Kulak Damlası İsimleri

'Sağlık Rehberi' forumunda HazaN tarafından 10 Nis 2011 tarihinde açılan konu

 1. Kulak damlaları
  Kulak damlası ismi

  OTOMYGEN (Kulak Damlası)

  Kullanım Şekli:

  Günlük doz 4-5×1-2 damladır.
  Endikasyonları:

  Gözün dış bölümü ile ona bağlı organların ve dış kulak yolunun duyarlı
  bakterilerle oluşan enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.
  Oftalmoloji: Konjunktivit, keratit, keratokonjunktivit, kornea
  ülserleri, blefarit, blefarokonjunktivit, akut meibomianit ve
  dakriyosistit. Otoloji: Dış kulak yolu enfeksiyonları, dış kulak yolu
  enfekte egzamaları gibi duyarlı bakteriler ile oluşan enfeksiyonların
  topikal tedavisinde kullanılır.
  Kontrendikasyonları:

  Gentamisin veya diğer aminoglikozidlere karşı aşırı duyarlılığı olduğu
  bilinenlerde kontrendikedir.
  Uyarılar:

  Subkonjunktival olarak enjekte edilmemeli veya gözün ön kamarası içine
  doğrudan verilmemelidir. Fungal ve viral enfeksiyonlar için
  kullanılmamalıdır. Kulak zarında delinme mevcut ise kulağa
  uygulanmamalıdır. Topikal antibiyotiklerin uzun süreli kullanımı
  mantarlar gibi duyarsız mikroorganizmaların aşırı çoğalmasına neden
  olabilir. Bu durumda veya herhangi bir irritasyon ya da aşırı
  duyarlılık belirtisi görülmesi halinde preparatın kullanımına son
  verilip uygun bir tedavi yapılmalıdır. Uygulanan doz ve uygulama
  sonrasında gentamisin absorbsiyonu çok düşük olduğundan gebeler ve
  emziren anneler tarafından kullanılabilir.
  Yan Etkileri:

  Etken maddeye veya bileşenlere aşırı duyarlılığı olanlarda kaşınma,
  kızarıklık, şişme veya diğer irritasyon belirtileri görülebilir veya
  tedaviye başlamadan önce enfeksiyon nedeniyle gözde mevcut olan
  kaşınma, kızarıklık, yanma ve şişme gibi enflamasyon belirtileri
  gentamisin göz damlasının uygulanmasından sonra kişiye ait duyarlılık
  derecesine bağlı olarak artabilir. Şikayetler devam ederse ilacın
  kesilmesi gerekebilir.
   
 2. Cevap: Kulak Damlası İsimleri

  SİPROGUT Kulak Damlası

  Kullanım Şekli:
  Kronik otitis medianın akut fazında ve kronik pürülan otitis mediada günde 3x4 damla 10 gün süre ile kullanılır. Akut bakteriyel otitis eksternada ise günde iki kez 3 damla 7 gün süreyle kullanılır. Uygulama sırasında oluşabilecek baş dönmesini engellemek için, siprogut kulak damlası damlatılmadan önce şişe avuç içinde bir süre ısıtılmalıdır. Damlatılacak kulak yukarıda olacak şekilde baş eğilmeli ve uygulamadan sonra, ilacın kulağa penetrasyonunu sağlamak için 30-60 saniye süreyle aynı pozisyonda kalınmalıdır.

  Endikasyonları : Etki spektrumuna giren mikroorganizmaların yol açtığı kronik otitis medianın akut fazında, kronik pürülan otitis media ve akut bakteriyel otitis eksterna tedavisinde topikal olarak endikedir.

  Kontrendikasyonları:
  Siprofloksasine veya bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. Ayrıca diğer kinolonlara hipersensitivite gösterenlerde kontrendikedir.

  Uyarılar:
  Sistemik kinolon kullanımına bağlı nadir olarak ilk dozdan sonra fatal hipersensitivite reaksiyonları bildirilmiştir. Ancak lokal kullanımda sistemik emilimi çok düşük olduğundan bu tür bir reaksiyon oluşması genellikle beklenmez. Diğer tüm antibiyotik preparatlarında olduğu gibi uzun süreli kullanım, mantarlar gibi duyarlı olmayan mikroorganizmaların aşırı üremesine neden olabilir. Süperenfeksiyon gelişmesi halinde uygun tedaviye başlanmalıdır. Ciltte döküntü veya diğer hipersensitivite reaksiyonları görüldüğünde siprofloksasin tedavisi kesilmelidir. Gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli klinik çalışmalar yoktur. Ancak beklenen yarar olası zarardan daha fazla ise gebelerde kullanılabilir. anne sütüne geçip geçmediği konusunda bilinen bir çalışma henüz yoktur. Ancak sistemik olarak kullanılan siprofloksasinin anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Gerektiğinde takip edilerek süt verenlerde kullanılabilir. 1 yaş altındaki çocuklarda kullanımına ait henüz güvenilirliği ve etkinliği tespit edilmemiştir.

  İlaç Etkileşimleri:
  Bazı kinolonların sistemik yoldan uygulanması teofilinin plazma konsantrasyonunu yükseltir, kafein metabolizması ile etkileşir, oral antikoagülanların ve varfarinin etkisini arttırır, siklosporin alan hastalarda geçici olarak serum kreatinin yükselmesine neden olur.
   
 3. Cevap: Kulak Damlası İsimleri

  RIFOCIN 100 MG 10 ML KULAK DAMLA

  Endikasyonları:
  - Gram-pozitif mikroorganizmalardan ileri gelen bütün enfeksiyonlar ve özellikle diğer antibiyotik tedavilerinin cevap vermediği durumlarda, - Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Füronküloz, piyodermit, favus, apse, flegmon, selülit, lenfadenitte, - Osteomiyelitte, mastitte, doğum ve düşüklerden sonra görülen enfeksiyonlarda, - Gram-pozitif mikroorganizmalardan ileri gelen bronkopulmoner enfeksiyonlar, stafilokokal septisemi, stafilokokal enteritlerde, - Gram-negatif mikroorganizmalar veya karışık floranın neden olduğu enfeksiyonlar da dahil safra yollarına ait bakteriyel enfeksiyonlar (kolesistit, hepatokolanjit v.s.)'ın tedavisinde ve safra yolları ameliyatlarında profilaktik olarak kullanılır.