kuran ı kerimde geçen dilek duaları

'Ders notları' forumunda zamaneanne tarafından 10 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


 1. kuran ı kerimde geçen dilek duaları

  1.AYET Anlamı:Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla.

  De ki: Bize hiçbir zaman Allahın yazdığından başka bir şey ulaşmaz. O, bizim Mevlamızdır ve müminler onun için yalnız Allaha dayanıp güvensinler!(Tevbe, 51)

  Okunuşu: Bismillahir-Rahmanir-Rahim.

  “Kul ley yusibena illa ma keteballahu lena, hüve Mevlana ve alallahi fel- yetevekkelil-müminun.

  2.AYET

  Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla

  Ve eğer Allah sana bir keder dokunduracak olursa, onu Ondan başka açacak yoktur; ve eğer O, sana bir hayır dilerse, o zaman da Onun lütfunu reddedecek yoktur.O, lütfunu kullarından dilediğine nasib eder. O, çok bağışlayan, çok merhamet edendir. (Yunus, 107)

  Okunuşu: Bismillahir-Rahmanir-Rahim

  Ve iy yemseskellahu bi durrin fela kaşife lehu illa hu ve iy yuridke bi hayrin fela radde li fadlih, yüsibü bihi mey yeşau min ıbadih, ve hüvel-ğafurur-rahim.

  3.AYET

  Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla.

  “Her halde hem benim Rabbim, hem sizin Rabbiniz olan Allaha güvenip) dayanmışım. Hiç (bir) yerde bir debelenen (canlı) yoktur ki perçemini O tutmuş olmasın! Şüphe yok ki Rabbim doğru bir yol üzerindedir. (Hud, 56)

  Okunuşu: Bismillahir-Rahmanir-Rahim.

  “Inni tevekkeltü alallahi rabbi ve rabbiküm, mâ min dabbetin illa hüve ahizüm bi nasıyatiha, inne rabbi ala sıratım müştekim.

  4.AYET

  Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla.

  “Nice hayvanlar var ki, rızkını (yanında) taşıyamaz; Allah onlara da rızık veriyor, size de! O her şeyi işitendir, bilendir. (Ankebut, 60)

  Okunuşu:Bismillahir-Rahmanir-Rahim.

  “Ve ke eyyim min dabbetil la tahmilu rizkaha, Allahu yerzukuha ve iyyaküm ve hüve s-semiul-âlim.

  5.AYET

  Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla.

  “Allah insanlara rahmetinden her neyi açarsa artık onu tutacak, kısacak kimse yoktur. Her neyi de tutar kısarsa onu da ondan sonra salacak yoktur. O, öyle güçlüdür, öyle hikmet sahibidir. (Fatır, 2)

  Okunuşu: Bismillahir-Rahmanir-Rahim.

  “Ma yeftehıllahü linnasi mir rahmetin fela mümsike leha, ve ma yümsik fe la mursile lehu mim badih, ve hüvel-azizu 1-hâkim.

  6.AYET

  Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla.

  “Andoldun ki, onlara: O gökleri ve yeri kim yarattı? diye sorsan kesinlikle Allahtır diyeceklerdir. De ki: Gördünüz ya, Allahtan başka çağırdıklarınızı, eğer Allah bana bir keder dilerse, onlar Onun vereceği kederi açabilirler mi? Ya da O, bana bir rahmet dilerse onlar Onun rahmetini (engelleyip) tutabilirler mi? De ki: Allah bana yeter! Tevekkül edenler hep ona dayanır! (Zümer, 38)

  Okunuşu: Bismillahir-Rahmanir-Rahim.

  “Ve lein seeltehüm men halekas-semavati vel-arda le yekulünnallah, kul eferaeytüm ma tedune min dunillahi in eradeniyallahu bi durrin hel hünne kaşifatü durrihi ev eradeni bi rahmetin hel hünne mümsikatü rahmetih, kul hasbiyallahu aleyhi yetevekkelil-mütevekkilun.

  7.AYET

  Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla.

  “Eğer aldırmazlarsa de ki: “Bana Allah yeter! Ondan başka ilah yoktur. Ben Ona dayanmaktayım ve O, o büyük arşın sahibidir! (Tevbe, 129)

  Okunuşu: Bismillahir-Rahmanir-Rahim.

  “Fe in tevellev fe kul hasbiyallahu la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül-arşil-azim