Kuloğlu Kimdir,Kuloğlu Hayatı,Kuloğlu Biyografisi

'Biyografi' forumunda anniccha tarafından 8 Ocak 2011 tarihinde açılan konu


 1. Kuloğlu Kimdir,Kuloğlu Hayatı,Kuloğlu Biyografisi,Kuloğlu Eserleri

  Kuloğlu , on yedinci Yüzyılın ünlü asker ozanlarındandır. Hayatı üzerine tek sağlam bilgi, bugüne kadar, Dördüncü Murat'ın ölümü üzerine söylediği ağıttı. Biz, yeni bulduğumuz on bir şiiriyle, bu repertuarı genişlettik.

  Adı geçen ağıt dışında merhum Fuat Köprülü ile Sadettin Nüzhet merhumun verdiği bilgiler hepten yanlıştır.

  Fuat Köprülü'nün ileri sürdüğü, Sadettin Nüzhet' in de kabul ettiği gibi Kuloğlu, Safranbolu'lu Süleyman Ağa değildir. Bir defa, Kuloğlu'nun adı Süleyman değildir. Kuloğlu, Yeniçeri olup bir şiirinde adının Mustafa olduğunu söylüyor. Şiirin ilgili bölümü şudur:

  Ben Kuloğlu Mustafa'yım, mailim güzele ben
  Hem münkire hem asiye, meyletmem ağyara ben
  Yalın ayak, başı kabak öyle vardım yare ben
  Bir kere geldi de dedi: budalam dağdan gelir

  Evliya Çelebi, bir olayı anlatırken, zamanın ozanlarını sıralıyor, bu arada Kuloğlu'nu da anıyor.

  SANATI

  KULOĞLU, on yedinci yüzyılda yetişen çağdaşları içinde kültürü ve ünü geniş bir ozandır. Halk şiirinin her bakımdan en güçlü temsilcilerindendir. Bu görüşü, Kuloğlu'ndan az sonra yetişen ve geniş ün kazanan Aşık Ömer, <<şairname>>sinde şöyle anlatır:

  Kuloğlu'nun belli nam-ü nişanı

  O Aşık Ömer ki, öyle kolay kolay ozan beğenmez. Karacaoğlan'ı bile küçük görür. Ona, modası geçmiş, der.

  Çağdaşlarının, Kuloğlu'nun şiirlerine yaptıkları benzeklerden anlaşılıyor ki, onlar üzerinde etkili olmuştur. Bunu yakından görmek için her hangi bir antolojiye bakmak yeter .

  Kuloğlu, halk şiiri tekniğini çok iyi bilen, gerçekten güzel eserler veren usta bir aşıktır. Konusu daha çok aşktır. Onda tasavvufa hemen hiç rastlanmaz. Bir asker ve aşk şairidir. Kuloğlu, gerçekten içli ve sanatçı yaratılıştadır. Bu özelliği dolayısıyladır ki, ünü on sekizinci yüz yıl sonuna dek sürmüştür. Yüzlerce cönkte yaptığımız araştırma bu geniş ünü her zaman kanıtlamıştır.


  Cahit Öztelli
  Üç Kahraman Şair Köroğlu Dadaloğlu Kuloğlu
  Milliyet yayınları-1974

  Eserlerinden bazıları:

  1
  Bu Cihan İçere Bir Bir Seçilmiş
  Sedef Midir İnci Dane Midir Bu
  Yanakları Al Al Olmuş Açılmış
  Mücella Gül-i Handane Midir Bu

  Hüma Kuşu Gibi Pervaz Edersin
  Aduya Kendini Hem-Raz Edersin
  Bir Buse Vermeye Bin Naz Edersin
  Sevdiğim, Ötüme Derman Mıdır Bu

  Hünidir Gözlerin, Kaşların Hilal
  Bu Hasta Gönlüme Ieblerin Zülal
  Binde Bir Görmedim! Ben Böyle Cemal
  Acaba Yusuf-ı Ken'an Mıdır Bu

  Kuloğlu , Derdinden Çün Yanıp Tüter
  Ben İnsaf Umarken Senden Hey Dilber
  Beyaz Gerdan Üzre Ben Kater Kater
  Habeş'e Çekilen Kervan Mıdır Bu


  2
  Şimdi Bir Sevdaya Düştüm Yenile
  Kimse Gelip Hatır Sormak İstemez
  Divanesin Derim, Deli Gönlüme
  Hiç Aklın Başına Dermek İstemez

  Vermedim Ben Bana Bu Yolda Elik
  Her Zaman Görünüp Eyle Eyilik
  Hava-Yi Heveste Geçip De Gönül
  Dosta Layık Amel Görmek İstemez

  Nefs-İ Emmare İle Olmaz Dirlik
  Meğer Bun, Zebun,Etmek İmiş Erlik
  Ömrüm Tamam Oldu, Yetişti Pirlik
  Yiğitlik Gidiyor, Durmak İstemez

  Gönül Var Abdal Ol, Hırka Biçin De
  Sına Taliin Bir İki Biçimde
  Felek Görüp Beni Halkın İçinde
  Gözün Gözümden Ayırmak İstemez

  Kuloğlu Dünyaya Kıldın Mı Nazar
  Herkes De Halince Bir Dolap Düzer
  Ecel Öncümüzden Çekinip Gezer
  Fırsat Gözler, Aman Vermek İstemez

  alıntı
   


Similar Threads: Kuloğlu KimdirKuloğlu
Forum Başlık Tarih
Biyografi Mehmet Şevki Kulkuloğlu Kimdir, Hayatı 18 Nisan 2011