Kırım Hanlığı Hakkında Bilgi

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Merve tarafından 21 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. Kırım Hanlığı Tarihi Hakkında Bilgi

  Kırım Hanlığı veya Kırım Yurdu, 1441-1783 yılları arasında Kırımda hüküm sürmüş Kırım Tatar devletiydi. Altın Ordanın yerini alan dört Hanlıkların en uzun süre hüküm süreni idi. 1475 yılından Küçük Kaynarca Antlaşmasının imzalanışına kadar Osmanlı İmparatorluğuna bağlı kaldı.

  13. ve 14. yüzyıllarda Rusyanın içlerine ve Kıpçak Bozkırına ilerleyen Tatar kabileleri, göçebe yaşamlarını bırakarak Kırıma yerleşiyordu. Altın Ordanın yıkılmasından sonra bu bölgede başlayan hakimiyet kurma yarışı Cengiz Hanın oğullarından Cucinin küçük oğlu Toka Temür soyundan gelen ve Tatarları yöneten Hacı Giray tarafından kazanıldı.

  Litvanyada; 15. yüzyılın başlarında bir grup Tatarın Kral Vitoldun yönetimindeki Litvanyaya sığındığı dönemde doğmuştu. Büyüdükten sonra, “Şirin kabilesinin yardımıyla Kırımda hakimiyet kurdu.1441 tarihinde kendi adına para bastırdı.
    2. Kuzey Karadeniz kıyısındaki Kırım Yarımadasında kurulmuş bir Türk devleti.

  Altınordu Devleti'nde hânedanlık mücadelesine katılan sülâle mensupları ve âsi kabile beylerinin sığınağı Kırım Yarımadasıydı. Burada 14. yüzyıldan itibaren başlayan hakimiyet kurma mücadelesi, 15. yüzyılda Hacı Giray tarafından gerçekleştirildi.

  Hacı Giray, Cengiz Hanın oğullarından Cucinin küçük oğlu Tokay Timur soyundan gelmekteydi. Babasının, Kırımdaki taht mücadelesi sonunda Litvanyaya göç ettiği ve Kral Vitoldun yanına sığındığı sıralarda dünyaya gelen Hacı Giray, büyüdükten sonra, Şirin kabilesinin yardımıyla Kırımı ele geçirdi.

  Hacı Giray da, diğer hanlar gibi üzerinde hak iddiâ ettiği Altınordu tahtını ele geçirmek için, Lehistan Kralı ve Moskova Rus Prensi ile anlaşma yapmaktan çekinmedi. Bu arada, Kefe Cenevizlilerine karşı, Fatih Sultan Mehmed Han ile de anlaştı.