Klavye Tuşlarının Anlamları

'Teknoloji' forumunda Wish tarafından 28 Ağu 2010 tarihinde açılan konu

 1. Klavye tuşları
  Klavye Kısayol Tuşları
  Klavye tuşlarının Görevleri

  [​IMG]

  [Pause]

  Pause - Bekle. Makinanın işlemesini geçici olarak durdurur. Devam etmek için; DOS altında çalışıyorsanız bir harf tuşuna, Unix altında çalışıyorsanız tekrar bu tuşa basın.

  [PrtSc]

  PrintScreen - Ekranı yaz. DOS sistemlerde ekranda görünen tüm karakterleri yazıcıdan yazdırmak için kullanılır.

  [ScrollLock]

  ScrollLock - Kayma kilidi, kayma kontrolü. Unix sistemlerde [Pause] tuşu gibi vazife görür.

  Shift Tuşları

  Bu tuşlar klavyedeki diğer tuşlarla birlikte kullanılırlar ve beraber kullanıldıkları tuşların işlevlerini değiştirirler.

  [CapsLock]

  CapsLock - Büyük harf kilidi. Harf tuşlarının işlevini değiştirir ve [CapsLock] ışığını yakar-söndürür. Harf tuşları; ışık yanık olduğunda büyük harf, sönük olduğunda küçük harf çıkarır.

  [NumLock]

  NumLock - Sayı kilidi. Nümerik klavye tuşlarının işlevini değiştirir ve [NumLock] ışığını yakar- söndürür. Nümerik klavye tuşları; ışık yanık olduğunda sayı tuşu, sönük olduğunda kursor hareket tuşu olarak çalışır.

  [Alt]

  Alternate - Alternatif. Bu tuş yalnızca harf tuşları ve harf grubundaki sayı tuşları ile birlikte çalışır. DOS altında; bu tuşa basıp nümerik klavyeden "1" ile "255" arasında bir sayı girdiğinizde ise sayının karşılığı olan ASCII karakter çıkar. Örneğin; 65 girdiğinizde A harfi çıkar. Unix sistemde bu tuş bir işe yaramaz(Kullanmak için detaylı teknik bilgi gerektiren tanımlamalar yapmak gerekir).

  [Ctrl]

  Control - Kontrol. Bu tuş basılı olarak başka bir tuşa basıldığında ayrı bir anlama gelir (kontrol kodları). Harf tuşlarını, kursor hareket tuşlarını, fonksiyon tuşlarını ve bazı işaret tuşlarını etkiler.

  [Shift]

  Shift - Kaldırma, kaydırma. Tuşların üst kısmında yazılı karakterleri çıkarmak için kullanılır. Harf tuşları ile birlikte kullanıldığında büyük harf çıkarır.

  [CapsLock] ve [NumLock] ışıklarının yanık veya sönük olma durumuna göre işlevi ters çevrilir.

  Fonksiyon Tuşları

  Bu tuşlar basıldıklarında çalışmakta olan programın özel bir takım işler yapmasını sağlar.

  [BackSpace], [BS]

  BackSpace(Klavyenizde harf grubunun solundaki [Enter] tuşunun üstündeki sol-yönlü büyük ok tuşu) - Geriye sil. En son yazdığınız karakteri siler.

  [Del], [Delete]

  Delete - Sil. Kursorun altında olduğu karakteri siler ve sağdaki karakterleri sola kaydırır.

  [Enter]

  [Enter] - Gir, kabul. Yazdığınız komutun veya bilginin işlenmesini veya kabulünü sağlar.

  [Esc]

  Escape - Kurtul. Yapmakta olduğunuz işlemi terk ederek bir önceki menüye veya işleme dönmek için kullanılır.

  [F1] - [F12]

  Fonksiyon. Belli bir işlem sırasında doğrudan bazı program opsiyonlarına erişmek için kullanılır.

  [Ins], [Insert]

  Insert - Araya gir. Bu tuştan sonra gireceğiniz karakterler var olan yazının arasına sokulur.

  Kursor Hareket Tuşları

  Bu tuşlar ekranda görünen kursoru hareket ettirmek için kullanılır.

  Sol Yönlü Ok

  Kursoru sola doğru yatay hareket ettirmek için kullanılır.

  Sağ yönlü ok

  Kursoru sağa doğru yatay hareket ettirmek için kullanılır.

