Kemosentezde enerji kaynağı olarak görev yapan inorganik maddeler

'Etüt Merkezi' forumunda Burcu tarafından 18 Kasım 2015 tarihinde açılan konu


 1. Kemosentez:bakterilerin organik besin (glikoz) üretmek için güneş ışığı yerine enerji kaynağı olarak kimyasal maddeleri kullanarak gerçekleştirdiği bir biyo-sentez olayıdır.

  Ototrof beslenme tarzına sahip organizmalar, inorganik maddeleri organik besin sentezinde kullanırken ihtiyaç duydukları enerjinin kaynağına göre farklılıklar arz ederler.

  Fotosentetik organizmalar adı geçen enerjiyi ışıktan sağlarken, ototrof beslenmenin diğer kolunda bulunan kemosentetik ototroflar, başka inorganik maddeleri oksitlemeleri sonucu açığa çıkan enerjiyi kullanarak besin sentezini gerçekleştirebilirler.

  Kemosentezde,

  • hidrojen sülfür ( H2S )
  • amonyak ( NH3 )
  • demir ( Fe+2 )
  • nitrit ( NO2- )

  gibi inorganik maddeler oksitlenebilir.

  Sayılan bu maddelerin oksidasyonundan elde edilen enerji, CO2 ve H2O’nun kullanılarak besin sentezinde gereken enerjiyi sağlar.