Kısaca (Atatürk)

'Tarih Bölümü' forumunda mertcan_gfb tarafından 4 Kasım 2009 tarihinde açılan konu


 1. 881: Selanik'te doğdu.
  1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı.
  1895: Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi.
  13 Mart 1899 : İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.
  1902: Harp Akademisi'ne girdi ve burada gazete çıkardı.
  11 Ocak 1905 : Harp Akademisi'ni Yüzbaşı olarak bitirdi, Şam'a 5. Ordu'nun 30. Süvari Alayı'nda staj yapmak için atandı.
  Ekim 1906 : Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Şam'da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu
  23 Temmuz 1908 : Meşrutiyet'in ilan edilmesi için çalışmaları.
  31 Mart 1909 : 31 Mart ihtilalinde Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı.
  13 Eylül 1911 : Mustafa Kemal, İstanbul'a Genelkurmay'a naklen atandı.
  27 Kasım 1911 : Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi.
  9 Ocak 1912 : Mustafa Kemal, Trablusgarp'ta Tobruk saldırısını yönetti.
  1913 Ekim 27: Mustafa Kemal, Sofya Ateşemiliterliği'ne atandı.

  1 Mart 1914: Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseltildi.
  2 Şubat 1915 : Mustafa Kemal, Tekirdağı'nda 19. Tümeni kurdu.
  25 Şubat 1915: Mustafa Kemal'in Maydos'a gidişi.
  25 Nisan 1915: Mustafa Kemal, Arıburnu'nda İtilaf Devletleri'ne karşı koydu.
  1 Haziran 1915 : Mustafa Kemal'in Albaylığa yükselişi.
  9 Ağustos 1915 : Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı.
  10 Ağustos 1915 : Mustafa Kemal, Anafartalar'dan düşmanı geri attı.
  1 Nisan 1916 : Mustafa Kemal'in Tuğgeneralliğe yükselişi.
  6 Ağustos 1916 : Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş'u düşman elinden kurtardı.
  20 Eylü 1917 : Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun durumunu açıklayan raporunu yazdı.
  Ekim 1917: Mustafa Kemal, İstanbul'a döndü.
  26 Ekim 1918 : Mustafa Kemal, Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu.
  30 Ekim 1918 : Mondros Mütarekesi'nin imzalanması.
  31 Ekim 1918 : Mustafa Kemal'in Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atanması.

  1918 Kasım 13: Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın kaldırılması ve Mustafa Kemal'in İstanbul'a dönüşü.
  1919 Nisan 30: Mustafa Kemal'in Erzurum'da bulunan 9. Ordu Müfettişliği'ne atanması.
  1919 Mayıs 15: İzmir'e Yunan'lıların asker çıkarması.
  1919 Mayıs 16: Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrıldı.
  1919 Mayıs 19: Mustafa Kemal, Samsun'a çıktı.
  1919 Haziran 15: Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi ünvanını aldı.
  1919 Haziran 21: Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresi'ne çağırdı.
  1919 Temmuz 8 / 9: Mustafa Kemal, askerlikten çekildi.
  1919 Temmuz 23: Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Erzurum Kongresi'nin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağılması.
  1919 Eylül 4: Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Sivas Kongresi'nin toplanması ve 11 Eylül'de sona ermesi.
  1919 Eylül 11: Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığı'na saçildi.

