Kimlerle İstişare Edilir?

'Dini Bilgiler' forumunda Semerkand tarafından 8 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. Kimlerle İstişare Edilir?
  İstişare Şekli

  Nihaî karar yetki ve sorumluluğunu taşıyan kişi veya kişiler, en doğru kararı verebilmek için yapacakları istişarenin şeklini genellikle meselenin tesir sahasına göre belirler.

  Eğer ortada topluluğun tamamını ilgilendiren bir durum varsa ilgili herkesin görüşü alınabilir. Hz. Peygamber s.a.v., Uhud öncesinde Medinede kalıp savunma savaşı yapmak, yahut Medine dışına çıkıp müşrikleri karşılamak alternatiflerini ordunun tamamıyla istişare etmiştir.

  Böyle durumlarda çokluğu sebebiyle toplumun tamamının görüşünü almak mümkün değilse, o toplumu oluşturan birimlerin temsilcileriyle de görüşülebilir.

  İstişare, topluluğun tamamıyla değil, konunun ehli olan bir veya birkaç kişiyle de yapılabilir.

  Efendimiz s.a.v., Hendek Savaşı sırasında Yahudilerle ittifak halinde olan Gatafanlılarla anlaşmak ve onları bu ittifaktan vazgeçirmek için Ensarın büyüklerinden Sad b. Muaz ve Sad b. Ubade ile istişare etmiştir.

  İstişare, bu iş için özellikle oluşturulmuş bir heyet varsa, heyet üyelerinin bir araya gelmesiyle yapılabildiği gibi, karar sorumluluğu taşıyanların en doğru kararı almak üzere ilgili ve ehil kişilerle farklı zamanlarda tek tek görüşmesi suretiyle de yapılabilir.

  Şekil usulleri maksat değil, maksadın gerçekleşmesi içindir. Toplanmak, özellikle bir mekan ve gündem belirlemek güzeldir, faydalıdır ama sadece bunları yerine getirmekle hayırlı bir istişare yapılmış olmaz.  Kimlerle İstişare Edilir?

  İstişare herkesle değil, görüşülmesi gereken meselede ehil olanlarla yapılır. Ayrıca herkes hizmet veya cemaat adına istişare isteme hakkına sahip değildir. Bu hususta izinli olanlar özellikle alt komisyon gibi çalışacak istişare heyetlerine katılan kişilerde belli bazı nitelikleri gözetmek zorundadır. Buna göre, kendileriyle istişare edilecek kimselerin:

  • İstişareye konu olan meselede bilgi, ehliyet ve tecrübe sahibi,
  • Akıllı, ferasetli, mantığı ve muha,kemesi sağlam,
  • Takva sahibi, müstakim, salih ve güvenilir,
  • Halim, sabırlı ve nezaketli
  • İçinde bulunduğu hizmet veya hareketin gereğine ve önemine samimiyetle inanmış,
  • Cimrilik, korkaklık, hırs, kibir, öfke gibi zaaflardan azade olmalarına dikkat edilmelidir.

  semerkand dergisi