Kültürün özellikleri,Kültür özellikleri Nelerdir

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda Wish tarafından 16 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. Kültür özellikleri hakkında bilgi

  1) Kültür Toplumsaldır
  Her nesil kendisinden önceki nesillerden öğrendiklerini ve kendisinin kültürün bütününe katkılarını bir sonraki nesile aktarmaktadırBu nedenle kültür insan için kendi toplumunun bir mirasıdırYani birey kültürü daha önceki kuşakların çaba ve tecrübelerinin bir ürünü olarak devralmaktadır
  Kültür bir toplumsal üründürİnsanlar arası etkileşimden doğar ve gelişir

  2) Kültür Öğrenilir

  Kültür öğrenme ile kazanılır ve sosyal kalıtım yoluyla nesilden nesile aktarılır

  3)Kültür Değişebilir

  Kültürün eski nesilden yeni nesile aktarılan bir miras olması onun değişmediği anlamına gelmezÇünkü miras devralan yeni kuşak yaptığı yenilik ve değişmelerle kültürün zenginleşmesine yardım ederMevcut kültüre yeni bazı unsurlar eklendiği gibi bazı unsurlarda çıkarılır
  Kültür durgun olduğu kadar değişkendirKültür belli bir kişi veya toplumca oluşturulmazKültür zamanla değiştiği gibi, gruptan gruba da farklılık gösterirKültürün bütün parçalarının değişme hızı ve temposu aynı değildir
  Kültür değişir ama bu değişim uyum yoluyla gerçekleşirHer ne kadar doğal şartlar kültürü değiştirecek kadar güçlü olmasa da, kültürler zaman boyutu içinde doğal çevreye uyum gösterirlerToplumsal şartlar ve ihtiyaçlar değiştikçe geleneksel çözüm yollarının sağladığı doyum düzeyi de azalır ve değişirDeğişen şartlar karşısında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılayacak ve sorunları çözecek yeni yol ve yöntemler veya araçlar oluşturulurKültür, yeni ihtiyaçlar ve sorunlar karşısında insanların geliştirdikleri yeni fikirler ve icatlarla değişime uğrar

  4) Kültür Aktarılır ve Süreklidir

  Kültür öğrenilir, alışkanlık haline getirilir ve sonuçta sosyal kalıtım yoluyla nesilden nesile aktarılır
  Bütün hayvanlar öğrenme yeteneğine sahiptirAncak öğrendiklerini bütünüyle yavrusuna bilinçli öğretebilen tek canlı insandır
  Kültürün temel aktarma aracı dildirÇünkü toplumda oluşturulan bütün kültür unsurları sözlü veya yazılı dille daha sonraki nesillere aktarılır
  Kültürden söz edildiğinde insanlar öncelikle töreleri düşünürÇünkü kültürün sürekliliğini gelenek ve görenekler oluşturur

  5)Kültür İhtiyaç Gidericidir
  Kültür çeşitli ihtiyaçları giderici bir özelliğe sahiptirKültür insanların hem fizyolojik hem de sosyal ihtiyaçlarını giderirKültür, insanların temel biyolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılıyorsa, demek ki, bütün kültürlerde ortak kültürel unsurlar ve kurumlar mevcutturKısaca kültürün ihtiyaçları karşılaması bize kültürün bazı ortak noktalarının varlığını ispatlamaktadırÇünkü biyolojik ihtiyaçlar hemen hemen bütün insanlarda aynıdır

  6)Kültür Öğeleri Arasında Bir Ahenk Mevcuttur

  Her kültür Kendi unsurlarıyla tutarlı ve dengeli bir bütünlük teşkil ederYani toplumlarda aile, hukuk, sanat,ekonomik hayat, örf, adetler, ahlaki değer yargıları adeta birbirini tamamlayan bir bütün halinde görülür

  7) Kültür Kurallar Sistemidir

  Kültür, toplumca benimsenen ideal kural ve davranışlardan oluşmaktadırİnsanların toplum halinde yaşamalarını belirleyen yazılı ve yazılı olmayan kurallar kültürün bütünlüğünü ve devamlılığını sağlarÇünkü kurallar sayesinde kültürel birikim sağlanır ve yeni nesillere aktarılırİnsanlar kurallar sayesinde çalışır ve kültür öğelerini oluştururlar

  8) Kültür Bütünleştiricidir

  Kültürün oluşturulan bütün öğeleri, uyumlu ve bütünleşmiş bir sistemi oluşturma özelliği taşırKültürel bütünleşme sağlanmadıkça toplumda sosyo-kültürel ve ekonomik alanlarda önemli uçurumlar oluşur
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 27 Ara 2012