kösem sultan'ın eserleri

'Tarih Bölümü' forumunda Burcu tarafından 9 Haziran 2015 tarihinde açılan konu


 1. Bıraktığı eserler içinde en bilineni Üsküdar’daki Çinili Camii olur. Yapının adı Kösem Sultan Camii olsa da eşsiz çinileri hem yapıya hem semte adını verir.

  Çinili Camii Külliyesi, Haliç’i Boğaz’ı, Marmara’yı kuşbakışı gören bir tepenin yamacına kurulmuştur. Evliyâ Çelebi camiyi, «Kösem Vâlide Sultan Camii» adıyla anmaktadır. Külliye, Sultan IV. Murad’ın hassa baş mimarı Kasım Ağa tarafından inşa edilmiştir. Çinili Camii, kare plânlı ve tek kubbelidir. Caminin düzgün kesme küfeki taşından yapılmış olan tek minaresi, yapının kuzeybatı köşesine dışa taşkın olarak yerleştirilmiştir.
  üsküdar.çinili.jpg
  Son cemaat yerinin duvarı devrinin en güzel çinileriyle kaplanmıştır. Ancak çinilerin bir kısmı zamanla dökülünce, bunlardan bazısı pencere alınlıklarına gelişigüzel yerleştirilmiştir. Bu bölümdeki benzersiz çinilerin varlığı ve ahşap çatının oturduğu mermer sütun aralarının demir şebekeyle kapatılmış olması son cemaat yerine ikinci bir mekân hissi kazandırmaktadır.5
  17. yüzyıl çiniciliğimizin en nefis örnekleri âdeta bu şirin mâbedde sergilenmiş gibidir. Caminin bütün duvarları, üst sıra pencerelerinin altlarına kadar Kütahya çinileriyle kaplıdır. Motiflerde natüralist olarak lâleler, karanfiller, şakayıklar, sümbüller, narçiçekleri, bahar dalları; stilize olarak da hatâî, rûmî, palmet ve bulut motifleri görülmektedir. Renk olarak beyaz, lâcivert, mor, firûze, kobalt mavisi, yeşil ve kahverengiye yaklaşan bir kırmızı kullanılmıştır.

  Pencere üzerindeki çini alınlıklarda mavi zemin üzerine beyaz harfler ve celî sülüs hatla «Âyetü’l-Kürsî» yazılıdır. Mihrabın iki yanından başlayan ve ana mekânı üç yönden çevreleyen çini kitâbe kuşağında, mavi zemin üstüne beyaz harflerle «Fetih Sûresi» yer alır. Pencere kapakları üzerinde de Kasîde-i Bürde’den beyitler yazılıdır.7 Som mermerden yapılmış olan minber, taş işçiliğinin nefis bir örneğidir, şebeke desenleri emsalsizdir.