  Yukarı yönlü ok, [LnUp]

  Kursoru yukarı doğru hareket ettirmek için kullanılır.

  Aşağı yönlü ok, [LnDn]

  Kursoru aşağı doğru hareket ettirmek için kullanılır.

  [PgUp], [PageUp]

  PageUp - Sayfa yukarı. Bir önceki sayfaya (ekrana) dönmek için kullanılır.

  [PgDn], [PageDown]

  PageDown - Sayfa aşağı. Bir sonraki sayfaya (ekrana) geçmek için kullanılır.

  [Home]

  Home - Ev, yuva. Kursoru satırın (alanın) en başına götürmek için kullanılır.

  [End]

  End - Son. Kursoru satırın (alanın) en sonuna götürmek için kullanılır.

  [Tab]

  Tab. Tabular (yatay) hareket için kullanılır. Düz basıldığında soldan-sağa (ileri), [Shift] ile basıldığında sağdan-sola (geri) hareket sağlar.

  Diğer Tuşlar

  Diğer tuşlar ise girdiğiniz bilgileri oluşturan karakterleri çıkaran tuşlardır:

  [A] - [Z] ; Alfabenin harfleri. Bu tuşlara bastığınızda çıkacak harfin büyük veya küçük olması [CapsLock] ışığı ve [Shift] tuşu tarafından belirlenir.

  [0] - [9] Rakam tuşları , sayıları yazmak için kullanılır. [Shift] tuşu ile birlikte basıldıklarında üst taraflarındaki işaretler çıkar. [CapsLock] tuşundan etkilenmezler.
  Bu tuşlar çeşitli noktalama işaretlerini çıkarmada kullanılır. Normal basıldıklarında alt taraflarındaki işaretler, [Shift] tuşu ile basıldıklarında üst taraflarındaki işaretler çıkar. [CapsLock] tuşundan etkilenmezler.

  Türkçe F-Klavyeye çevrilenler gibi, bazı klavyelerde Türkçe harfleri çıkarmak gayesiyle, tuşlarının işlevini değiştiren Klavye Uyarlayıcı programlar çalıştırılmaktadır.


  Klavye Kısayol Tuşları

  F2 tuşu: Seçili öğeyi yeniden adlandır

  F3: tuşu Bir dosya ya da klasör ara

  F4 tuşu: Bilgisayarım veya Windows Gezginindeki Adres çubuğu listesini görüntüle

  F5 tuşu : Etkin pencereyi günceleştir

  F6 tuşu: Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran öğeleri arasında dolaş

  F10 tuşu: Etkin programda menü çubuğunu etkinleştirir

  CTRL+C: Kopyala

  CTRL+X: Kes

  CTRL+V: Yapıştır

  CTRL+Z: Geri Al

  CTRL+SAĞ OK: Ekleme noktasını sonraki sözcüğün başına götür

  CTRL+SOL OK: Ekleme noktasını önceki sözcüğün başına götür

  CTRL+AŞAĞI OK: Ekleme noktasını sonraki paragrafın başına götür

  CTRL+YUKARI OK: Ekleme noktasını önceki paragrafın başına götür

  CTRL+A: Tümünü seç

  CTRL+F4: Aynı anda birden çok belge açmayı sağlayan programlardaki etkin belgeyi kapat

  CTRL+ESC: Başlat menüsünü görüntüle

  ALT+ENTER: Seçili öğenin özelliklerini görüntüle

  ALT+F4: Etkin öğeyi kapat veya etkin programdan çık

  ALT+ENTER: Seçili nesnenin özelliklerini görüntüle

  ALT+ARA ÇUBUĞU: Etkin pencere için kısayol menüsünü aç

  ALT+SEKME: Açık öğeler arasında geçiş yap

  ALT+ESC: Öğeler arasında açılma sıralarına göre dön

  ALT+ARA ÇUBUĞU: Etkin pencere için Sistem menüsünü görüntüle

  ALT+ Bir menü adındaki altı çizili harf : Karşılık gelen menüyü görüntüle

  ESC Geçerli görevi iptal et

  DELETE: Sil

  GERİ AL: Bilgisayarım ya da Windows Gezgininde bir seviye üstteki klasörü görüntüle

