Kesin Hüküm , Kesin Hüküm Nedir , Kesin Hüküm Hakkında Bilgi

'Sosyal Konular' forumunda HazaN tarafından 24 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. Kesin hüküm nedir,
  Şekli anlamda kesin hüküm,
  Maddi anlamda kesin hüküm

  KESİN HÜKÜM
  Kesin hükmün amacı kişilerin subjektif haklarının korunmasıdır

  Kesin hükmün bu amacı şekli manada kesin hüküm ve maddi manada kesin hüküm ile gerçekleşir

  ŞEKLİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM
  Bir kararın şekli anlamda kesinliği ile o karar karşı artık normal kanun
  yollarına başvurulamaması anlamını taşır

  KAnun yoluna müracaat imkanı olmayan kararlar verildikleri anda şekli anlamda kesinleşirler
  Temyiz yolu açık karar düzeltme yolu kapalı olan kararlar Yargıtay'ın onama kararı ile şekli anlamda kesinleşirler

  Şekli anlamda kesinleşen karar karşı artık normal kanun yollarına gidilemez
  Bir kararın maddi anlamda kesinliğinden bahsedebilmek için o
  kararın şekli anlamda kesinleşmiş olması gerekir Bir hükmün icraya konulabilmesi için onun kural olarak şekli anlamda kesinleşmiş olması gerekmez

  MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM

  Aynı taraflar arasında aynı dava konusu hakkında ve aynı dava sebebine
  dayanarak yeni bir dava açılamazaçılırsa bu dava dinlenmez Maddi anlamda kesin hüküm aynı taraflar arasında aynı dava konusu hakkında ve aynı dava sebebine dayanan yeni bir davanın görülmesini engeller

  Şekli anlamda kesinlik yalnız bir safhada yani açılmış olan dava safhasında
  uyuşmazlığı sona erdirdiği halde maddi anlamda kesinlik devamlı olarak bu
  sonucu meydana getirir

  Maddi anlamda kesin hükmün şartları: Yeni açılan bir davaya karşı o davanın daha önce kesin hükme bağlanmış olduğunu söyleyebilmek için eski dava ile yeni davanın;
  1müddeabihlerinin
  2dava sebeplerinin
  3taraflarının aynı olması gerekir

  MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKMÜN ETKİLERİ:

  Kesin hüküm hükmü veren mahkeme de dahil diğer bütün mahkemeleri bağlar
  Yani mahkemeler aynı konuda aynı dava sebebine dayanarak aynı taraflar
  hakkında verilmiş olan bir kesin hüküm ile bağlıdır Aynı davayı bir daha
  inceleyemezler Ve aynı konuya ilişkin yeni bir davada önceki davada
  verilmiş olan kesin hüküm ile bağlıdırlar

  Kesin hüküm sonradan çıkarılan bir kanunla da değiştirilemez

  Bir dava karar bağlanıp verilen hüküm kesinleştikten sonra aynı taraflar
  arasında aynı konuda aynı dava sebebine dayanılarak yeni bir dava
  açılamaz Açılırsa ikinci dava kesin hüküm itirazı ile karşılaşır

  Kesin hüküm itirazı bir davanın konusunu oluşturan uyuşmazlığım daha önce
  kesin bir hükümle çözümlenmiş olması nedeniyle mahkemece yeniden inceleme
  konusu yapılamayacağına ilişkin usuli bir itirazdır

  Açılan bir dava hakkında kesin hüküm bulunmaması dava şartlarındandır

  Taraflar kesin hüküm itirazını ileri sürmekten feragat etseler bile
  mahkeme kesin hükmü öğrenince davaya bakamaz

  İlk davada verilmiş olan hüküm aynı taraflar arasında aynı dava
  sebebine dayanarak aynı konuya ilişkin olarak açılan ikinci bir davada
  birinci davada kesin hükme bağlanmış olan husus hakkında kesin delil teşkil
  eder

  Maddi anlamda kesin hüküm kural olarak sona ermez

  Fakat Yargılamanın İadesi sebeplerinden biri oluşmuşsa veya ilk defa görüldüğü sırada mevcut olmatyan yeni sebepler ortaya çıkmışsa maddi anlamda kesinleşmiş hükme rağmen yeni bir dava görülebilir Buda maddi anlamda kesin hükmün sona ermeyeceğine dair kuralın istisnasını oluşturmaktadır