Kullanılması Helal Olan Sular

'Sorularla İslamiyet' forumunda Semerkand tarafından 13 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


 1. Kullanılması Helal Olan Sular
  Temiz sular
  İslamda Kullanılacak temiz su

  (1) Yağmur Suyu Temizdir

  (1) Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

  “Semadan tertemiz su indirdik.

  Furkan 48

  (2) Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

  “Sizi temizlemek için gökten üzerinize su indirir...

  Enfal 11

  (2) Kar ve Dolu Suları Temizdir

  (3) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) namazda iftitah tekbirini aldığı vakit, okumadan önce biraz sukut ederdi.

  Ben:

  −Ya Rasulallah! Babam ve annem sana feda olsun tekbirle kıraat arasındaki sukutunu görüyor musun orada ne diyorsun? dedim.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −Allahumme! Bâid Beyni ve Beyne Hatayaye Kema Bâadte Beynelmeşriki Velmagrib. Allahumme Nakkıni Min Hatayâye, Kema Yunakkas-Sevbulebyadu Mineddenes. Allahummeğsilni Min Hatayâye Bisselci Velmâi Velbered diyorum buyurdu.

  Duanın Manası: “Ey Allahım! Doğu ve batı arasını uzaklaştırdığın gibi, benim ile günahlarımın arasını uzaklaştır. Ey Allahım! Beyaz elbisenin kirden arındırıldığı gibi, beni kirden arındır. Ey Allahım! Günahlarımı kar, su ve dolu ile yıka.

  Müslim 598/147, Buhari 757, Ebu Avane 1/9899, Ebu Davud 781, Darimi 1/283, İbni Mace 805, İbni Hibban 1775, Beyhaki 2/195, Begavi 574

  (3) Deniz Suyu Temizdir

  (4) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle demiştir:

  “Bir adam, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)e:

  −Ya Rasulallah! Biz deniz yolculuğu yapıyor ve beraberimizde az su taşıyoruz. Buna göre deniz suyundan abdest alabilir miyiz? dedi.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −Denizin suyu temizdir, ölüsü de helaldir! buyurdu.

  Ebu Davud 83, Nesei 59, Malik 1/22/12, Ahmed 2/361, İbni Mace 386, Darimi 1/186, Darekutni 1/46, Hakim 1/141, Beyhaki 1/54, İbni Hibban 1243, Albânî İrva 1/428/149

  (4) Kaynak Suları Temizdir

  (5) Ali bin Ebi Talib (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir kova dolusu zemzem istedi, sonra ondan içti ve abdest aldı.

  Ahmed 564, Albânî İrva 13

  (5) Su Yaratılış Bakımından Temizdir Ondan Bir Miktarı Kullanmak Geri Kalan Kısmı Kirletmez!

  (6) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in eşlerinden bazısının yanına vardığında, onun yıkandığı veya abdest aldığı sudan biraz artmıştı. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) o su ile abdest almak istedi.

  Eşi:

  −Ya Rasulallah! Ben onunla cünüplükten yıkanmıştım, dedi.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −Su necis olmaz! buyurdu.

  İbnul-Carud 48, Ebu Davud 68, Nesei 324, Tirmizi 65, İbni Mace 370, Ahmed 1/337

  (6) Açık Arazideki Su Birikintileri İki Kulleye Ulaştığında Temizdir

  (7) Ömer bin el-Hattab (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) a sahradaki yırtıcı ve çeşitli hayvanların uğrağı olan su hakkında sorulduğunda:

  Su iki kulle miktarı olunca pislik taşımaz! buyurdu.

  İki Kulle: İki yüz litreye tekabül etmektedir.

  Ebu Davud 63 Nesei 52, Tirmizi 67, İbni Mace 518, İbni Hibban 1249, İbni Huzeyme 92, Albânî İrva 23

  (8) Asım bin el-Münzir şöyle dedi:

  “Biz, bizim veya Ubeydullah bin Abdullah ibni Ömerin bahçesinde bulunuyorduk. Derken namaz vakti geldi. Ubeydullah kalktı bahçedeki havuza doğru gitti. Onun içinde bir deve derisi vardı. Havuzdaki sudan abdest almaya başladı.

  Biz:

  −Havuzun içinde bu deri olduğu halde oradan abdest mi alıyorsun? dedik.

  Ubeydullah:

  −Bana babam Abdullah ibni Ömer Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)den rivayet etti.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −Su iki kulle olduğu vakit necis olmaz! buyurdu.

  İbnul-Carud 46, Ebu Davud 65, İbni Mace 518, İbni Hibban 1249, İbni Huzeyme 91, Tayalisi 1954

  (7) Güneşte Isıtılan Suyun Hükmü

  Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yanıma girdi, ben güneşte su ısıtmıştım.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana:

  −Ey Hümeyra! Böyle yapma! Kuşkusuz bu alaca hastalığına sebep olur! buyurdu.

  Bu hadis mevzudur! Yani uydurmadır! Bununla amel edilemez!

  Bu hadis, Asılsızdır! Darekutni 1/38/2, Beyhaki 1/6, Albânî İrva 18

  Not: Yani güneşte ısıtılan suyun kullanılmasında hiçbir sakınca yoktur.

  (8) Durgun Suya Bevl Etmek Yasaktır

  (9) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) söyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  Hiç biriniz akmayan durgun suya bevl etmesin, sonra ondan abdest alır buyurmuştur.

  Nesei 57, Tirmizi 68, Ahmed 2/259-265,

  (9) Durgun Suda Gusletmek Yasaktır

  (10) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  Biriniz cünüp olduğu halde durgun suda sakın yıkanmasın! buyurdu.

  Ebu Saîd (Radiyallahu Anh), Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh)a:

  −O halde nasıl yapar? Ya Eba Hureyre! dedi.

  Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh):

  −O sudan alarak yıkanır dedi.

  Müslim 283/97, Nesei 220, 330, 394, İbni Mace 605


  [​IMG]