Kıyası Fukaha nedir?

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 18 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu


  1. Kıyas sözlükte; takdir, eşitlik, bir şeyi diğer bir şey ile ölçmek mânasına gelir Buna "mukayese" de denir

    Terim anlamı, muhtelif suretlerde tarif edilmişlerdir Bu tariflerin ikisini takdim ediyorum: Kıyas: Bir şer'i meselenin hükmünü esas alarak o meseleye misil ve benzer diğer bir mesele hakkında hüküm ortaya koymaktır

    Kıyas; şer'i hükmü malûm olmayan bir hâdiseyi; şerî hükmü bilinen başka bir hâdiseye benzetmekle hüküm vermektir Şöyleki; iki hâdiseden birinin sebebi gibi bir sebep, diğerinde de bulunursa, onun hükmü gibi bir hüküm bu ikinci hâdise için de verilebilir Fıkıh kitaplarımız, kıyas ile tespit edilen hükümler ile doludur Şunu da ifade edelim ki, kıyas yapmak zannedildiği gibi kolay bir iş değildir Şöyle ki, bir hükmün çeşitli illetlerinin bulunması halinde bunların hangisinin fetvada esas tutulacağına karar vermek ancak konusunda uzman din bilginlerinin işidir