Kira Borcunun Ödenmesi İhtarı Dilekçesi

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Dark tarafından 31 Tem 2010 tarihinde açılan konu

 1. Kira Borcunun Ödenmesi İhtarı Dilekçesi

  ............ NOTERLİĞİNE
  ...........
  KEŞİDECİ :
  VEKİLLERİ :
  MUHATAP :
  KONU : Muaccel kira borcunun ödenmesi ihtarı
  A Ç I K L A M A :
  1- Sayın muhatap, mülkiyeti müvekkile ait yukarıda adresiniz olarak gösterilen yerdeki taşınmazı / / başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesine dayanarak kiracı sıfatı ile kullanmaktasınız Kira sözleşmesi 4 yıllık olup bu dönemin aylık kirası .......TLdır
  2- Yazılı sözleşmeye göre aylık kiralar her ayın birinde net ve peşin olarak ödenmesi gerekmektedir Ancak sözleşme hükmüne aykırı olarak bugüne kadar aylık kiraları çoğunlukla gününde ödememektesiniz Müvekkilin şifahi uyarılarına rağmen sözleşmeye aykırılık oluşturan bu tutumunuz devam etmektedir Bugün itibarıyla ....... ayı kira bedeli de halen ödenmemiş bulunmaktadır
  3- Sözleşmenin özel şartlar bölümünde aylık kiraların herhangi birinin gününde ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar olan tüm kira bedellerinin muaccel olacağı kararlaştırılmıştır Buna göre dönem sonuna kadar olan aylık kiraların tamamı muaccel olduğundan ........TL ödemeniz gerekmektedir
  Sayın muhatap, işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde .......TL muaccel kira borcunuzu ../../.... tarihinden itibaren işleyen avans faizi ile birlikte ödemenizi; aksi halde temerrüt koşulları oluşacağından akdin feshi ve mecurun tahliyesi için aleyhinize dava açılacağını, birikmiş kira alacaklarının tahsili için de icra takibi başlatılacağını, bu uğurda yapılacak tüm giderler ile avukatlık ücretlerinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz
  Sayın Noter, üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin birer nüshasının muhatap kısmında isim ve adresleri gösterilen kiracılara ayrı ayrı tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederiz
   
Yükleniyor...