Kitle İletişim araçlarının hayatımızdaki yeri ve önemi

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Belinay tarafından 9 Kasım 2012 tarihinde açılan konu


 1. Kitle İletişim araçlarının hayatımızdaki yeri ve önemi

  Cevap: TV, gazete ve radyonun insanlar arasındaki iletişime katkıları

  Kitle iletişim araçları, genel bir tanımla kitlesel bir boyutta ileti dağıtabilen araçlar" olarak tanımlanabilir. Kitle iletişim araçları; haber ve bilgi verme amacı başta olmak üzere, eğitmek ve eğlendirmek gibi amaçlar taşıyan, belirli bir okuyucu kitlesine, belirli aralıklarla ya da sürekli olarak ulaşan araçlardır.

  Kitle iletişim araçlarının fonksiyonlarını

  1. Haber verme, eğitme, eğlendirme,

  2. Dış dünyayı görmemizi sağlama,

  3. Kültürün toplumumuzdan, bizden sonraki toplumlara ve nesilden nesile geçisini sağlama,

  4. Eşya ve hizmetlerin tanıtılmasına, satılmasına yardım etme,

  5. Dışımızda oluşan fırsat ve çağrılara karşılık verme ile sosyal hareketlerde genel rizaya ulasma arasinda bağ kurmamıza yardım etme" olarak sınıflandırmıştır.

  Kitle iletişim araçları, bu fonksiyonları gerçekleştirirken doğal olarak alıcı üzerinde de bir etki yaratır. İletişim, her şeyden önce bir bilgi alışverişidir. Bu alışverişten amaçlanan da anlamak, anlatmak, öğrenmek ve eğitim görmek ihtiyaçlarının giderilmesidir. Bu ihtiyaçların giderilmesi amacıyla başlatılan iletişim sürecinin sonunda yaşanan olgu, etkileme ve etkilenme; yani etkileşimdir.