Köse mihal kimdir kısaca

'Biyografi' forumunda Aysell tarafından 2 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


  1. Köse mihal kimdir

    KÖSE MİHAL


    (? - Bursa 1326'dan sonra) Osman Gazi'nin silah arkadaşlarından. Mihaloğulları akıncı ailesinin kurucusu. Bizans'ın Harmankaya tekfuruyken İnönü'nde Osman Bey'i yakalamaya geldiği sırada esir düştü, daha sonra Osmanlı hizmetinde bulunarak Müslümanlığı kabul etti ve Abdullah adını aldı (1313). Osman Beyin Rum tekfurlarla antlaşmasında aracılık eden Köse Mihal'in Bilecik tekfurunun Osman Bey'e karşı hazırladığı suikast girişiminden Osman

    Bey'i haberdar etmesi Müslümanlığı seçmesinden önceye rastlar. Osman Bey zamanında Göynük ve Mudurnu'nun alınmasında, Orhan Bey zamanında ise başta Bursa olmak üzere birçok yerin alınmasında yararlılığı görülmüştür. Süleyman Paşa ile Rumeli'ye ilk geçen askerler arasında olduğu, Orhan Bey'in ilk hükümdarlık yıllarında da yaşadığı rivayet edilir. Osman Bey ile aynı yaşlarda olduğu söylenen Köse Mıhal, Bursa'nın fethinden kısa bir süre sonra ölmüş ve Harmankaya civarındaki Pazar Köy'e gömülmüştür. Bugün Köse Mihal'in türbesi Müslümanlar tarafından ziyaret edilen yerler arasındadır. Köse Mihal'in dört oğlunun olduğu söylenir, ancak bunların üçünün isimleri bilinmektedir. Bunlar Aziz Bey, Balta Bey, Gazi Ali Bey'dir. Köse Mihal'in bu üç çocuğu birçok savaşa katılmış ve savaşlarda yararlılık göstermişlerdir. Onun soyundan gelenlerin Osmanlı Devleti'ne yararlılıkları devam etmiştir.