Kur`ani-Kerimde sure sıralaması

'Dini Bilgiler' forumunda Meryem tarafından 24 Kasım 2011 tarihinde açılan konu


 1. Kur`ani-Kerimde sure sıralaması
  Kur`ani-Kerimde surelerin sırası


  [​IMG]


  Kitabımız Kur'anı Kerim,nasıl vahiyle indiyse,
  Kuran-ı Kerimin sıralamasıda yine Cebrail(as) tarafından bildirilmiş ve o bildirilen tertibe göre sıralanmıştır.
  Yani şu anda okuduğumuz sıralama gelişi güzel bir sıralama değil,vahiy doğrultusunda oluşan sıralamadır.

  Surelerin Kuran sıralaması aşağıdaki şekildedir:

  1 Fâtiha
  2 Bakara
  3 Âl-i İmrân
  4 Nisâ
  5 Mâide
  6 Enâm
  7 Arâf
  8 Enfâl
  9 Tevbe
  10 Yûnus
  11 Hûd
  12 Yûsuf
  13 Rad
  14 İbrahim
  15 Hicr
  16 Nahl
  17 İsrâ
  18 Kehf
  19 Meryem
  20 Tâ-Hâ
  21 Enbiyâ
  22 Hac
  23 Müminûn
  24 Nûr
  25 Furkân
  26 Şuarâ
  27 Neml
  28 Kasas
  29 Ankebût
  30 Rûm
  31 Lokman
  32 Secde
  33 Ahzâb
  34 Sebe
  35 Fâtır
  36 Yâsîn
  37 Sâffât
  38 Sâd
  39 Zümer
  40 Mümin
  41 Fussilet
  42 Şûrâ
  43 Zuhruf
  44 Duhân
  45 Câsiye
  46 Ahkâf
  47 Muhammed
  48 Fetih
  49 Hucurât
  50 Kâf
  51 Zâriyât
  52 Tûr
  53 Necm
  54 Kamer
  55 Rahmân
  56 Vâkıa
  57 Hadîd
  58 Mücâdele
  59 Haşr
  60 Mümtehine
  61 Saff
  62 Cuma
  63 Münâfikûn
  64 Teğâbun
  65 Talâk
  66 Tahrîm
  67 Mülk
  68 Kalem
  69 Hâkka
  70 Meâric
  71 Nûh
  72 Cin
  73 Müzzemmil
  74 Müddessir
  75 Kıyâme
  76 İnsan
  77 Mürselât
  78 Nebe
  79 Nâziât
  80 Abese
  81 Tekvîr
  82 İnfitâr
  83 Mutaffifîn
  84 İnşikâk
  85 Bürûc
  86 Târık
  87 Alâ
  88 Gâşiye
  89 Fecr
  90 Beled
  92 Leyl
  93 Duhâ
  94 İnşirâh
  95 Tîn
  96 Alak
  97 Kadr
  98 Beyyine
  99 Zilzâl
  100 Âdiyât
  101 Kâria
  102 Tekâsür
  103 Asr
  104 Hümeze
  105 Fil
  106 Kureyş
  107 Mâûn
  108 Kevser
  109 Kâfirûn
  110 Nasr
  111 Tebbet
  112 İhlâs
  113 Felâk
  114 Nâs
    2. Cevap: Kur`ani-Kerimde sure sıralaması

  91. sure unutulmuş galiba :)
    3. evet unutulmuş nasıl ekleyeceğiz acaba( şems suresi)