Kibir yapmanın Haram Oluşu

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Sitem tarafından 14 Oca 2012 tarihinde açılan konu

 1. Kibir yapmanın Haram Oluşu Hakkında yazı

  İslamda Kibir

  Şeytan'a ait bir özellik olan kibir, onun Hz. Adem'e secde etmesini engellemişti. Cenab-ı Allah bunu Kur'ân-ı Kerim'de şöyle anlatmaktadır:

  "(Hz. Adem'e) secde etmekten yalnızca İblis kaçındı. Kibirlendi ve kâfirlerden oldu" (el-Bakara, 2/34).

  Küfür ve inkârın en önemli sebebi kibirdir. Bunu Hz. Adem (a.s)'ın kıssasında görmek mümkündür. Nitekim şeytan'ın kibrinden dolayı isyanından sonra, inkâr ve isyan edenlerin çoğu kibir nedeniyle isyan etmişlerdir. Hz. Musa'nın apaçık delilleri karşısında Firavun inkâr etmişti. "Sonra da Musa'yı ve Harun'u, firavun ve topluluğuna mucizelerimizle gönderdik. fakat onlar, kibirlendiler ve suçlu bir kavim oldular" (Yûnus 10/75). Hz. Peygamber (s.a.s) döneminde inkâr eden zengin ve ileri gelen insanlar kibir neticesinde inkar etmişlerdir. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır: "En sonunda da sırt çevirdi. Büyüklük tasladı ve şöyle dedi: "Bu eskilerden kalan bir sihirden başka bir şey değildir" (el-Müddesir, 74/23-24), Zenginlik, ululuk ve makam sahibi olmakla kibrin yakın alakası, Allah Teâlâ'nın beytan'a şu hitabında görülmektedir: "Kibirlendin mi, yoksa kendini yüce mi zannettin?" (Sâd, 38/75),

  Kibir, kötü huydur, haramdır. Allahü teâlâyı unutmanın alametidir. Kibirli olan, salih insan olamaz. Kibirli değilim diyen, kibirlidir. Kibir her iyiliğe engeldir, her kötülüğün anahtarıdır.

  İki âyet-i kerime meali şöyledir:

  (Cehennem, kibirliler için ne çirkin ve ne kötü bir yerdir.) [Nahl 29]

  (Allah, kibredenleri sevmez.) [Nahl 23]

  Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki:

  (En şerliniz, katı kalbli ve kibirli olandır.) [İ. Ahmed]

  (Kibirli, ahirette Allahü teâlâyı gazaplı bulur.) [Buhari]

  (Allahü teâlâ, kibirliyi alçaltır, tevazu sahibini yükseltir.) [Taberani]

  (Kibirli, Cehennemin en derin ve azabı en şiddetli olan Bolis çukuruna atılır.) [İ. Ahlakı]

  (Kalbinde zerre kadar kibir olan Cennete giremez.) [Müslim]

  (Yiyin, için, giyinin ve sadaka verin, fakat israftan ve kibirden sakının.) [İbni Mace]

  (Hazret-i Nuh, ölürken çocuklarına, “Şirk ile kibirden çok sakının buyurdu.) [Hakim]

  (Kibir, İblisi Hazret-i Âdeme doğru secde ettirmemiştir.) [İ. Asakir]

  (Kibirliler kıyamette zerre gibi ayak altında kalır. Herkes onları çiğner.) [Tirmizi]

  (Allahü teâlânın buğzettiği üç kimse: Zâni ihtiyar, kibirli fakir ve zalim lider.) [Tirmizi, Nesai]

  (Kibir, her güzelliğin, [her iyiliğin, her nimetin] âfetidir.) [Deylemi]

  (Kibirli fakire şiddetli azap vardır.) [Müslim]

  (Cehennem, kibirsiz olan müslümana haram olur.) [Beyheki]

  (Kendisine el pençe divan durulmasını isteyen Cehenneme hazırlansın!) [İ. Ahmed]

  (Kibir, hıyanet ve borçtan temiz olarak ölenin gideceği yer Cennettir.) [Nesai]

  (Allahü teâlâ buyurdu ki: Kibriya ve azamet bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olanı hiç acımadan Cehenneme atarım.) [Müslim]
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 23 Ağu 2014