  ÜSTKRKT+DELETE: Seçili öğeyi Geri Dönüşüm Kutusuna atmadan kalıcı olarak sil

  ÜSTKRKT+F10: Seçili öğe için kısayol menüsünü görüntüle

  Bir öğeyi sürüklerken CTRL: Seçili öğeyi kopyala

  Bir öğeyi sürüklerken CTRL+ÜSTKRKT: Seçili öğeye kısayol oluştur  Ok tuşlarının herhangi biriyle birlikte CTRL+ÜSTKRKT: Bir metin bloğu vurgula

  Ok tuşlarının herhangi biriyle birlikte ÜSTKRKT: Pencere veya masaüstünde birden fazla öğe seç veya bir bulged metin sac

  SAĞ OK: Sağdaki sonraki menüyü aç veya bir alt menü aç

  SOL OK : Soldaki sonraki menüyü aç veya bir alt menüyü kapat

  CD-ROM sürücüye bir CD-ROM taktığınızda ÜSTKRKT: CD-ROMun otomatik olarak oynatılmasını önler

  İletişim Kutusu Klavye Kısayollar

  CTRL+SEKME: Sekmeler arasında gezin
  CTRL+ÜSTKRKT+SEKME: Sekmeler arasında geriye doğru git
  SEKME: Seçenekler arasında ileriye doğru git
  ÜSTKRKT+SEKME: Seçenekler arasında geriye doğru git
  ALT+Altı Çizili harf: İlgili komutu gerçekleştir veya ilgili seçeneği seç
  ENTER : Etkin seçeneğin veya düğmenin komutunu gerçekleştir
  ARA ÇUBUĞU: Etkin seçenek bir onay kutusuysa onay kutusunu seç veya temizle
  Ok tuşları: Etkin seçenek seçenek düğmeleri grubuysa bir düğme seç
  F1 tuşu: Yardım görüntüle
  F4 tuşu: Etkin listedeki öğeleri görüntüle
  GERİ: Kaydet veya Aç iletişim kutusunda bir klasör seçiliyse bir üst düzeydeki klasörü aç

  Microsoft Doğal Klavye Kısayolları

  Windows Logosu: Başlat menüsünü göster veya gizle
  Windows Logosu+BREAK: Sistem Özellikleri iletişim kutusunu görüntüle
  Windows Logosu+D : Masaüstünü göster
  Windows Logosu+M: Tüm pencereleri küçült
  Windows Logosu+ÜSTKRKT+M: Küçültülmüş pencereleri geri yükle
  Windows Logosu+E: Bilgisayarımı aç
  Windows Logosu+F: Bir dosya veya klasör ara
  CTRL+Windows Logo+F: Bilgisayar ara
  Windows Logosu+F1: Windows Yardımını görüntüle
  Windows Logosu+ L: Klavyeyi kilitle
  Windows Logosu+R: Çalıştır iletişim kutusunu aç
  Windows Logosu+U: Hizmet Programı Yöneticisini aç

  Erişilebilirlik Klavye Kısayolları

  Sekiz saniye boyunca Sağ ÜSTKRKT: Filtre Tuşlarını aç veya kapat
  Sol ALT+Sol ÜSTKRKT+PRINT SCREEN: Yüksek Karşıtlıkı aç veya kapat
  Sol ALT+sol ÜSTKRKT+NUM LOCK: Fare Tuşlarını aç veya kapat
  Beş kez ÜSTKRKT : Yapışkan Tuşları aç veya kapat
  Beş saniye boyunca NUM LOCK: Geçiş Tuşlarını aç veya kapat
  Windows Logosu+U: Hizmet Programı Yöneticisini aç


  Windows Gezgini Klavye Kısayolları

  END: Etkin pencerenin sonunu göster
  HOME: Etkin pencerenin başını göster
  NUM LOCK+Yıldız İşareti : Seçili klasörün altındaki tüm alt klasörleri göster
  NUM LOCK+Artı işareti : Seçili klasörün içeriğini göster
  NUM LOCK+Eksi işareti: Seçili klasörü daralt
  SOL OK: Geçerli seçim genişletilmişse daralt veya üst klasörü seç
  SAĞ OK: Geçerli seçimi daraltılmışsa görüntüle veya ilk alt klasörü seç

  Karakter Eşlem İçin Klavye Kısayolları

  Karakter kılavuzunda bir karakteri çift tıklatırsanız, kılavuz üzerinde klavye kısayollarını kullanarak hareket edebilirsiniz:

