Kemiklerin Yapısı - Kemiklerin Yapısı Hakkında Bilgi

'Ders notları' forumunda Violet tarafından 20 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Kemiklerin Yapısı - Kemiklerin Yapısı Hakkında Bilgi
  kemik yapısı - vücudumuzdaki kemiklerin yapısı

  Bütün kemikler tıkız ve sünger dokudan meydana gelir Tıkız doku kemiklerin çevresinde bir tabaka yapar Sünger doku fakız doku kılıfının içinde olup kemik lamellerinin birbirleriyle birleşmesinden meydana gelen ve içinde kemik iliği bulunan küçük boşluklar (areola) gösterir

  Kemik trabekülleri denen sünger dokunun bu lamelleri; kemiklerin üzerlerinde yapılacak basınçlara karşı onların dayanıklıklarını sağlamakla olup, biçimleri ve doğrultuları bu bakımdan kemiklerin yerine ve dayanıklıklarına göre değişiktir Sünger ve tıkız dokular kemiklerin şekillerine göre de değişiklik gösterir

  Uzun kemiklerde, tıkız doku çok defa cisimlerden uçlara doğru incelen bir kılıf yapar Tıkız doku uzun kemiklerin cismi boyunca ilik kanalı denen bir boşluk sınırlar, içinden ince ve birbirleriyle çaprazlaşan kemik trabeküllerinin geçtiği bu boşluk, kemik iliği ile doludur

  Uzun kemiklerin uçları, ince tıkız doku katı ile sarılmış bir sünger doku kitlesidir

  Burada sünger dokusu içinde bulunan boşluklar da birbirleriyle birleştikleri gibi ilik kanalları ile de birleştiktirler Buradaki areoller kemik iliği ile doludur

  Yassı kemiklerin iki yüzü tıkız doku ile örtülü olup aralarında kalınlığı değişik sünger doku bulunmaktadır Bazan bu sünger doku bulunmadığı olur ki o zaman iki tıkız doku birbiriyle sırt sırta gelerek bazan saydam bir tek lam yapmış olurlar
  Kafa kemiklerinin tıkız dokusu lamina adı alır, bu laminaların biri dış öbürü iç yüz de olup iki lamina arasındaki sünger dokuya diploe denir

  Periost; Taze kemiklerin eklem yüzünden başka bütün yüzeyini örten beyazımsı renkte fibröz bir zardır
  Eklem yüzlerinin çevresinde bu zar eklem kapsülü ile uzanır

  Periostun uzun kemiklerin cisimlerine yapışıklığı az; epifizlerde ve kısa kemiklerin üzerinde çoktur Periostun kemiklerin gelişiminde ve beslenmesinde rolü vardır
  -------------------------------