Kpss Sınav Sonucu İtiraz Dilekçesi

'Eğitim Merkezi' forumunda anniccha tarafından 16 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu


 1. KPSS'de, Netlerinin Eksik Olduğuna İnanan Adaylar Ne Yapmalı?
  KPSS netleri eksik olanlar neler yapacak?
  KPSS sınav sonucu itirazı

  ÖSYM Başkanlığının tatmin edici ve sınav puanlarının nasıl hesaplandığı konusunda detaylı bir açıklama yapması yararlı olacaktır. 'Net'lerinin eksik geldiğini belirten adayların iddiası ise başka bir konudur ve ciddi bir iddiadır, araştırılmalıdır. Peki bu adaylar ne yapmalıdır.

  Netlerinin eksik olduğunu belirten adayların bakması gereken tek belge "Cevap Kağıdıdır". Öncelikle bu cevap kağıdının alınması için bilgi edinme yoluyla istenilmesi gerekmektedir.

  Dileyen adaylar, aşağıdaki bilgi edinme dilekçesi ile ÖSYM'ye başvurarak, cevap kağıdının bir örneğini isteyebilir. ÖSYM'nin bu talebe olumsuz cevap vermesi halinde, yani cevap kağıdını vermemesi halinde, 15 gün içinde, Başbakanlıktaki Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna müracaat edilmesi gerekmektedir.

  4982 sayılı Kanun, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu olarak bilinmektedir. Bu Kanun, başvuru sahiplerine bir kamu kurumunun elinde bulunan bir bilgi veya belgeyi isteme hakkı sağlamaktadır. Bu Kanuna dayanarak bir adayın, sınav cevap kağıdının bir örneğini isteme hakkı bulunmaktadır. (Ancak bu Kanuna dayanarak sınav kağıtlarının bir daha incelenmesi istenememektedir.) ÖSYM, daha önce vermemekte direndiği KPSS soruları konusunda da, Bu Kanun nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmış ve sonrasında tüm soru ve cevapları yayımlamıştı...

  Bu Kanun gereğince yapılacak başvurularda, ilk 10 sayfa için hiçbir kamu kurumu bir ücret isteyememektedir. Bu nedenle, ÖSYM'nin kılavuzlarda açıkladığı banka hesaplarına para yatırılmasına gerek yoktur.

  Yine bu Kanun çerçevesinde yapılacak başvurularda ÖSYM'nin kılavuzlarda yayımladığı dilekçe örneğinin de kullanılması zorunlu değildir. Adayların, bilgi edinme hakkı kanunu çerçevesinde başvuru yaptığını belirtmesi, T.C. Kimlik numarasını yazması ve dilekçesini imzalaması yeterlidir.

  ÖSYM, bu dilekçelere, cevap kağıtlarının bir daha incelenmesini isteyen dilekçelere verdiği cevaplar türünden baştan savma bir cevap veremez. Zira bu şekilde başvuru yapacak bir aday, yeniden inceleme değil, cevap kağıdının bir örneğini istemektedir.

  Adayların daha sonra başvurularını ispatlayabilmeleri açısından, mail yoluyla değil, yazılı dilekçe yoluyla başvurması ve dilekçesinin bir örneğini saklaması uygun olacaktır.

  Vevap kağıdının verilmemesi halinde, 15 gün içinde, başvuru dilekçesi, ÖSYM'nin cevabı ve itiraz dilekçesi ile Başbakanlıktaki Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna müracaat edilmesi gerekmektedir.

  Cevap Kağıdının Bir Örneğini İsteyecekler İçin Örnek Dilekçe

  Başvuru Sahibinin Adı ve Soyadı: ....

  Oturma Yeri veya İşyeri: ......

  Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No: .....

  İmzası: .....

  İstenen bilgi veya belgeler: 2010 yılı KPSS sınavının Cumartesi sabah, Cumartesi öğleden sonra, Pazar sabah ve Pazar öğleden sonraki tüm oturumlara katıldım. 4982 sayılı Kanunun 10. maddesinin ilk fıkrasında "Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler" hükmü ve 11. maddesinin ilk fıkrasında "Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar" hükmü yer almaktadır.

  Bu Kanun hükümleri çerçevesinde katılmış olduğum oturumlarda, doğru cevapları işaretlediğim "cevap kağıtlarının" bir örneğinin, 15 işgünü içinde, tarafıma gönderilmesi hususunda gereğini arz ederim.

  memurlar​
    2. Cevap: Kpss Sınav Sonucu İtiraz Dilekçesi

  Diğer resmi yol ise ÖSYM' ye itirazda bulunabilirsiniz. Bu dilekçe de ; Kpss klavuzunda belirtilen usüle göre hareket edebilirsiniz. Netlerinizin eksik geldiğini cevap kağıdının yeniden incelenmesini talep etmeniz halinde ÖSYM büyük bir ihtimalle cevap kağıdını yeniden inceleyecek fakat bir yanlışlık olmadığını belirten cevabı ekinde muhtemelen cevap kağıdınızın bir örneğini yollamayacaktır.

  Adaylar, kendilerine verilen cevaptan itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde dava açmalıdırlar. Ancak davanın sonuçlanması minimum 8 ayı bulabilmektedir. Dava dilekçesinde, mahkeme heyetinden, cevap kağıdının bir örneğinin ÖSYM'den istenerek tetkik edilmesi istenilmelidir. Dava masrafları ise genel olarak 100 TL civarında olabilir...
    3. Cevap: Kpss Sınav Sonucu İtiraz Dilekçesi

  bu seneki sınavlar milli eğitimin elinde patladı malesef hepsinde bi sorun var
    4. Cevap: Kpss Sınav Sonucu İtiraz Dilekçesi

  bir işi düzgün yapmadılar