  1920 Ocak 9 / 10: Birinci İnönü Savaşı.
  1921 Ocak 20: İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun esas maddelerinin kabulü.
  1921 Mart 30 / Nisan 1: İkinci İnönü Savaşı.
  1921 Mayıs 10 : Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi'nde Anadola ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu'nun kurulması ve Mustafa Kemal'in Grup Başkanlığı'na seçilmesi.
  1921 Ağustos 5: Mustafa Kemal'e Başkumandanlık görevinin verilmesi.
  1921 Ağustus 22: Mustafa Kemal'in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı'nın başlaması.
  1921 Eylül 13: Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması.
  1921 Eylül 19: Mustafa Kemal'e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal'in Gazi ünvanını alması.
  1922 Ağustos 26: Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taarruz'u yönetmesi.
  1922 Ağustos 30: Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı'nı kazanması.
  1922 Eylül 1: Gazi Mustafa Kemal'in: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri !" emrini vermesi.
  1922 Eylül 9: Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesi.
  1922 Eylül 10: Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişi.
  1922 Ekim 11: Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması.
  1922 Kasım 1: Gazi Mustafa Kemal'in önerisi üzerine saltanatın kaldırılması.
  1922 Kasım 17: Vahdettin'in bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul'dan kaçması.
  1923 Ocak 29: Gazi Mustafa Kemal'in Latife Hanım'la evlenmesi.
  1923 Temmuz 24: Lozan Antlaşması'nın imzalanması.
  1923 Ağustos 9: Gazi Mustafa Kemal'in Halk Fırkası'nı kurması.
  1923 Ağustos 11: Gazi Mustafa Kemal'in 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilmesi.
  1923 Ekim 29: Cumhuriyet'in ilan edilmesi.
  1923 Ekim 29: Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı olması.
  1924 Mart 1: Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'nde Halifeliği kaldırması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi.
  1924 Mart 3: Hilafetin kaldırılması, öğrenimin birleştirilmesi, Şer'iyeve Evkaf Vekaletiyle, Erkanıharbiyei Umumiye Vekaletinin kaldırılması hak.i yasaların Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilmesi. 1924 Nisan 20: Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun kabul edilmesi.
  1925 Şubat 17: Aşarın kaldırılması.
  1925 Ağustos 24: Gazi Mustafa Kemal'in ilk defa Kastamonu'da şapka giymesi.
  1925 Kasım 25: Şapka Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.
  1925 Kasım 30: Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü. 1925 Aralık 26: Uluslararası takvim ve saatin kabulü.
  1926 Şubat 17: Türk Medeni Kanunu'nun kabulü.
  1927 Temmuz 1: Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul'a gitmesi.
  1927 Ekim 15 / 20: Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultayı'nda tarihi Büyük Nutku'nu söylemesi.
  1927 Kasım 1: Gazi Mustafa Kemal'in 2. Kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.
  1928 Ağustos 9: Gazi Mustafa Kemal'in Sarayburnu'nda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi.
  1928 Kasım 3: Türk Harfleri Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi 1931 Nisan 15: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu'nun kurulması.
  1931 Mayıs 4: Gazi Mustafa Kemal'in 3.kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.
  1932 Temmuz 12: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu'nun kurulması.
  1933 Ekim 29: Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in 10. Yıldönümünde tarihi nutkunu söylemesi.
  1934 Kasım 24: Gazi Mustafa Kemal'e Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadının verilmesi kanununun kabul edilmesi.
  1935 Mart 1: Atatürk'ün 4. kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.
  1937 Mayıs 1: Atatürk'ün çiftliklerini Hazine'ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi'ne bağışlaması.
  1938 Mart 31: Atatürk'ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin ilk resmi duyurusu.
  1938 Eylül 15: Atatürk'ün vasiyetnamesini yazması.
  1938 Ekim 16: Atatürk'ün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayınına başlanması.
  1938 Kasım 10 : Atatürk'ün ölümü. 1938 Kasım 12: Atatürk'ün ölümü dolayısıyla, Yüksek Öğretim gençliğinin Üniversite Konferans Salonu'nda toplanması.
  1938 Kasım 13: Gençliğin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i koruyacaklarına ant içmeleri.
  1938 Kasım 16: İstanbul'lular Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'ndaki katafalkı önünde saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.
  1938 Kasım 19: Büyük bir törenle, Atatürk'ün Dolmabahçe'den alınan yüce cenazesi, Ankara'ya yolcu edildi.
  1938 Kasım 20: Atatürk'ün sevgilinaşı Ankara'ya ulaştı ve Ankara'da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu.
  1938 Kasım 21: Atatürk'ün cenazesinin Etnoğrafya Müzesi'ndeki Geçici Kabre konulması.
  1938 Kasım 25: Atatürk'ün vasiyetnamesinin açılması.
  1938 Aralık 26: Atatürk'ün "Ebedi Şef" sanıyla anılmasının kabul edilmesi.
  1953 Kasım 4: Atatürk'ün Geçici Kabri'nin açılması.
  1953 Kasım 10: Atatürk'ün cenazesinin Anıt-Kabir'e nakledilmesi.
   


  Büsra ve Ezlem bunu beğendi.

 2. Cevap: Kısaca (Atatürk)

  İşte ben senin yaş grubundan böyle konular bekliyorum tebrik ederim mertcan_gfb çok güzel özetlenmiş eğitici bir konu benden kocaman bir Teşekkür ve kocaman bir +REP...:f118::f118:
    3. Cevap: Kısaca (Atatürk)

  Ben sana Teşekkür ederim.Böyle bir cevapla karşılaşacağımı beklemiyordum.:D 10 Kasım yaklaşıyor.Dedim koyayım :D bende koydum pek kısa olmadı ama olsun :D
    4. Cevap: Kısaca (Atatürk)

  Ezleme sonuna kadar katılıyorum.
  teşekkürler Mertcan bu arada Atamızın bilmediğim bir ünvanıyla karşılaştım ve bir kez daha onunla ne kadar gurur duysak azdır diye geçti içimden

  1938 Aralık 26: Atatürk'ün "Ebedi Şef" sanıyla anılmasının kabul edilmesi.
    5. Cevap: Kısaca (Atatürk)

  Evet bende bu konu sayesinde okulda iyi notlar aldım sende saol
    6. Cevap: Kısaca (Atatürk)

  Eline sağlık...Böyle devam.. .
    7. Cevap: Kısaca (Atatürk)

  güzel olmuş. teşekkürler mertcan!! kardeşime yarıyacak. oda böyle bir ödev yapacaktı!!
    8. Cevap: Kısaca (Atatürk)

  Bilgiler İcin Cok Saol
    9. Cevap: Kısaca (Atatürk)
  :f118:Sizler saolun arkadaşlar.Eminim böyle konularla karşınıza daha çok çıkacağım.:f118:
    10. Cevap: Kısaca (Atatürk)

  + Rep Mertcim..
    11. Cevap: Kısaca (Atatürk)

  Saol büşra .d