Kur'an-ı Kerim'de Geçen Melek İsimleri Nelerdir?

'Dini Bilgiler' forumunda By RiZeLi tarafından 26 Haziran 2010 tarihinde açılan konu


 1. Kur'an-ı Kerim'de Geçen Melek İsimleri Nelerdir?
  Kur'an-ı Kerim'de Geçen Melek İsimleri
  Kur'an-ı Kerim'de Melekler  Melekler

  Meleklerin temel görevleri, Allah'a kulluk etmek; O neyi emrediyorsa, onu yerine getirmektir. Melekler görevleri açısından bir kaç gruba ayrılır. Melekler yerde, arşta veya semada bulunurlar. Yerde bulunanlara arzî, gökte bulunanlara semavî, arşta bulunanlara ise arşî denir.
  Melekler yüklendikleri görevler itibariyle farklı isimlerle anılmışlardır. Bunlardan dördü, büyük melek olarak bilinmektedir: Cebrâîl, Mikâîl, İsrâfîl ve Azrail. Bilinen diğer melekler de şunlardır: Münker-Nekir (Öldümden sonra, kabirde sorguyla görevli melekler), Kirâmen Kâtibin (Hafaza/İnsanların amellerini yazmakla görevli melekler), Hamele-i Arş (Arşı taşıyan melekler), Hazin (Cennet ve cehennemde bekçilikle görevli melekler), Zebânî, Mâlik (Cehennemde görevli melekler), Rıdvân (Cennette görevli melekler), Mukarrabûn ve İlliyyûn (Allah'a çok yakın ve onun katında üstün mevkie sahip melekler).

  Dört büyük melek ve görevleri


  Cebrâîl


  Dört büyük melekten birinin ismi olup, peygamberlere vahiy getirmekle görevlidir. Kuranda bu meleğin ismi Cibrîl, Rûhul-Kudüs, Ruhul-Emîn, Ruh ve Resul şeklinde geçmektedir. Bütün peygamberlere vahyi getiren Cebrâildir. Kurana göre o, karşı konulmayacak bir güce, üstün ve kesin bilgilere sahip, Allah nezdinde çok itibarı olan ve diğer meleklerin kendisine itaat ettiği şerefli bir elçidir. Yenilmez bir kuvvet ve Allah nezdinde büyük bir makam sahibi olduğu ifâde edilmiştir: “O (Kuran), şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi (Allahın) katında itibarlı bir elçinin (Cebrâilin) getirdiği sözdür. (Tekvir, 81/19-20)

  Mikail'in


  Dört büyük melekten biri olup, tabiat olaylarını düzenlemekle görevlendirmiştir. Kelime olarak, “Allahın küçük ve sevgili kulu anlamına gelen Mikail Kuranın bir yerinde Cebrail ile birlikte geçmektedir: “Her kim, Allaha, meleklerine, peygamberlerine, Cebraile ve Mikâîle düşman olursa bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır. (Bakara, 2/98)

  İsrafil


  Allahın emri ile kıyamet kopacağı zaman sûra üflemekle görevlendirilen İsrafil, dört büyük melekten biridir. Bir hadiste İsrâfil, sahib-i karn (sûrun sahibi, borunun sahibi) olarak isimlendirilmiştir (Tirmizî, Kıyamet, 8). İsrafil sûru iki defa üfleyecektir. Birinci defa üfürdüğünde göklerde ve yerde bulunan her şey yok olacaktır: “Sûra üfürüleceği ve Allahın dilediği kimselerden başka, göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek Ona gelirler. (Neml 27/87); “Sûra bir defa üfürülünce, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş (kıyamet kopmuş)tur (Hakka, 69/13-15). İkinci defa üfürdüğünde, bütün insanlar tekrar dirilecek ve mahşer yerinde toplanmak üzere sevk edileceklerdir: “Sûra üfürülür. Bir de bakarsın kabirlerden çıkmış Rablerine doğru akın akın gitmektedirler. (Yasin, 36/51).

  Azrail


  Dört büyük melekten birinin ismi olup, insanların canını olmakla görevlidir. Bu melek Kuran ve sahih hadislerde, Azrâîl ismiyle değil, melekül-mevt (ölüm meleği) şeklinde geçmektedir. “De ki: Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. (Secde 32/11) Her insanın canını almakla görevli bir ölüm meleği vardır. Azrâîl bu meleklerin başıdır: “Nihayet birinize ölüm geldiği vakit (görevli) elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde kusur etmezler. (En**, 6/61, Araf, 7/37).

  DİĞER MELEKLER


  Kirâmen Kâtibin

  Her insanın sağında ve solunda bulunan iki meleğin adıdır. Sağdaki melek sevapları soldaki melek ise günahları tesbit etmekle görevlidir. Bunlara ayrıca Hafaza Melekleri de denir. Kıyamet gününde insanların lehinde veya aleyhinde şahitlikte yapacaklardır.

  Münker ve Nekir Melekleri


  Ölümden sonra kabirde sorgu ile görevli meleklerdir. Bunlar kabirde Rabbin kim? Peygamberin kim? Kitabın ne? Dinin ne? Kıblen neresi? Gibi sorular soracaklardır.
  Hamale-i arş Melekleri : Arşı taşıyan meleklerdir.
  Mukarrabun ve İlliyyun Melekleri: Allahı devamlı tesbih eden meleklerdir.

  HADİSLERDE İSMİ GEÇEN DİĞER MELEKLER

  • İnsanın kalbine doğru ve gerçekleri ilham eden melekler
  • Namaz kılan insanla birlikte “amin deyen melekler
  • Her gün namazlarda müminlerle beraber olan melekler
  • Yeryüzünde Allahı zikreden, Kuran okuyan müslümanları ziyaret eden melekler
  • Özellikle alimleri ve ilim meclislerini ziyaret eden melekler