kirlenen kan hangi organımızda temizlenir

'Sorun Cevaplayalım' forumunda By RiZeLi tarafından 22 Ekim 2011 tarihinde açılan konu


 1. Vücuttaki Kirli kan böbrek toplar damarı ile böbreklere gelir. Böbreklerde nefronlar yardımı ile kan süzülerek temizlenir. Temizlenen kan böbrek atardamarı ile vücuda geri gönderilir. Temizlenemeyen kirli kan ise boşaltım sistemi yardımı ile vücuttan atılır.

  Alyuvarın yolculuğa başlayıp bütün vücudu katetmesinin ardından yaklaşık 40 saniye geçmiştir Alyuvar hücresi artık başladığı yerde yani kalptedir Bu defa karbondioksit dolu kirli bir kan içinde dolaşmaktadır Ancak bu kanın temizlenmesi şarttır İşte bu nedenle alyuvar hücresi “küçük kan dolaşımı” adı verilen bu yeni yolculuğa başlamak üzere sağ kulakçıktaki yerini alır.

  Yolculuğunun daha ilk başında yaşadıklarını bu defa da kalbin sağ tarafında yaşamak zorundadır Sağ kulakçıktaki kapağın açılması ile birlikte yanındaki diğer arkadaşlarıyla sağ karıncığa geçer Sağ karıncığa geçmesiyle üzerindeki kapak artık kapanmıştır Geri dönmesi imkansızdır Sağ karıncığın içinde oldukça kısa bir süre kalır ve hemen ardından ikinci kapak akciğerlere doğru giden anayolu açar İkinci yolculuk başlamıştır Ancak bu diğerinden daha kısadır İşte bu nedenle “küçük dolaşım” olarak isimlendirilir
  Dolaşım sistemi içinde oksijen akciğerlerden dokulara taşınır Karbondioksit ise dokulardan akciğerlere taşınır Glikoz bağırsaklar tarafından emilir ve geçici olarak karaciğerde glikojen olarak depo edilir Daha sonra buradan dokulara gönderilir Bu kusursuz iş bölümü Allah’ın eserlerindeki kusursuzluğu bir kez daha göstermektedir
  Sağ kulakçıktan pompalanan kan akciğer atardamarına ulaşır Akciğer atardamarı kalpten çıktıktan sonra ikiye ayrılarak sağ ve sol akciğere kollar gönderir Akciğerlere giren bu damarlar akciğerlerin içinde oksijen ile karbondioksitin yer değiştirdiği hava kesecikleri olan alveollerin çeperinde çeşitli kılcal damarlara ayrılır Burada kirli kandaki karbondioksit alveollere alveollerdeki oksijen ise kana geçer Temizlenen kan akciğer toplardamarı ile kalbin sol kulakçığına yani yolculuğun ilk başladığı yere getirilir Bir toplardamarın ilk defa olarak temiz kan taşıması durumu bu şekilde gerçekleşmektedir.

  Dışarıdan gelen hava akciğerlere bronşlar yolu ile dolar Bronşlar akciğere girdiklerinde ise çeşitli kollara ayrılırlar Alveoller işte bu kollardır Akciğerlerin içinde hava ile dolu olarak 300 milyon alveol bulunmaktadır Bunların tümünün çeperi oksijen-karbondioksit alışverişini gerçekleştirecek kılcal damarlarla çevrilidir Buradan yola çıkarak sadece akciğerlerdeki kılcal damarların çapını tahmin etmek zor değildir Alveollerin yüzey alanları yaklaşık 230 m2′dir Bu miktar bir tenis kortunun büyüklüğüne eşit bir büyüklüktür Milimetrenin milyonda biri kalınlığındaki duvarları ile kılcal damarlar ve alveoller bizler için hayati öneme sahip görevlerini yerine getirirler
    2. Kirli kanın temizlenmesi, akciğer denilen ve göğüs kafesi içinde bulunan organımız tarafından sağlanır. Kalpten kan götüren damarlara atardamar, kalbe kan getiren damarlara da toplardamar denir. Bu iki damar, birbirine kılcal damarlar denilen daha küçük damarlarla bağlanmışlardır.
  Kirlenerek kalbe dönen kan, atardamarlarla akciğere gönderilir. Akciğerle solunum yaptığımızda, temizlenen kan toplardamarlarla tekrar kalbe döner. Akciğerle kalbimiz arasında çalışma yönünden bir uyum vardır.