kız çocuklarının eğitimi ile ilgili konferanslar

'Ders notları' forumunda EyLüL tarafından 4 Ekim 2011 tarihinde açılan konu


 1. kız çocuklarının eğitimi ile ilgili konferanslar

  Günümüzde teknolojik ve bilimsel gelişme ve değişme beraberinde bireylerin eğitimliliğini zorunlu kılmaktadır. Toplumun eğitim seviyesi ve kültürel birikimi, dünya üzerindeki statü ve rolünü belirler. Toplumu oluşturan ailedir. Eğitimin en önemli temel taşını ise aile oluşturur. Aile de başlayan eğitim daha sonraki alanlarda eğitimi çok büyük bir şekilde etkiler. Ailede çocuk eğitiminde ilk ve en önemli unsur şüphesiz annedir. Annenin çocuk üzerinde bıraktığı etki, verdiği eğitim ve terbiye anlayışı çocuğun tüm hayatına yön verir. Sağlıklı bir kişilik iyi bir toplum ferdi meydana gelir. Dolayısıyla bugünün kız çocukları yarının anneleridir. Kız çocuklarımız ne kadar eğitimli olursa ailesine, çevresine , ülkesine ve milletine faydalı olur. Toplumun kalkınmasında ve gelişmesinde öncü rol oynarlar. Şanlıurfa’mızda ailelerin ve kız çocukların eğitimi ile ilgili bugüne kadar az da olsa bir çalışma var. Şanlıurfa’mızda okuma-yazma bilmeyenlerin oranı yüksektir. Ulusal eğitime destek kampanyası çerçevesinde okuma-yazma oranında bir nebze de olsa gelişme oldu. Fakat yine de yeterli değildir. Ülke genelinde okur yazarlık oranı % 86 iken ,ilimizde % 63.

  Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yönde iki projesi bulunmaktadır. Bunlardan birisi, UNİCEF ile ortaklaşa yürüttüğü “Haydi Kızlar Okula” kampanyası,diğeri ise Temel Eğitimin Desteklenmesi Projesidir. Her iki proje kapsamında ilimiz de yer almaktadır.

  MEB ve UNİCEF işbirliği ile kız çocuklarının eğitime kazandırılması amacıyla okuma-yazma oranı en düşük 10 ilde başlatılacak olan bu kampanya “haydi kızlar okula” sloganı ile yürütülüyor.

  Bugün Türkiye’mizde 7,5 milyon insanımız okuma yazma bilmiyor. Bunun 6 milyonunu kadınlarımız oluşturmaktadır. Milli eğitim istatistiklerine göre, Şanlıurfa’mızda kadınlarımızın okuma-yazma bilmeyenlerin oranı % 47’dir. Kız çocuklarının okullaşma oranı ülke genelinde % 92 iken, ilimizde % 65 Bu yönde çalışmalar yapılarak insanlarımızın okuma-yazma seviyelerini yükseltmeliyiz. Bu amaçla MEB ve UNİCEF işbirliğiyle yürütülecek olan bu kampanya kız çocuklarının temel eğitime katılımının sağlanması açısında çok önemlidir. Bu kampanya sağlıklı ve uzman kişiler tarafından organize edildiği taktirde kız çocukların temel eğitime katılım oranı artacak, okula devam etmeyen kız çocukların da temel eğitime katılımı sağlanmış olur.

  Bu kampanyanın amacı; “ilk etapta Ağrı, Batman ,Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Muş, Şırnak, Van ve Şanlıurfa’da uygulamaya geçilecek proje ile çocuklarının ‘ilkokul kayıt net oranı’’okul çağında olup okul sistem dışında kalanların sayısı ve eğitimleri önündeki engeller amaçlamaktadır. Ayrıca bu proje çerçevesinde anne-baba eğitimi toplumsal duyarlılık,yerel yöneticiler, sivil toplum örgütleri ile medya kurluşlarına göre; Anne-baba eğitimi ile ilgili radyo ve televizyonlarda kampanyalar” düşünülmektedir.

  MEB ve AB işbirliği ile yürütülen bir diğer proje ise, Temel Eğitimin Desteklenmesi Projesi’dir. Bu proje ile ilgili geçenlerde bir yazı yazmıştım. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından karşılanan bu projenin amacı; Türk hükümetinin Temel Eğitim programına destek sağlamak, kentsel ve gecekondu bölgesinde eğitim dışında kalmış nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu anlamda Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde proje yürütme servisi kurularak Urfa’mızdaki eğitim sorunları ve çözümleri yönünde geniş çapta çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerle, paydaş görüşmelerle bir çalışma yapıldı. Bu çalışma raporlaştırılarak Ankara’da MEB ve AB uzmanlarına brifing olarak sunuldu.

  Bu projede Şanlıurfa’mızda eğitim kalitesinin yükseltilmesi için özellikle kız çocuklarının temel eğitime katılımının sağlanması yönünde yapılan çalışmalardı. Öğrenci velileri ile yapılan birebir görüşmeler, ilçelere gidilerek paydaş görüşmeleri yapıldı.Bu projemiz MEB ve AB uzmanlarınca kabul edilmiş ve bu yönde çalışmalar yapılmaktadır.

  Şanlıurfa’mızda bugün okullaşma oranı ve derslik sayısı düşüktür. Okulöncesi eğitimde okullaşma oranı hedef %16 olması gerekirken %1,2 dir. Okuma-yazma oranları düşüktür. Bu projelerin daha da geliştirilmesi ve uygulanabilir hale getirilmesi gerekir.

  Bölgenin sosyal ve ekonomik düzeyleri dikkate alındığında ilimiz okuma-yazma bakımından geridedir. İnsanlarla yaptığımız bire bir görüşmelerde birinci sorunun eğitime olan inancının yitirildiği, ikincisi ise ekonomik nedendir. Bazı velilerimiz de “ Kızım okuyup ta bana ne faydası olacak” düşüncesi hakim. Onun için anaların değerini daha iyi anlamalıyız. ‘Bugünün kızları yarının analarıdır’ felsefesinden hareket edilerek kız çocuklarımızı temel eğitime katılımını sağlamalıyız. Aileleri eğitmeli, eğitimin önemini ve değerini anlatmalıyız. Oysa Ekonomik sorunlar, feodal yapının olumsuz tarafları, onları evlerine, tarlalara, mevsimlik işçiliğe mahkum etmiştir.

  Bu olumsuzluklara rağmen kız çocuklarımıza sahip çıkılarak, yek vücut olalım. Bölgemizdeki eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve kız çocuklarımızın temel eğitimine katılımını sağlanması hususunda fedakarlık edelim. Ama inanarak ve güvenerek.

  Şanlıurfa’mızda kız çocuklarının neden okula devam etmediği, okumak istemedikleri ve öğrenimlerini neden yarıda bıraktıkları ile ilgili ailelerle şimdiye kadar yaptığım birebir görüşmeler ve ailelerden gelen görüşler ışığında sorun ve çözüm önerileri aşağıdadır: