Köse Mihal Hayatı Hakkında Bilgi

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 3 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


  1. Köse Mihal

    Osman Gazinin silah arkadaşıdır. Bizans İmparatorluğunun hudut kalelerinden Harmankaya hakimi idi.

    HAYATI
    Mihal Bey, Türklerle arasındaki dostluk ve Osman Bey'in münasebetleri sebebiyle 1313 yılında Müslüman olmuş ve Abdullah adını almıştır. Bundan sonra devamlı Osman Gazi ile birlikte hareket eden Mihal Bey, Sakarya Vadisi'nde Göynük ve Mudurnu ile diğer bazı kalelerin fethinde bulunmuş ve büyük kahramanlıklar göstermiştir. Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarındaki ilerlemesinde ve gelişmesinde büyük faydaları görülen Köse Mihal Bey, ayrıca Orhan Gazi ile, Bursa’nın fethinde ve diğer fütuhat hareketlerinde de bulunmuştur. Osman Gazinin Eskişehir Beyi ile yaptığı muharebede karşı tarafta bulunan Köse Mihal esir düşmüştür. Osman Bey, Köse Mihal’in yiğitliği ve kahramanlığına bakarak kendisini affetmiş ve çok geçmeden de iyi bir dost olmuşlardır. Hıristiyan derebeyler, bir düğün vesilesiyle Osman Beyi davet edip öldürmek için plan hazırladıkları sırada Köse Mihal, Osman Bey'i zamanında haberdar ederek tehlikeden kurtulmasına ve Yarhisar ile Bilecik’in zaptına sebep olmuştur. Gazi Mihal Beyin türbesi Mihalgazi yakınlarında olup, vefat tarihi bilinmemektedir. Osmanlı tarihlerinde 16. yüzyıl sonlarına kadar faaliyetleri görülen Mihallı akıncıları, Köse Mihal’ın oğul ve torunlarıdır. Gazi Mihal Bey’in torunlarının İslama ve Osmanlı Devletine çok hizmetleri olmuştur. Bu aileden yetişenler devlet kademesinde hizmet alıp, vakıflar kurarak, bir çok hayır eserleri bırakmışlardır.