Korku İle İlgili Hadis-i şerifler

'Ayetler ve Hadisler' forumunda Aysell tarafından 17 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. korku ile alakalı hadisler
  korku hadisleri
  Ravi: Ebu Hüreyre
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim korkarsa akşam karanlığında yol alır Kim akşam karanlığında yol alırsa hedefine varır Haberiniz olsun Allah'ın malı pahalıdır, haberiniz olsun Allah'ın malı cennettir"

  Kaynak: Tirmizi, Kıyamet 19, (2452)


  Ravi: Enes
  Tanım: Resulullah (sav) ölmek üzere olan bir gencin yanına girmişti Hemen sordu: "Kendini nasıl buluyorsun?" "Ey Allah'ın Resulü, Allah'tan ümidim var, ancak günahlarımdan korkuyorum" diye cevap verdi Resulullah (sav) da şu açıklamayı yaptı: "Bu durumda olan bir kulun kalbinde (ümit ve korku) birleşti mi Allah o kulun ümid ettiği şeyi mutlak verir ve korktuğu şeyden de onu emin kılar"

  Kaynak: Tirmizi, Cenaiz 11, (983); İbnu Mace, Zühd 31, (4261)


  Ravi: Aişe
  Tanım: Ben Resulullah (sav)'ı ciddi bir şekilde, küçük dili görünecek derecede güldüğünü görmedim O, sadece tebessüm ederdi (Buhari'nin bir rivayetinde şu ziyade mevcuttur: "Resulullah (sav) bir bulut görecek olsa bu yüzünden bilinirdi Ben (bir seferinde): "Ey Allah'ın Resulü, halk bir bulut görecek olsa, yağmur getirebilir ümidiyle sevinir, halbuki sen bir bulut gördüğünde üzüldüğünü yüzünden okuyorum, sebebi nedir?" diye sordum Bana şu cevabı verdi: "Ey Aişe! Bunda bir azab bulunmadığı hususunda bana kim te'minat verebilir? Nitekim geçmişte bir kavm rüzgarla azaba uğratılmıştır O kavim azabı gördükleri vakit "Bu gördüğümüz, bize yağmur getirecek bir buluttur" demişlerdi)

  Kaynak: Buhari, Tefsir, Ahkaf 2, Edeb 68; Müslim, İstiska 16, (899); Ebu Davud, Edeb 113, (5098, 5099); Tirm


  Ravi: Ebu Zerr
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ben sizin görmediğinizi görür, işitmediğinizi işitirim Nitekim sema uğuldadı, uğuldamak da ona hak oldu Semada dört parmak sığacak kadar boş bir yer yoktur, her tarafta Allah'a secde için alnını koymuş bir melek vardır Allah'a yemin olsun, benim bildiğimi siz bilse idiniz az güler, çok ağlardınız, yataklarda kadınlarla telezzüz etmezdiniz, yollara, çöllere dökülür, (belanızı defetmesi için) Allah'a yalvar yakar olurdunuz" Ebu Zerr (ra) ilave etti: "Keşke sökülen bir ağaç olsaydım"

  Kaynak: Tirmizi, Zühd 9, (2313); İbnu Mace, Zühd 19, (ll90)

  Ravi: Ebu Hüreyre
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Mü'min, Allah indindeki ukubeti bilseydi, cennetten ümidini keserdi Eğer kafir Allah'ın rahmetini bilse idi, cennetten ümidini kesmezdi [Rezin ilavesidir Hadise Müslim tahric etmiştir: Tevbe 23, (2755); Keza, Tirmizi de tahric etmiştir: Da'avat 108, (3536)]

  Kaynak: Rezin


  Ravi: Ebu Bürde Amir İbnu Ebi Musa
  Tanım: Bana, Abdullah İbnu Ömer (ra): "Biliyor musun babam babana ne demiş?" diye sordu Ben: "Bilmiyorum" dedim Bunun üzerine: "Babam, senin babana: "Ey Ebu Musa! Resulullah (sav)'la olan İslamımız, onunla olan hicretimiz, onunla olan bütün amellerimiz bizim için sabit ve devamlı olsa, ondan sonra işlediğimiz amellerin de herbirinden başa baş kurtulsak bu seni memnun eder mi?" dedi Baban, babama şu cevabı verdi: "Vallahi hayır! Biz ondan sonra cihad yaptık, namaz kıldık, oruç tuttuk, çok hayırlar işledik Bizim elimizde çok insan Müslüman oldu Biz bütün bunların ecrini ümid ediyoruz" Babam tekrar dedi ki: "Fakat ben, Ömer'in ruhu yed-i kudretinde olan Zat-ı Zülcelal'e kasem olsun, bunların bize sabit kalmasını, O'ndan sonra yaptıklarımızdan da başa baş kurtulmayı isterim" Ben atılıp: "Senin baban, vallahi benim babamdan daha hayırlıymış" dedim

  Kaynak: Buhari, Menakibu'l-Ensar 45