Kıyamet Alametleri Ve Peygamber Efendimizin Yorumları

'Dini Bilgiler' forumunda By RiZeLi tarafından 20 May 2010 tarihinde açılan konu

 1. Kıyamet Alametleri Ve Peygamber Efendimizin Yorumları
  Kıyamet Alametleri Ve Peygamber Efendimiz
  Kıyamet Alametleri


  Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Veda Haccını yaptığı zaman, Kabe-i Şerifin halkasını tuttu ve ashabına şöyle bir konuşma yaptı:
  -Ey insanlar. Ben şimdi sizlere kıyametin alametlerini muhakkak haber vereceğim. Sizler şimdi beni iyi dinleyiniz.
  İyi biliniz ki muhakkak altmış haslet yani huy ve sıfat kıyamet alametlerindendir, buyurdu. Orakakilerden biri tarafından:
  -Onlar nedir? Ey Allahın Resulü, diye sordu. Allahın Resulü de:
  1. Namazların zayi edilmesi,
  2. Şehevi ve nefsani arzulara uyulması,
  3. Heva ve hevesata temayül edilmesi,
  4. Emanetlerin zayi edilmesi
  5. Haram olan şeylerin helal sayılması,
  6. Faiz parasının yenilmesi,
  7. Yüksek yüksek binaların kurulması,
  8. Rüşvetlerin alınması,
  9. Dünya malına karşılık dinin satılması,
  10. Hısım ve akrabalık münasebetlerinin kesilmesi,
  11. Hakimler tarafından haklı hükmün satılması,
  12. Polis ve zabıta memurlarının çoğalması,
  13. Çocukların devlet reisi olması,
  14. Bir takım çalgıcı kızların yetiştirilmesi,
  15. Yırtıcı hayvanların derilerinden kürk manto ve benzeri gibi birtakım elbiseler yapılması,
  16. Her memlekette zulüm fiillerinin ortaya çıkması,
  17. Karı koca boşanmaları çoğalması,
  18. Zina ffilleri etrafa yayılacak,
  19. Emin kişilere hain gözü ile bakılacak,
  20. Hainler de emin kişi kabul edilecek,
  21. İftira ve
  22. Yalan şahitlikleri çoğalacak,
  23. Yağan yağmurlar sıcak ve afet olacak,
  24. Çocuklar hırçın ve öfkeli olacak,
  25. Zekat ibadeti verilmeyecek,
  26. Şarap ve benzeri içkilerin içilmesine devam edilecek,
  27. O zamanda alenen günah işlemekten çekinmeyen bir takım fasık ve facir devlet başkanları ve valiler olacak.
  28. Hain vezirler,
  29. Çocukları yetiştiren eğitimciler,
  30. Fasık ve facir Kuran okuyan hafızlar,
  31. Yağcı ve yardakçı alimler,
  32. Hain tüccarlar, olacak,
  33. kuran-ı Kerim ve Mushaf-ı Şerifler süslenecek,
  34. Camiler tezyin edilecek,
  35. Minareler uzatılacak,
  36. Vali ve amirler yani hükumet ricali çoğalacak.
  37. Din ilmini bilen fakih ve alimler azalacak,
  38. Parlak hatipler çoğalacak.
  39. Emin kişiler azalacak,
  40. Fakirler çoğalacak.
  41. Ahitler ve antlaşmalar çoğalacak.
  42. Allahın tayin ettiği cezalar iptal edilecek yani geçersiz sayılacak.
  43. Şarkıcı kızlar yetiştirilecek,
  44. Çalgı ve musiki aletleri edinilecek,
  45. Tartılar;
  46. Kilo ve ölçekler eksik yapılacak.
  47. Kadın kendi idarecisini doğuracak (yani çocuklarının tahakkümü altına girecek)
  48. Kadın da çalışarak kocasının ticaret işlerine katılacak.
  49. Kadınlar kendilerini erkeklere,
  50. Erkekler de kendilerini kadınlara benzetecekler,
  51. Ancak tanınan ve bilinen kişilere selam verilecek.
  52. Kişi kendisinden şahitlik istenmediği halde kendiliğinden şahitlik edecek,
  53. İlik, ibadet etmek için olmayıp dünyalık için tahsil edilecek,
  54. İnsanlar ahiret işi ile dünyalık isteyecekler,
  55. O zamanın insanları arasında kafirler,
  56. Zalimler aziz yani muteber, muhterem ve kadri yüksek olacak,
  57. O zamanın insanları arasında münafıklar,
  58. Fasıklar, kuvvetli olacak.
  59. onların arasında cahiller şerefli olacak.
  60. Takva sahibi mümin de onları arasında hor ve hakir olacak ve değiştirmeye, düzeltmeye muktedir olamadığı kötülüklerden dolayı tuzun suda erimesi gibi kalbi eriyecek. O zamanda insanların en akıllıları, tilkinin ele geçmemesi için sağa sola yan çizmesi gibi dini ile yan çizip ele geçmeyenleridir.

  Buharide bildirildiğine göre şunlar da kıyamet alametlerindendir:
  1. İki büyük İslam ordusu birbirleriyle harp etmedikçe kıyamet kopmayacaktır.
  2. Yine hepsi ben Allahın Resulüyüm, Peygamberiyim, diye iddia eden otuza yakın yala9ncı, melun deccallar türemedikçe kıyamet kopmayacaktır.
  3. Hakiki ilim adamlarının ölümleri ile İslami ilimler alınıp kaldırılmadıkça,
  4. Zelzeleler çoğalmadıkça,
  5. Zaman takarrub edip gece ile gündüz yaklaştırılmadıkça,
  6. Bir takim fitneler zuhur etmedikçe,
  7. Hercümerç yani adam öldürme vakaları çoğalmadıkça,
  8. Keza, aranızda mal, servet çoğalıp sel gibi akmadıkça,
  9. Mal sahibi malının zekatını kim kabul eder diye endişelenmedikçe,
  10. Mal sahibi bazı kimselere malının zekatını vermeyi isteyip fakat zekatını arzettiği kimse, Benim zekata ihtiyacım yok, diye reddetmedikçe,
  11. Yine, halk yüksek kaşaneler yapmak yarışına çıkmadıkça,
  12. Bir kimse herhangi birinin mezarı başından geçerken: Keşke bunun yerinde yatan ben olsaydım diye temenni etmedikçe,
  Güneş batı tarafından doğmadıkça kıyamet kopmayacaktır.

  kaynak:iskenderpaşa​