Konya'da bulunan kütüphanelerin isimleri

'Etüt Merkezi' forumunda Demet tarafından 1 Eki 2015 tarihinde açılan konu

 1. Konya'da bulunan kütüphanelerin geçmişi

  İL HALK KÜTÜPHANESİ
  Konya İl Halk Kütüphanesi kuruluş tarihi itibariyle bir Osmanlı kütüphanesi gibi düşünülmesi yerine Cumhuriyet dönemi kütüphanesi olarak değerlendirilmesi daha doğru olacaktır. Çünkü kütüphanenin gelişmesi ve özelliği, bu günkü hizmeti bu değerlendirmeyi yapmayı haklı göstermektedir.

  İlk defa Rehber-i Hürriyet okulu içinde kurulan Millî Kütüphane, 1919 da Özel İdareye bağlanarak şimdiki İşbankasının(eski belediye) karşısındaki maarif evlerine taşınmıştır. Kütüphane 1926 1933 yıllarında Hacı Hasan camiine taşınmış, 1947 yılında M.E.B.na bağlanmış, 1950 yılında Alaaddin tepesinde bulunan eski halkevi(Bugünkü Devlet Tiyatrosu) binasına taşınmıştır. Kütüphane en son olarak 1970 yılında Kültür Bakanlığınca “Mevlâna Tetkikleri Enstitüsü” olarak yapılmış olan Mevlâna alanındaki bugünkü yerine 1979 yılında taşınmıştır.

