Kızılayın Nerelerde Örgütlenmiş

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda YAREN tarafından 27 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Kızılay Nerelerde Örgütlenmiş,
  Kızılayın Örgütlendiği Yerler,
  Kızılayın Nerelerde Örgütlenmiştir,

  Kızılayın Nerelerde Örgütlenmiş - Kızılayın görev ve çalışmaları

  Kızılay, savaşta ve barışta amacının gerektirdiği hizmetlerle kanunların yüklediği görevleri yapar.

  Savaşta veya hükümetin ilan ettiği olağanüstü hallerde;

  Kızılay,
  hükümetin gösterdiği lüzum ve ihtiyaca göre cephede ve cephe gerisinde
  Türk Milleti ve Silahlı Kuvvetlerine amacına uygun yardımlarda bulunur.


  Savaş görevlerini yerine getirecek araç ve gereçlerle ilaçları
  sürekli kontrol altında bulundurur, bozulma ve eksilmeye mahal
  bırakmadan gerekenleri elden çıkarır, yerine tazelerini, yenilerini
  koymak suretiyle stok seviyesini korumaya çalışır,

  Silahlı
  Kuvvetlerle bağlantı kurmak ve işbirliği sağlamak için gerektiği kadar
  Genel Merkez Kurulu Üyesini veya duruma göre Genel Merkez Kurulu’nun
  atayacağı diğer görevlileri Silahlı Kuvvetler yanına delege olarak
  gönderir,
  Silahlı Kuvvetlerde görülecek bulaşıcı hastalıklara karşı açılacak mücadeleye katılır,

  Türk,
  dost ve düşman savaş tutsakları ile göz altına alınanların ve
  mültecilerin değiştirilmesine ve aileleriyle haberleşmelerine, bunlara
  para ve eşya ulaştırılmasını sağlamaya aracılık eder, bunun için
  gerekli araştırma ve haberleşme örgütünü kurar,

  Tehlikeli
  bölgelerde bulunan çocukların ve korunmaları gerekenlerin hükümetin
  göstereceği yerlere taşınmalarına ve yerleştirmelerine yardım eder,
  Hükümetin isteği üzerine göstereceği yerlerde hastaneler açar.  Barışta;Hemşireler, gönüllü hemşireler ve
  hasta bakıcılar, ilk yardım ve acil bakım, laboratuvar, radyoloji ve
  gereksinim duyulacak diğer branşlarda sağlık meslek elemanı yetiştirir.
  Dispanserler, sağlık merkezleri ve hastaneler, amaçlarına uygun eğitim
  öğretim merkez ve kurumları, rehabilitasyon merkezleri açar ve yönetir.

  Kan
  yardımı ile kan türevlerini sağlayacak teşkilatı kurar, yönetir ve
  teşkilatın yurt düzeyinde gelişmesi için gereken önlemleri alır.
  Salgın hastalıklara, halk sağlığını ilgilendiren benzer afetlere ve çocuk ölümlerine karşı mücadeleye katılır ve yardım eder.
  Barışta ve savaşta görevlerini yerine getirebilmek için gereken araç ve gereçleri hazırlar.

  Yoksullara yardımda bulunur.
  Muhtaç
  hastalara tedavi yardımı yapar; güçsüz ve fiziksel özürlülere noksan
  veya arızalı organlarının fonksiyonlarını tamamlayıcı, destekleyici
  veya rehabilite edici nitelikte araç temin etmeye çalışır.

  Yangın,
  yer sarsıntısı, su baskını, kuraklık, kıtlık, topluca veya savaş
  dolayısıyla göçler ve benzeri olaylarda gerekli yardımlarda bulunur.

  Kurtarıcı
  ve ilk yardımcılar yetiştirir, gerekli kadroları teşkil eden ekipler
  kurar, her türlü araç-gereç ve donanımları hazır bulundurur ve bunların
  çalışma şekillerini yönetmelikle belirler.

  Kızılay gönüllü örgütünü kurar.
  Sivil savunma planlamasına ve eğitimine yardım eder.
  Kızılay’ın
  tekel ve imtiyazında bulunan maddeleri, kamu yararına uygun bir
  anlayışla hazırlanacak yönetmelikler uyarınca, ticari bir kuruluş gibi
  işletir.
  Türk Medeni Kanunu’na göre gerçek ve tüzel kişiler
  tarafından Kızılay eliyle kurulmak istenilen vakıf ve tesisleri kabul
  eder ve işletir.
  Kızılay’ın amacına uygun hükümet karar ve isteklerini yerine getirir.  Uluslararası yardımlaşmalarda;


  Kızılay, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Kızılay-Kızılhaç
  Dernekleri Federasyonu ve bu federasyona dahil ulusal kuruluşların
  afet, felaket ve acil yardım çalışmalarına katılır. Ekipler gönderir,
  acil yardım malzemesi ve para yardımlarında bulunur.

  Savaşta ve
  barışta Uluslar arası Kızılhaç Komitesiyle, Kızılay-Kızılhaç Dernekleri
  Federasyonu ve bu federasyona dahil ulusal kuruluşlarla ortak
  çalışmalara katılır ve bunlara temsilci gönderir. Onların
  temsilcilerini kabul eder, yabancı heyetlerin sivil ve askeri
  makamlarla olan ilişkilerini kolaylaştırır

  Alıntı