KPSS de Hangi Konudan Kaç Soru Çıkar?

'Eğitim Merkezi' forumunda Wish tarafından 3 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu


 1. Kpss Önlisans Soru Dağılımı
  Kpss Lisans Soru Dağılımı
  Kpss de Hangi Dersten kaç Soru Çıkar

  Aşağıdaki listede Önlisan mezunları için kpss sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür kapsamı dahilindedir.


  KPSS Genel Yetenek Soru Dağılımı (60 soru = %100)

  Türkçe % 50 - 30 soru

  Sözcük Bilgisi % 5 - 3 soru

  Dil Bilgisi % 10 - 6 soru

  Anlatım Özellikleri % 5 - 3 soru

  Okuduğunu anlama % 30 -18 soru

  Matematik % 50 - 30 soru

  Sayılarla İşlem Yapma % 10 - 6 soru

  Matematiksel İlişkilerden Yararlanma % 10 - 6 soru

  Problem Çözme % 20 - 12 soru

  Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama % 5 - 3 soru


  KPSS Genel Kültür Soru Dağılımı (60 soru = %100)

  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi % 40 - 24 soru

  III. Selimden itibaren Türk İnkılabını hazırlayan etkenler % 5 - 3 soru

  Ulusal Kurtuluş Savaşı % 10 - 6 soru

  Atatürk İlke ve İnkılapları % 15 - 9 soru

  Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika % 10- 6 soru

  Türk Kültür ve Medeniyetleri % 10 -6 soru

  Selçuklular ve önceki dönem % 5 - 3 soru

  Türkiye Coğrafyası % 30 - 18 soru

  Türkiyenin fiziki Özellikleri % 5 - 3 soru

  Türkiyenin beşeri özellikleri % 5 -3 soru

  Türkiyenin ekonomik özellikleri % 20 -12 soru

  Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular % 5 - 3 soru

  Temel Yurttaşlık Bilgisi % 15 -9 soru

  Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku, devletler umumi hukuku ve özel hukuku
  % 5 - 3 soru

  Anayasa Hukuku % 5 - 3 soru

  İdare hukuku % 5 - 3 soru

  KPSS Eğitim Bilimleri Soru Dağılımı (120 soru)

  1) Eğitim Psikolojisi %50

  a) Gelişim Psikolojisi %10

  b) Öğrenme Psikolojisi %25

  c) Ölçme-Değerlendirme %15

  2) Program Geliştirme ve Öğretim %35

  a) Program Geliştirme %10

  b)Öğretim Metotları %25


  3) Rehberlik %15

  KPSS A GRUBU- İKTİSAT DERSİ KONULARI VE ORANLARI

  1) İktisadi Doktrinler Tarihi %5
  2) Mikro İktisat %30
  3) Makro İktisat %30
  4) Para - Banka - Kredi %20
  5) Uluslararası İktisat %5
  6) Kalkınma Büyüme % 5
  7) Türkiye Ekonomisi %5

  KPSS A GRUBU- İŞLETME DERSİ KONULARI VE ORANLARI

  1) Temel Kavramlar %10
  2) Yönetim ve Organizasyon %25
  3) Üretim Yönetimi %25
  4) Pazarlama Yönetimi %20
  5) Finansal Yönetim %20

  KPSS A GRUBU- MALİYE DERSİ KONULARI VE ORANLARI

  1) Maliye Teorisi %10
  2) Kamu Gelirleri %İ5
  3) Kamu Giderleri %15
  4) Kamu Borçları %15
  5) Bütçe %15
  6) Vergi Hukuku %15
  7) Maliye Politikası %15

  KPSS A GRUBU- HUKUK DERSİ KONULARI VE ORANLARI


  I) Anayasa Hukuku %10
  2) İdare Hukuku ve İdari Yargı %15
  3) Ceza Hukuku %15
  4) Medeni Hukuku %15
  5) Borçlar Hukuku %15
  6) Ticaret Hukuku %15
  7) İcra ve İflas Hukuku %15

  KPSS A GRUBU- MUHASEBE DERSİ KONULARI VE ORANLARI


  1) Genel Muhasebe %70
  2) Mali Tablolar Analizi %15
  3) Ticari Aritmetik %10
  4) İhtisas Muhasebesi %5

  KPSS A GRUBU- KAMU YÖNETİMİ DERSİ KONULARI VE ORANLARI

  1) Siyaset Bilimi %15
  2) Anayasa %15
  3) Hukuk %10
  4) Yönetim Bilimi %15
  5) Yönetim Hukuku %15
  6) Kentleşme ve Çevre Sorunları %15
  7) Sosyoloji % 5
  8) Türk Siyasal Hayatı ( Osmanlıdan günümüze siyasal olaylar ) %10

  KPSS A GRUBU- EKONOMETRİ DERSİ KONULARI VE ORANLARI

  1) Ekonometri Tahmin ve Tahmin Ediciler %15
  2) Tahmin sonuçlarının ekonomik ve istatistiksel olarak değerlendirilmesi,hipotez testleri %15
  3) Kukla Değişkenler ve Bağımlı Değişkenin Öngörüsü %10
  4) İçsel Bağlantı Sorunu %15
  5) Değişen Varyans ve Çoklu Bağlantı Sorunları %10
  6) Tanımlama Sorunu ve Dağıtılması %10
  7) Eşanlı Denklem Sistemleri %15
  8) Zaman Serisi Modellemesi %10

  KPSS A GRUBU- İSTATİSTİK DERSİ KONULARI VE ORANLARI

  1) Olasılık-Matematiksel İstatistik %15
  2) Yöneylem Araştırması (Karar ve oyunlar kuramı dahil) %10
  3) Çok Değişkenli Analizler %10
  4) Parametrik Olmayan Testler %5
  5) Uygulamalı İstatistik %15
  6) Zaman Serileri %5
  7) Deney Tasarımı %5
  8) Örnekleme (Araştırma teknikleri.anket düzenleme dahil) %10
  9) Sayısal Çözümleme %5
  10) Doğrusal Cebir %10
  11) Regresyon Analizi %10

  KPSS A GRUBU- ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER DERSİ KONULARI VE ORANLARI

  1) Uluslararası İlişkiler Teorisi %35
  2) Uluslararası Hukuk %35
  3) Siyasi Tarih %30

  KPSS A GRUBU- ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ DERSİ KONULARI VE ORANLARI

  1) İş Hukuku %20
  2) Sosyal Güvenlik Hukuku %25
  3) Çalışma Ekonomisi %45
  4) Yönetim ve Çalışma Psikolojisi %5
  5) Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi %5
   


Similar Threads: KPSS Hangi
Forum Başlık Tarih
Eğitim Merkezi 2014 KPSS ortaöğretim/önlisans başvuru tarihi 27 Mart 2014
Eğitim Merkezi 2013 KPSS Yerleştirme Tarihleri Takvimi 29 Ocak 2013
Eğitim Merkezi KPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı 24 Aralık 2012
Eğitim Merkezi 2012 Kpss Tercihleri Ne Zaman Yapılacak 11 Aralık 2012
Eğitim Merkezi 2012 KPSS Tercih Kılavuzu Yayınlandı 19 Kasım 2012