  SAĞ OK: Sağa veya sonraki satırın başına git
  SOL OK: Sola veya önceki satırın başına git
  YUKARI OK: Bir satır yukarı git
  AŞAĞI OK : Bir satır aşağı git
  PAGE UP: Bir defada bir ekran yukarı git
  PAGE DOWN: Bir defada bir ekran aşağı git
  HOME: Satırın başına git
  END : Satırın sonuna git
  CTRL+HOME: İlk karaktere git
  CTRL+END: Son karaktere git
  ARA ÇUBUĞU: Bir karakter seçildiğinde Büyütülmüş ve Normal modlar arasında geçiş yap

  Microsoft Yönetim Konsolu MMC Ana Pencere Klavye Kısayolları

  CTRL+O: Kaydedilmiş bir konsolu aç
  CTRL+N: Yeni bir konsol aç
  CTRL+S : Açık konsolu kaydet
  CTRL+M: Bir konsol öğesi ekle veya kaldır
  CTRL+W: Yeni bir pencere aç
  F5 tuşu: Tüm konsol pencerelerinin içeriğini güncelleştir
  ALT+ARA ÇUBUĞU: MMC penceresi menüsünü görüntüle
  ALT+F4: Konsolu kapat
  ALT+A: Eylem menüsünü görüntüle
  ALT+V: Görünüm menüsünü görüntüle
  ALT+F: Dosya menüsünü görüntüle
  ALT+O: Sık Kullanılanlar menüsünü görüntüle

  MMC Konsol Penceresi Klavye Kısayolları


  CTRL+P: Geçerli sayfayı veya etkin bölmeyi yazdır
  ALT+Eksi işareti: Etkin konsol penceresi için pencere menüsünü görüntüle
  ÜSTKRKT+F10: Seçili öğe için Eylem kısayol menüsünü görüntüle
  F1 tuşu: Seçili öğe için varsa Yardım başlığını aç
  F5 tuşu: Tüm konsol pencerelerinin içeriğini güncelleştir
  CTRL+F10 : Etkin konsol penceresini büyüt
  CTRL+F5 : Etkin konsol penceresini geri yükle
  ALT+ENTER: Seçili öğe için varsa Özellikler iletişim kutusunu aç
  F2 tuşu Seçili öğeyi yeniden adlandır
  CTRL+F4: Etkin konsolu kapat. Bir konsolun tek bir konsol penceresi varsa, bu kısayol konsolu kapatır

  Uzak Masaüstü Bağlantısı Gezintisi

  CTRL+ALT+END: Microsoft Windows NT Güvenlik iletişim kutusunu aç
  ALT+PAGE UP: Programlar arası soldan sağa geçiş yap
  ALT+PAGE DOWN: Programlar arası sağdan sola geçiş yap
  ALT+INSERT: Programlar arasında en sık kullanılma sırasına göre dön
  ALT+HOME: Başlat menüsünü görüntüle
  CTRL+ALT+BREAK: İstemci bilgisayarını bir pencere ve tam ekran arasında geçiş yap
  ALT+DELETE: Windows menüsünü görüntüle
  CTRL+ALT+Eksi işareti: Etkin pencerenin anlık görüntüsünü Terminal Server panosunda istemciye yerleştir ve aynı işlevselliği yerel bilgisayarda PRINT SCREENe basarak sağlayın.
  CTRL+ALT+Artı işareti: Etkin istemci penceresinin tamamının anlık görüntüsünü Terminal Server panosuna yerleştir ve aynı işlevselliği yerel bilgisayarda ALT+PRINT SCREENe basarak sağlayın.

  Microsoft Internet Explorer Gezintisi

  CTRL+B: Sık Kullanılanları Düzenle iletişim kutusunu aç
  CTRL+E: Arama çubuğunu aç
  CTRL+F: Bul yardımcı programını başlat
  CTRL+H: Geçmiş çubuğunu aç
  CTRL+I: sık kullanılanlar çubuğunu aç
  CTRL+L: Aç iletişim kutusunu aç
  CTRL+N: Aynı Web adresiyle tarayıcının başka bir örneğini aç
  CTRL+O: Aç iletişim kutusunu aç, CTRL+L ile aynı
  CTRL+P: Yazdır iletişim kutusunu aç
  CTRL+R: Geçerli Web sayfasını güncelleştir
  CTRL+W: Geçerli pencereyi kapat