  SELÇUKLU HALK KÜTÜPHANESİ
  Kütüphane 1962 yılında Kız Lisesinin arkasındaki Ali Gav Medresesinin bir odasında, Selçuklu Çocuk Kütüphanesi adı ile kurulmuştur. Kütüphane 1976 yılının Eylül ayında, Konya Büyükşehir Belediyesine ait olan İnönü Parkı içindeki 1974 yılında resim galerisi olarak yapılmış olan binaya taşınmış, 1984 yılında Vali İzzetbey ödünç verme şubesini de içine alarak “Selçuklu Halk Kütüphanesi” adını almıştır.
  Halen, İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne bağlı olarak aynı yerde hizmet vermekte olan kütüphanede (2004) yılına göre 12927 kitap mevcut olup, yılda ortalama 20.000 okuyucu faydalanmaktadır.
  ALİ EFENDİ HALK KÜTÜPHANESİ
  Kütüphane 1962 yılında “Ali Efendi Çocuk Kütüphanesi” adı ile Şerafettin Camii yanındaki “Ali Efendi Muallimnamesi” olarak bilinen Vakıflar Müdürlüğüne ait binada kurulmuştur. Kütüphane 1984 yılında Çarşı Ödünç Verme Şubesini de içine alarak “Ali Efendi Halk Kütüphanesi” adını almıştır.
  Kütüphane (1998) yılında Şeker Mahallesinde Selçuklu Belediye Başkanlığınca tahsil edilen binaya taşınmıştır.
  İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan kütüphanede 2004 yılında 9965 adet kitap, yılda ortalama 42804 okuyucu vardır.
  etmektedir. 2004 yılında kütüphane 7.300 kitap, yılda ortalama 11.000 okuyucu vardır.
  SİİLE HALK KÜTÜPHANESİ
  Kütüphane 1960 yılında Sille Nahiyesinde belediye binası içinde kurulmuştur. Şuanda merkezde tarihi hamamın karşısında bulunan çocuk parkının içindeki binanın yıkılması ile kütüphane 1982 yılında daha önce lojman olarak kullanılmış bir binaya, 2002 yılında ise belediye düğün salonunun alt katında bir odaya taşınmıştır. 2003 yılına göre kütüphanede 9145 kitap 1595 okuyucu mevcuttur.
  BÖLGE YAZMA ESERLER KÜTÜPHANESİ
  İstanbul’da Süleymaniye ve Ankara’da Milli Kütüphane’den sonra Orta Anadolu’da üçüncü bir Yazma Eserler Kütüphanesi kurmak amacıyla Konya’da Anıt civarında, Devlet Tiyatrosunun bahçesinde bir kütüphane inşa edilerek 20 Temmuz 1984 tarihinde törenle açılmıştır. Kütüphane Anadolu’da resmi ve özel kurumlarda bulunan tüm yazma eserlerin toplanması, patoloji ve diğer bakım ve onarımları yapılarak, mikrofilmlerinin çekilmesi amacıyla yapılmıştır.
  2004 yılına göre devir, bağış ve satın alma yolu ile 21.453 basma, 10.995 el yazması olmak üzere toplam 34.448 kitap mevcuttur.
  .
  HAYRA HİZMET VAKFI KÜTÜPHANESİ
  Bir Vakıf Kütüphanesi niteliğinde olan kütüphane 1975 yılında Hasan Hüseyin VAROL’un 3000 kitabını bağışlaması ile “Hayrat Hizmet Vakfı Genel Kitaplığı” adı ile kurulmuştur. Her türlü finans desteği Hayra Hizmet Vakfı tarafından karşılanmaktadır.
  Kütüphanede bağış ve satın alma yoluyla 30.000 kitap, 5000 süreli yayın mevcuttur. Halk Kütüphanesi türünde hizmet vermekte olan kütüphanede ödünç verme servisi de faaliyettedir. 200 kişiye hizmet verebilecek kapasitede olan kütüphane ilk olarak şimdiki Kızılay Hastanesinin bulunduğu yerde borsa binasında uzun yıllar hizmet verdikten sonra Kadınlar Pazarı civarında Vakıf Sosyal Tesislerine, 2004 yılında ise Akçeşme mahallesindeki kendi binasına taşınmıştır.
  SEYİT FARUK ÖNDER KÜTÜPHANESİ
  1974 yılında kurulan, 1975 yılından itibaren tescil edilen kütüphanenin yeri Şeyh Ahmet Efendi Vakfının mütevellisi Seyit Faruk Önder tarafından Ahmet Efendi Çarşısının üst katında tahsis edilmiştir. Bir Halk Kütüphanesi niteliğindedir.
  KOYUNOĞLU KÜTÜPHANESİ
  A.R. İzzet Koyunoğlu 1913 yılından itibaren Topraklık mevkiindeki evinde çeşitli kitap ve tarihi eser toplamış, 1973 yılında Konya Belediyesine bağışlanmıştır. 1984 yılında Konya Belediyesi tarafında yeni müze ve kütüphane yaptırılarak hizmete açılmıştır.
  Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi olarak bilinen yapının içinde kütüphane bir bölüm olarak hizmet vermektedir. 2004 yılına göre 5000’i yazma olmak üzere kütüphanede 34.149 kitap mevcuttur.
  Kütüphane ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Konya’da kütüphaneler yukarıda anlatılanlarla sınırlı değildir. Selçuk Üniversitesinin merkez, fakülte, enstitü, yüksek okul ve bölümlerinde çok sayıda kitap ve kütüphane mevcuttur.
  Ayrıca, Valilik Kütüphanesi, Okul Kütüphanesi, Cezaevi Kütüphanesi, diğer resmi ve özel konum kütüphanesi ile vakıf ve derneklere ait kütüphane sayılarına kişilerin ev ve işyerlerinde bulunan kitap koleksiyonları bilinenden daha fazladır.
  HALKEVİ KÜTÜPHANELERİ
  1932-1950 yılları arasında Türkiye’de Halk Kütüphanelerinin görevini Halkevleri üstlenmiştir. 9 şube halinde örgütlenen halkevlerinde, bir kol “Kütüphane ve Yayın Şubesi” ile ilgili yönetmelikte kütüphane için “Kütüphane halk bilgisinin ilerlemesinde başlıca etkendir” denilmektedir.
  1944-1945 yılında 82 Halk Kütüphanesine karşılık 395 Halkevi Kütüphanesi, bunlara bağlı 230 okuma odası, 366 halk odası mevcuttur. Bu kütüphanelerde 648.000 kitap mevcut olup, 13 milyon okuyucu vardır.
  Konya Halkevi Kütüphanesi de uzun yıllar hizmet vermiş, 1955 yılında Halk Kütüphanesinin Halkevi binasına taşınması ile kitaplar Halk Kütüphanesine katılmıştır. Bugün dahi bir çok kitabın “Halkevi” mührünü taşıdığı görülmektedir.