Kötülük İle İlgili Ayetler

'Ayetler ve Hadisler' forumunda YAREN tarafından 27 Kasım 2010 tarihinde açılan konu


 1. Kötülükle İlgili Ayetler,Kötülük hakkında ayet,Kuranda kötülük ayetleri,Kuranı kerimde geçen kötülük ile ilgili ayetler

  O size yalnızca kötülüğü çirkin-hayasızlığı ve Allaha karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder (2/169)

  Allah onu lanetlemiştir O da (şöyle) dedi: “Andolsun kullarından miktarları tesbit edilmiş bir grubu (kendime uşak) edineceğim (4/118)

  “Onları -ne olursa olsun- şaşırtıp-saptıracağım en olmadık kuruntulara düşüreceğim ve onlara kesin olarak davarların kulaklarını kesmelerini emredeceğim ve Allahın yarattıklarını değiştirmelerini emredeceğim Kim Allahı bırakıp da şeytanı dost (veli) edinirse kuşkusuz o apaçık bir hüsrana uğramıştır (4/119)

  Onların tümünü toplayacağı gün: “Ey cin topluluğu, insanlardan çoğunu (ayartıp kendinize kullar) edindiniz (diyecek) İnsanlardan onların dostları derler ki: “Rabbimiz kimimiz kimimizden yararlandı ve bizim için tesbit ettiğin süreye ulaştık (Allah) Diyecek ki: “Allahın dilediği dışta olmak üzere ateş sizin içinde süresiz kalacağınız konaklama yerinizdir Şüphesiz Rabbin, hüküm ve hikmet sahibi olandır, bilendir (6/128)

  Ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın Kim şeytanın adımlarına uyarsa (bilsin ki) gerçekten o (şeytan) çirkin utanmazlıkları ve kötülüğü emreder Eğer Allahın üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı sizden hiçbiri ebedi olarak temize çıkamazdı Ancak Allah dilediğini temize çıkarır Allah işitendir bilendir (24/21)

  “(Yine de) Ben nefsimi temize çıkaramam Çünkü gerçekten nefis -Rabbimin kendisini esirgediği dışında- var gücüyle kötülüğü emredendir Şüphesiz benim Rabbim, bağışlayandır esirgeyendir (12/53)

  Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz Biz ona şahdamarından daha yakınız (50/16)

  Şüphesiz Allah, adaleti ihsanı yakınlara vermeyi emreder; çirkin utanmazlıklardan (fahşadan) kötülüklerden ve zorbalıklardan sakındırır Size öğüt vermektedir, umulur ki öğüt alıp-düşünürsünüz (16/90)

  Kim salih bir amelde bulunursa kendi lehinedir, kim de kötülük ederse o da kendi aleyhinedir Senin Rabbin, kullara zulmedici değildir (41/46)

  Kim salih bir amelde bulunursa kendi lehinedir kim kötülük yaparsa artık o da kendi aleyhinedir Sonra siz, Rabbinize döndürüleceksiniz (45/15)

  (Bunlar) Büyük günahlardan ve çirkin -utanmazlıklardan kaçınanlar ve gazablandıkları zaman bağışlayanlar (42/37)

  Kötülüğün karşılığı onun misli (benzeri) olan kötülüktür Ama kim affeder ve ıslah ederse (dirliği kurup-sağlarsa) artık onun ecri Allaha aittir Gerçekten O, zalimleri sevmez (42/40)

  Kim zulme uğradıktan sonra nusret bulur (hakkını alır)sa artık onlar için aleyhlerinde bir yol yoktur (42/41)

  Yol ancak, insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere tecavüz ve haksızlıkta bulunanların aleyhinedir İşte bunlara acıklı bir azab vardır (42/42)

  Sana iyilikten her ne gelirse Allahtandır, kötülükten de sana ne gelirse o da kendindendir Biz seni insanlara bir elçi olarak gönderdik; şahid olarak Allah yeter (4/79)

  Kim güzel bir aracılıkla aracılıkta (şefaatte) bulunursa ondan kendisine bir hisse vardır; kim kötü bir aracılıkla aracılıkta bulunursa ondan da kendisine bir pay vardır Allah, herşeyin üzerinde koruyucudur (4/85)

  Ey iman edenler, Allahın şiarlarına haram olan aya kurbanlık hayvanlara (onlardaki) gerdanlıklara ve Rablerinden bir fazl ve hoşnutluk isteyerek Beyt-i Harama gelenlere sakın saygısızlık etmeyin İhramdan çıktınız mı artık avlanabilirsiniz Sizi Mescid-i Haramdan alıkoyduklarından dolayı bir topluluğa olan kininiz sakın sizi haddi aşmaya sürüklemesin İyilik ve takva konusunda yardımlaşın günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allahtan korkup-sakının Gerçekten Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır (5/2)
   


Similar Threads: Kötülük İle
Forum Başlık Tarih
Ayetler ve Hadisler Kötülük İle İlgili Hadisler 16 Ocak 2012
Ayetler ve Hadisler Kuranı Kerim'de geçen iyilik ve kötülükle ilgili ayetler 12 Şubat 2015
Ayetler ve Hadisler Allah'a Hiçbir İyilik Ve Kötülük Gizli Kalmaz Hakkında Ayet 6 Aralık 2012
Ayetler ve Hadisler Güzel ahlak ile ilgili kısa hadisi şerifler 21 Haziran 2017
Ayetler ve Hadisler Selamlaşma ile ilgili ayet ve hadisler 7 Ekim 2015