (as):

  Kuranda adı 16 defa geçmektedir Hz İbrahimin (as) torunudur Evlat acısı ile evlat ihaneti ile imtihan edilmiştir Oğlu Hz Yusufun (as) acısı dolayısıyla gözleri kapanmış, sonra ona kavuşmasıyla yeniden açılmıştır Mısıra gitmeden önce Filistin civarında peygamberlik yapmıştır

  Hz Yusuf (as):

  Kuranda adı 27 defa geçmektedir Kuranın 12 suresi onun adını taşımaktadır Yakubun 12 oğlundan en çok sevdiği oğludur Kardeşleri kendisini kıskanmışlar, kuyuya atmışlardır Kendisine rüyaları yorumlama yeteneği verilmiştir Bu bilgi ve yeteneği sayesinde Mısıra yönetici olmuştur Kuranda toplu olarak bir sürede, baştan sona anlatılan tek kıssa onunkidir Bu kıssa Kuranda “kıssaların güzeli olarak nitelenmiştir

  Hz Şuayb (as):

  Kuranda 11 defa geçmektedir Hitabet yeteneğinden ötürü “Peygamberlerin Hatibi olarak anılmıştır Ölçü ve tartıda hile yapan Meyden ve Eyke halkına gönderilmiştir Kızlarından biriyle Hz Musa evlenmiştir

  Hz Musa (as):

  Kuranda adı 136 defa geçmektedir Kuranda kendisinden ve mücadelesinden en çok bahsedilen peygamberdir Hz Şuaybın (as) damadıdır İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir İsrailoğulları onun önderliğinde Mısırdan çıkmışlardır Kendisine Tevrat verilmiştir

  Hz Harun (as):

  Kuranda adı 20 defa geçmektedir Hz Musanın (as) kardeşidir Onun yardımcısı olarak görevlendirilmiştir Hz Musa Medyenden Mısıra dönünce Haruna Allahın buyruklarını iletmiş, o da bunları kabul ederek Musaya yardımcı olmuştur Güzel konuşması ve hitabet yeteneği, en güçlü özelliğidir

  Hz Davud (as):

  Kuranda adı 16 defa geçmektedir Sesi o kadar güzeldi ki sesine dağlar ve kuşlar eşlik ederdi Önceleri Tâlûtun ordusunda bir asker olarak savaşmış, daha sonra Allahın kendisine verdiği peygamberlik ve hükümdarlıkla birlikte İsrailoğullarına kral olmuştur Demirciydi Kendisine Zebur verilmiştir


  Hz Süleyman (as):

  Kuranda adı 17 defa geçmektedir Babası Hz Davuddur (as) Babasının ölümünden sonra onu yerine hükümdar olmuştur Bütün canlılarla konuşabilme yeteneğine sahipti Emrinde bütün canlıları çalıştırabilirdi

  Hz Eyyub (as):

  Kuranda adı 4 defa geçmektedir Çok ağır bir hastalık geçirmiş, sabrıyla sembol olmuştur

  Hz Zülkifl (as):

  Kuranda adı 2 defa geçmektedir Hz Eyyubun (as) oğludur Sabreden, Allahın rahmetine ulaşan ve Salihlerden olduğu bildirilen peygamberlerdendir

  Hz Yunus (as):

  Kuranda adı 4 defa geçmektedir Kuranın 10 suresi onun adını taşımaktadır Asur devletinin başkenti olan Ninova halkına peygamber olarak görevlendirilmiştir

  Hz İlyas (as):

  Kuranda adı 3 defa geçmektedir İsrailoğullarından Bal adlı bir puta tapan topluma peygamber olarak gönderilmiştir

  Hz Elyesa (as):

  Kuranda adı 2 defa geçmektedir Hz İlyasa (as) yardımcı olarak gönderilmiştir

  Hz Zekeriyya (as):

  Kuranda adı 7 defa geçmektedir Hazreti Süleyman (as) soyundandır Kudüste Hz Meryemin himayesini üstlenmiş, ona koruyuculuk yapmıştır İsrailoğulları tarafından şehit edilmiştir

  Hz Yahya (as):

  Kuranda adı 5 defa geçmektedir Hz Zekeriyyanın (as) oğludur Adı daha önce hiç kullanılmamış bir isimdir ve Allah tarafından konulmuştur Hazreti İsanın (as) müjdecisidir

  Hz İsa (as):

  Kuranda adı 25 defa geçmektedir Babasız olarak doğmuştur Daha beşikteyken konuşmuştur Ölüleri diriltmiş, hastaları ve körleri iyileştirmiştir Onun doğduğu sene miladi takvimin başlangıcı kabul edilir Kendisine İncil verilmiştir

  Hz Muhammed (as):

  Kuranda adı 4 defa geçmektedir Kuranın 47 suresi onun adını taşımaktadır Son peygamberdir Bütün insanlığa gönderilmiştir Kendisine Kuran-ı kerim verilmiştir

  Bu peygamberlerin dışında, Kur'an'da Meryem, Lokman, Zülkarneyn, Üzeyir gibi örnek kişilerden de bahsedilir

  Hz Muhammed peygamberlerin sonuncusudur

  1. Adem (A.S.)

  2. İdris (A.S.)

  3. Nuh (A.S.)

  4. Hûd (A.S.)

  5. Salih (A.S.)

  6. İbrahim (A.S.)

  7. Lût (A.S.)

  8. İsmail (A.S.)

  9. İshak (A.S.)

  10. Yâkup (A.S.)

  11. Yûsuf (A.S.)

  12. Eyyup (A.S.)

  13. Şuayb (A.S.)

  14. Musa (A.S.)

  15. Harun (A.S.)

  16. Dâvud (A.S.)

  17. Süleyman (A.S.)

  18. İlyas (A.S.)

  19. Elyasa (A.S.)

  20. Zülkifl (A.S.)

  21. Yûnus (A.S.)

  22. Zekeriya (A.S.)

  23. Yahya (A.S.)

  24. İsa (A.S.)

  25. Muhammed (A.S.)

  Kur'an-ı Kerîm'de Ztilkarneyn, Lokman ve Uzeyr isimleri de yer almakla beraber bunların peygamber olup olmadıkları ihtilaflıdır.