Kira gelirleri zekatı nasıl hesaplanır

'Sorularla İslamiyet' forumunda EyLüL tarafından 1 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


  1. Kira gelirleri zekata tabi midir, nasıl hesaplanır?
    Bir yıllık borcu ve aslî ihtiyaçları dışında 80.18 gr. altını veya bu miktar değerinde malı yahut parası olan kimseler, dinen zengin sayılır.

    Kira gelirlerinin zekâta tâbi diğer mal ve gelirlerle birlikte, temel ihtiyaçlar ve borçlar çıktıktan sonra nisap miktarına (80.18 gr. altın veya değeri) ulaşması ve üzerinden bir yıl geçmesi hâlinde, % 2,5 oranında zekâtının verilmesi gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 165, 190-191).

    Kiraya verilen yerin, makinanın, evin, fabirkanın safi geliri (yıllık olarak nisabı buluyorsa) bunun onda biri (bürüt üzerinden olursa yirmide biri) zekât olarak verilir.

    Zekâtı kırkta bir olan malların zekâtı ile -gelir getiren ve zekâtı, safi gelirinin onda bir (bürüt gelirin ise yirmide biri) olan ev, otobüs, makine, otel vb. nin zekâtı ayrı ayrı hesaplanır.