Kredi Kartı Borcu Nedeniyle SSK Emekli Maaşına Haciz Konabilir mi

'Sosyal Konular' forumunda Yasemin tarafından 1 Şubat 2013 tarihinde açılan konu


  1. Kredi Kartı Borcu Nedeniyle SSK Emekli Maaşına Haciz Koyulur mu


    Kredi Kartı Borcu Nedeniyle Ssk Emekli Maaşınınıza Haciz Konabilir mi bu oldukça fazla merak edilen bir soru bu sorunun cevabını size kısa olarak açıklıyoruz. Kredi Kartı Borcu Nedeniyle SSK emekli maaşı haczi ile ilgili şu bilgileri gözden geçirmenizi öneririz.

    506 Sayılı Yasanın 121.maddesi gereğince nafaka borcu dışında Sosyal Sigortalardan borçlunun aldığı emekli maaşı haczedilemez. Ancak borçlu hakkında yapılan takibin kesinleşmesinden sonra gayri menkulleri haczedilen borçluya 103 haciz davetiyesi çıkarılarak 28/08/2003 tarihinde tebliğ olunmuştur.

    Bu aşamadan sonra 03/09/2003 tarihinde borçlu icra dairesine müracaatla emekli maaşının 280.000.000-TL.nin haczine muvafakat ettiğini açıkladığına göre, bu olayda İİKnun 83/a maddesi uygulanamayacağından hacizden sonra yapılan emekli maaşına haciz konulacağına ilişkin anlaşma borçluyu bağlıyor.Mahkeme tarafından şikayetin açıklanan nedenlerle reddine karar vermek gerekirken kabulüne karar verilmesi isabetsiz olur.

    Türkiyede 5 milyonu SSK, yaklaşık 3 milyonu da Emekli Sandığı ve Bağ-Kura bağlı olmak üzere toplam 8 milyon dolayında emekli bulunuyor.Maaşlarına haciz konmasını istemeyen emeklilerin, yasayı dayanak göstererek, İcra Hakimliğine başvurup, karar aldırmaları gerekiyor. İcra Hakimliğinden aldığı kararı icra dairesine götürüp muvafakat etmiyorum diye beyanda bulunulması gerekiyor.