Kızılderililerle Türkler Arasındaki Benzerlikler nelerdir

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Ezlem tarafından 30 May 2011 tarihinde açılan konu


 1. Kızılderililerle Türkler Arasındaki Kültürel Benzerlikler hakkında bilgi


  Kızılderililerle Türkler Arasındaki Benzerlikler nelerdir

  1- Kızılderililerde “loğusa kadınlar a önem verilmesi, onlarda bir kutsîyet bulunduğuna inanılması ve kırklarının yapılması, onların silahlara dokunmalarının yasak olması kültürel bir benzerliktir.

  2- Atabaşkan ve Keçuva kabilelerinde Türklere özgü olduğu bilinen, parmakların arasına sicim (kalın ip) geçirilerek oynanan “sicim oyunu nun oynanması da yine benzerlik teşkil etmektedir.

  3- Cenazelerde “yasçı ların bulundurulması da Türklerle Kızılderililer arasındaki belirgin benzerliklerden biridir. Orhun Yazıtlarında da geçtiği üzere, en eski soydaşlarımız da ölüm törenlerine “yasçı, sıgıtçı denilen “ağıt yakan ölü ağlayıcıları getirtirlermiş. Kızılderililer de tıpkı Türkler gibi bu biçimde törenler yapıyorlarmış.

  4- Bizdeki “Kırkpınar Efsanesinde anlatılan ve pehlivanların can vermesine kadar devam eden güreşlerle, Brezilya Ormanlarındaki Zakuma Kızılderililerinin tuttukları “güreş“, benzerlik göstermektedir.

  5- Mohavk Kızılderililerinin Anadoluda oynanan ve arasında “uzun eşek oyununun da bulunduğu oyunların 12sinden 11′ini bilmeleri de yine benzerliğe örnektir.

  6- İnkalarda bizdeki “kopuz a benzeyen bir tür sazın bulunduğu gözlenmiştir.

  Yaşantı Benzerlikleri:

  1- Bilindiği üzere Türkler “avcı bir soydur. Bugün bile izlerini hissettiren “avcılık ruhu, Kızılderililerde de görülüyor. Zaten göç yoluyla Altay Türklerinin Amerikaya geçerek orada Kızılderilileri oluşturması düşüncesinin de temelinde avcılık var.

  2- Kızılderililerin kullandıkları av aletleri, temel ihtiyaçlarını gidermeleri için kullandıkları eşyalar Türklerin kullandıklarıyla benzer özellikler taşıyor. Üstü sivri çadırlarda yaşamaları, önleri kesik giysiler giymeleri, “huş adı verilen oyma kayıklar kullanmaları da Türk yaşantısına benziyor.

  3- Kızılderililerle ilgili gördüğünüz resimlerden anımsarsınız, onlar da tıpkı Türkler gibi atlı yaşam süren topluluklardır.

  Dinsel Benzerlikler:

  1- Halk kültürü benzerliklerinde belirttiğimiz “loğusa ya kutsiyet verilmesi, dinî kültürün de bir yansımasıdır.

  2- En eski Türk inancı olan “Şamanizm (Gök Tanrı Dini) ile, Kızılderililerin inançları arasında çok yakın benzerlikler vardır. Aşağıdaki bilgi dikkat çekicidir:

  Kızılderililerin yaptığı merasim ve kutlamaların en ilginç yanlarından birisi, kabilenin Şamanının “Gök Tanrı olarak kabul edilen “Ulu Ruh a daha çok yaklaşmak ve kabilesi için Onun yardımını ve rahmetini talep etmek maksadıyla, bu düzgündireğetırmanmasıdır. Dinî maksatlı bu merasimi yöneten Şamanın bu direğe tırmanması, mensubu olduğu kabilesini kötü ruhlardan ve onların sebep olabileceği hastalıklardan koruması, yeni yılda kabilesine bol mahsul bahsetmesi konularında görüşme talep etmek maksadıylaGök Tanrıya daha yakın olma amacı taşır. Direğe tırmanma merasimi Kaliforniya eyaletindeki Camella Kızılderilileri arasında oldukça yaygındır.

  3- Amerika yerli Kızılderili kabileleri ile Sibirya Saka, Altay, Hakas, Telvit ve Tuva bölgelerinde yaşayan eski Türk âdetlerinin ve mevsimlik dinî merasimlerin birbirine benzemesi ve paralellikler göstermesi oldukça ilgi çekicidir.

  4- Bilindiği gibi Türklerde “totemizm yoktur. Yani Türkler “totemleştirdiği (kutsallaştırdığı) canlı - cansız hiçbir varlığa tapmazlar. Fakat Türklerde çok yaygın bir kutsîyet duygusu vardır. Güçlerinin yetmediği “gök gürültüsü ve şimşek gibi doğa olaylarını kutlu saymışlardır. Ötüken Ormanını, “Iduk Ötüken yış budun [Kutsal Ötüken Ormanı'nın Budunu (Ulusu) ] diye kutsallaştırmışlardır. Veya “İnçü Ögüzü [İnci Irmağı'nı] temiz tutmuşlar onu kutlulaştırmışlardır. Fakat bu sayılanlara hiçbir zaman tapmamışlardır. Totemizm inancına sahip topluluklar, totemlerin bir ruh taşıdıklarına inanır ve o totemlerdeki kutlu ruha sahip olmak için onları bedenleriyle bütünleştirirlermiş. Fakat Türkler hiçbir zaman en kutlu varlıklardan birisi olarak gördükleri “Bozkurt u pişirip yememişlerdir. Kızılderililerde de bu “kutsallaştırma olgusu bulunmaktadır. Bu da ayrı bir benzerliktir.


  alıntı
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 25 Ara 2012