Kiracı Aidat Borcunu Ödemezse

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Aderito tarafından 4 Ocak 2013 tarihinde açılan konu


  1. Kiracı Aidat Borcunu Ödemezse ne yapılmalı


    Kiracının aleyhine yapılan otuz gün ihbarlı takiplerde kiracının tahliyeden kurtulması için otuz gün içinde tüm kira bedellerini eksiksiz ödemesi lazım. Bir ayın kira bedelini ödeyerek tahliyeden kurtarmayacağı gibi sizin bir aylık kira bedelini bankadan çekmeniz takibi engellemez. Yani parayı çekmenizde hiçbir mahzur yok. Aidatlara gelince. Aidat borcu için ancak ilamsız takip yapabilirsiniz. Aidat borcu için tahliye talebinde bulunulamaz. Kiracı aidatı icra dairesi dışında da ödeyebilir ancak icra dairesi harici ödemeyi inceleyip dosyada değerlendirmez. Yani kiracının bu ödeme ile işi uzar. Bunu inceleme mercii mahkemedir. Dolayısı ile şayet ödeyecek ise icra dosyasına ödemekte kendi menfaati vardır.
    Yönetici takip yapar
    Kiracının oturduğu apartman dairesinin ortak giderini ödememesi halinde icra takibini yönetici mi yapar, kiralayan mı Bu durumda icra takibi yapılacak ise ilamsız takiplerde ödeme emri gönderilebilir mi C.A.
    Apartman ortak giderinin ödenmemesi halinde takip yapacak olan kişi apartman yöneticisidir. Apartman yöneticisi takibi hem kiracı hem malik aleyhine yapar. Ancak kiracı parayı ödemez de kiralayan yani daire sahibi öderse o zaman kiralayan kiracıya rücu eder. Apartman ortak gideri veya aidat alacağı için kiracıya takip yapılacak ise zaten yapılması gereken takip ilamsız takiplerde ödeme emridir. Biliyorsunuz bunun yanında bir de takip talebi hazırlıyoruz. Bu takibe yedi gün içinde itiraz olmazsa takip kesinleşir ancak borçlunun malvarlığı haczedilebilir ama kiracının tahliyesi talep olunmaz.