Kıskanarak Nazar Edenler Karşı Dua

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Yasemin tarafından 11 Mart 2014 tarihinde açılan konu


 1. Kıskanarak Nazar Edenler Karşı Dualar
  Ebu Davud, Ebu Hüreyye (R.A.)’den rivayet ediliyor.Allah’ın Resulü (S.A.V.) buyuruyor:

  Hasedden kaçınız. Çünkü hased, hasenatı (iyilikleri), ateşin odunu, (bir başka rivayette otu) yediği gibi yer.

  Hased, imanı sirkenin balı ifsat ettiği gibi ifsad eder.

  Enes (R.A.) onların beldelerini anlatırken onlar, helak olan kavimlerdir. Yurtları altüst olmuştur. Azgınlık ve hased onları yerle bir etmiştir. Hased, hasenatları nurunu söndürür.

  Azgınlık, hased hastalığının göstergesidir. Nasıl ki göz zina eder; beden, dil, göz, kulak, ayak buna şahitlik ettiği gibi, azgınlıklarda hasede şahitlik eder. keza mahrem yerler de zinaya şahitlik edeceklerdir.

  İbn Abbas (R.A.) şu hadis-i şerifi rivayet ediyor:

  İsabet-i ayn (nazar değmesi) haktır. Eğer bir şey kaderi geçerse, nazar o şeyi de geçerdi.
  Hazreti Aişe (R.A.) rivayet ediyor: ‘Allah’ın Resulü (S.A.V.) nazara karşı okumamızı emrederlerdi.
  Nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar.

  İbn Mes’ud (R.A.) rivayet ediyor: Allah’ın Resulü (S.A.V.) cin ve insan nazarından sakınırdı.’’
  Hain bakışlı gözlerin etkisi bir şeyi görmeye balı değildir. İç gözü hain olan bir köre bir şeyi tarif etseniz, onu görmeden de etkiler. Şu ayet-i kerimede buna işaret edilir.

  Ve in yekadüllezine keferu le yüzlikune bi ebsarihim lemma semiuz zikra ve yekulune innehu le mecnun

  Ve ma hüve illa zikrun lil alemin Dığrusu inkar edenler, Kur’an’ı dinledikleirnde neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. O, delidir.

  Her kim evinde Fatiha Suresi’ni ve Ayetel-Kürsi’yi okusa, o eve gerek cin ve gerekse insan nazarı dokunmaz.

  Bu hadis-i şerifi ayrıca Deylemi de rivayet etmiştir.

  Bir kimse nazarının başkasına, başkasının malına, evladına değdiğini anlarsa:

  Ma şaellahü la havle ve la kuvvete illa billah . Demelidir.


  Enes b. Malik (R.A.) rivayet etmiştir. Allah’ın Resulü (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:Bir kimse hoşuna giden bir şey görürse:

  Ma şaellahü la havle ve la kuvvete illa billah desin Böylelikle o kimsenin nazarından emin olur.