Kur'an-ı Kerim okumak ve dinlemek

'Dini Bilgiler' forumunda Wish tarafından 19 Ocak 2011 tarihinde açılan konu


 1. Kur'an-ı Kerim Okumak ve Dinlemenin Fazileti
  Kur'anı Kerim Okumanın ve Dinlemenin Önemi
  Kur'anı Kerim Okumanın ve Dinlemenin Sevabı


  Her müslüman için namazı caiz olacak miktar Kur'an-ı Kerim'den ezber etmek, bir farz-ı ayndır. Fatiha sûresi ile diğer bir sûreyi ezber etmek de vaciptir ki, bununla farz da yerine getirilmiş olur. Kur'an-ı Mübin'in diğer kısımlarını ezberleyip hafız olmak da ehli İslâm için bir farz-ı kifayedir.

  Kur'an-ı Kerim'i namaz dışında Mushaf-ı şerif'ten bakarak okumak,
  ezber okumaktan daha faziletlidir. Çünkü bu takdirde okuma ibadeti ile
  Mushaf-ı şerif'e bakma ibadeti toplanmış olur.

  Kur'an-ı Azim'i namaz dışında da kıbleye yönelerek ve güzel
  elbiseler giyinmiş bulunarak taharet üzere okumak müstehaptır. Evvelinde
  "eüzü" ile "besmele"yi okumak da müstehaptır.


  Kur'an-ı Mübin'i ayda bir kere hatim etmek daha iyidir. Senede bir,
  kırk günde bir, haftada bir hatim edilmesini tercih edenler de vardır. Üç
  günden az bir müddette hatim edilmesi müstehap değildir. Çünkü böyle
  az bir müddette okunacak bir Kur'an-ı Azîm'in yüksek mânalarını düşünmek mümkün olamaz, tecvidine de belki riayet edilemez.

  Kur'an-ı Kerim'i dinlemek bir farz-ı kifayedir. Bununla beraber
  başka işler ile uğraşan kimselerin yanlarında Kur'an âyetlerinin seslice
  okunması uygun değildir. Bu halde Kur'an-ı zişan'ı dinlemeyenler değil,
  okuyanlar günaha girmiş olurlar.

  Kur'an-ı Hakim'i okumak, nafile ibadetten ve aşikâre okumak,
  sessizce okumaktan ve dinlemek, okumaktan daha faziletlidir. Yeter ki
  riyadan uzak olsun.

  Bir kimse, yürürken veya bir iş görürken Kur'an-ı Kerim'i
  okuyabilir. Yeter ki bu hal, Kur'an'ın gafletle okunmasına sebebiyet
  vermesin.

  Namaz kılınması mekruh olan vakitlerde dua ile, tesbih ile,
  Peygamber Efendimiz'e salât-ü selâm ile meşgul olmak, Kur'an-ı Kerim'i
  okumaktan daha faziletlidir.

  Kur'an-ı Kerim'i güzel ses ile tecvid üzere okumak müstehaptır.

  Nitekim bir hadis-i şerif'te:


  لكل شيئ حلية وحلية القرآن حسن الصوت
  "Her şeyin bir süsü vardır, Kur'an'ın süsü de güzel sestir."
  buyrulmuştur.

  Fakat tecvide aykırı şekilde telhin ile, terci' ile, nağmeler ile
  okumak caiz değildir. Kelimeleri değiştiren bir lâhn (hata), ihtilafsız
  haramdır. Lâhn ile Kur'an okuyan kimseye doğrusunu ihtar etmek, işiten
  kimse için yapılması gerekli dini bir vazifedir. Ancak bu yüzden
  aralarında bir düşmanlık, bir kin meydana geleceği bilinirse, o müstesna.
  Kur'an-ı Azîmüşsan'ı okuyup öğrenmiş olan kimse, daha sonra
  Mushaf'ı şerif'ten okuyamayacak derecede unutacak olsa, günahkâr olur.
  Kur'an-ı Kerim'i okumak gibi başkasına okutmak da pek büyük bir
  ibadettir.

  Bir hadîs-i şerifte:

  خيرآم من تعلم القرآن وعلمه

  "Sizin en faziletliniz, Kur'an'ı öğrenip başkalarına öğreteninizdir."
  buyrulmuştur.

  Diğer bir hadisi şerifte de:

  القراء عرفاء اهل الجنة

  "Güzel Kur'an okuyan müslümanlar, cennet ehlinin en arif olanlarıdır."
  buyrulmuştur.

  Kur'an-ı Mübin maddî, manevî, bedenî ve kalbî hastalıkların bir şifasıdır.
  Nitekim: “ القرآن دواء ” hadîs-i şerifi de bunu bildirmektedir.

  Artık her müslüman için icap etmez mi ki, Kur'an-ı Kerim'i öğrensin, onu okumakla şereflensin, birçok sevaplara nail olsun!