kısa çizgi nedir nerelerde kullanılır

'Güzel Sözler' forumunda LâL tarafından 20 Ekim 2010 tarihinde açılan konu


 1. Kısa Çizgi Nedir

  Tire (Fransızca tiret) ya da kısa çizgi bir noktalama işaretidir. (-) şeklinde sembolize edilir. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur.

  Kısa Çizginin Kullanımı örnekler

  Kısa Çizgi ( - )

  1) Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur. Örnek :

  Soğuktan mı titriyordum, yoksa heyecandan, üzüntüden mi bil-
  mem. Havuzun suyu bulanık. Kapının saatleri 12'yi geçmiş. Kanepe-
  lerde kimseler yok. Tramvay ne fena gıcırdadı! Tramvaydaki adam bir tanı-
  dık mı idi acaba? Ne diye öyle dönüp dönüp baktı? Yoksa kimsecik-
  lerin oturmadığı kanepelerde bu saatte pek başıboşlar mı oturur? (Sait Faik Abasıyanık)

  2) Bir cümlenin içinde o cümledeki fikri açıklıyan ek cümlecik iki çizgi arasına alınır.

  İki çizgi arasına alınan ek cümlecik çıkarıldığında, esas cümlenin anlamı ve gramer yapısı bozulmaz. Örnek :
  Üç gün sonra ben de -buradaki işimizi bitirebilirsem- Samsun'a gideceğim.

  3) Kesin olarak belirtilmiyen rakamlar arasında çizgi kullanılır. Örnek :

  Onu görmiyeli üç-dört ay oldu.
  Ağabeyim, iki-üç gün sonra gelecek.

  4) Belli bir zamanı gösteren tarihler arasında kullanılır. Örnek:

  Namık Kemal (1840-1888) kırk sekiz yaşında öldü.
  Orta okulu 2008-2009'de bitirdim.
  26-30 Ağustos 1922, ölüm-dirim savaşımızdır.

  5) Aynı cümle içinde yanyana kullanılan zıt anlamlı kelimeler arasında çizgi kullanılır. Örnek :

  Siyah-beyaz'lar, bu haftaki maçı kaybettiler.

  Başkomutan Meydan Muharebesi, bizim için, bir ölüm-dirim boğuşmasıydı.
  Şu dünya, var-yok dünyasıdır.

  6) Eski metinlerde görülen Arapça ve Farsça tamlamalarda, tamlananla tamlanan takısı arasında çizgi kullanılır. Örnek:

  Ebr-i nevbahar (İlkbahar bulutu)
  Esir-i aşk (Aşk esiri)
  Çeşm-i siyah (Siyah göz)
  Dâr-ül-aceze (Düşkünler yurdu)

  7) Maddelerle bölümleri gösteren harf veya rakamlardan sonra çizgi konur. Örnek:

  A - .
  B - .
  Madde - .

  8) Dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmak için konur. Örnek:

  al-ış, dur-ak, gör-gü-süz-lük.

  9) Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır. Örnek:

  al-, dur-, gör-, ver-; başar-, kana-, okut-, taşla-, yazdır-.

  10) Eklerin başına konur. Örnek:

  -ak, -den, -ış, -lık.

  11) Heceleri göstermek için kullanılır. Örnek:

  a-raş-tır-ma, bi-le-zik, du-ruş-ma, ku-yum-cu-luk, prog-ram, ya-zar-lık.

  12) Kelimeler arasında “-den...-a, ve, ile, ila, arasında” anlamlarını vermek için kullanılır. Örnek:

  Türkçe-Fransızca Sözlük, Aydın-İzmir yolu, Ankara-İstanbul uçak seferleri, Türk-Alman ilişkileri, Ural-Altay dil grubu, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 09.30-10.30, Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması, Manas Destanı'nda soy-dil-din üçgeni, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 2003-2004 öğretim yılı.

  13) Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır. Örnek:

  40-30=10